LEIDER VAN LIBERAAL-DEMOCRATEN BEZOEKT BAITUL FUTUH MOSKEE VOOR ONTMOETING MET HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

PERSMEDEDELING

LEIDER VAN LIBERAAL-DEMOCRATEN BEZOEKT BAITUL FUTUH MOSKEE VOOR ONTMOETING MET HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

Sir Vince Cable en Sir Edward Davey op audiëntie bij Hazrat Mirza Masroor Ahmad

Sir Vince Cable MP, de Leider van de Liberaal-Democratische Partij, bracht op 5 januari 2018 een bezoek aan de Baitul Futuh Moskee waar hij een ontmoeting had met de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Sir Edward Davey MP was ook aanwezig tijdens de ontmoeting.

Tijdens de ontmoeting, die plaatsvond nadat Zijne Heiligheid zijn wekelijkse Vrijdagpreek had gegeven, maakte Zijne Heiligheid zijn verdriet en droefenis kenbaar omwille van het voortdurende lijden van de mensen van Jemen, als gevolg van de voortgezette oorlogvoering ter plaatse. Zijne Heiligheid zei dat grote wreedheden werden begaan en dat miljoenen mensen, waaronder jonge kinderen, een hongersdood tegemoet gaan.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Er vindt op dit ogenblik een humanitaire crisis plaats in Jemen en een enorme inzet is vereist om de onschuldige bevolking te helpen. Dit indachtig zijn Ahmadi Moslims koortsachtig bezig om, binnen de mate van onze reikwijdte en mogelijkheden, voedsel en broodnodige grondstoffen tot bij de bevolking te krijgen. Ik hoop ten zeerste dat Overheden en politici evenmin trachten om te helpen een einde te maken aan het leed van dat volk.”

De situatie omschrijvende als ‘tragisch’, vervolgde Zijne Heiligheid:

“Enorme wreedheden vinden plaats in Jemen en we moeten duidelijk stellen dat wreedheden wreedheden zijn, ongeacht wie deze begaat. Wie ook schuldig is aan het teweegbrengen van dergelijke miserie en onrechtvaardigheden moet daarom veroordeeld worden.”

Tijdens de ontmoeting veroordeelde Zijne Heiligheid de internationale wapenhandel, waarvan hij zei dat deze oorlogen over de hele wereld in stand hield.

Gevraagd door Sir Vince Cable of hij een boodschap of thema had waarop hij de aandacht van politici wenst te vestigen, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Mijn boodschap is steeds dezelfde – dat we allen dienen te werken voor het gemeengoed en vrede door middel van liefde, compassie en rechtvaardigheid. Dit is de grote uitdaging van deze tijd en we mogen niet opgeven.”

Voorts werden tijdens de ontmoeting ook de huidige staat van de Britse en Amerikaanse politiek, alsook de verdere gevolgen van Brexit besproken.

Na afloop van hun audiëntie met Zijne Heiligheid, kregen Sir Vince Cable en Sir Edward Davey een rondleiding van de Baitul Futuh Moskee en bijhorend complex door Rafiq Ahmad Hayat, National President van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK.

In een interview met MTA News na afloop van hun bezoek, zei Sir Vince Cable:

“Het is heel belangrijk dat we een spirituele leider van het Moslim geloof (Hazrat Mirza Masroor Ahmad) hier in het VK hebben die vrede en harmonie predikt. Het is heel belangrijk, omdat ik denk dat er wellicht veel Britten zijn die werden wijsgemaakt dat de Islam gewelddadig is en die er een heel negatief beeld van hebben, en dus denk ik dat de boodschap van Zijne Heiligheid een zeer sterke remedie is voor dat beeld.”

Einde

Voor meer informatie: media@pressahmadiyya.com