Aartsbisschop Van Canterbury Bezoekt Hoofd Van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap/ FR – L’archevêque de Cantorbéry visite le chef de la Communauté Musulmane Ahmadiyya

FR

Kalief en Aartsbisschop spreken over behoefte aan wereldwijde religieuze vrijheid

De Vereerde Aartsbisschop van Canterbury, de Eerwaarde Justin Welby, bracht op 10 oktober 2017 een bezoek aan de oudste Moskee van Londen, de Fazl Moskee, waar hij een ontmoeting had met de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Eerder die dag had de Aartsbisschop ook een bezoek gebracht aan de grootste Moskee van West-Europa, de Baitul Futuh Moskee in Morden.

Tijdens de ontmoeting bespraken de Kalief en de Aartsbisschop de aanhoudende vervolging van religieuze minderheden in verscheidene delen van de wereld.

Zijne Heiligheid informeerde de Aartsbisschop dat hij zelf zonder gegronde reden werd opgesloten in Pakistan in 1999, alvorens hij werd verkozen tot Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Tijdens de ontmoeting sprak Hazrat Mirza Masroor Ahmad over de behoefte aan ‘tolerantie’ in de samenleving en over ‘wederzijds respect’ dat alle mensen en alle gemeenschappen  elkaar zouden moeten tonen. Hij zei dat het een vereiste was dat mensen het recht hebben om hun religie vrij en zonder enige vorm van dwang te kunnen belijden.

De ontmoeting werd beëindigd toen Zijne Heiligheid de Aartbisschop een kopie van de Heilige Koran overhandigde, inclusief de originele Arabische tekst en de Engelse vertaling.

Na afloop van de ontmoeting zei de Aartsbisschop van Canterbury, de Eerwaarde Justin Welby tijdens een interview met MTA News:

“Het was een grote eer om Zijne Heiligheid (Hazrat Mirza Masroor Ahmad) te ontmoeten. Het was een geweldig ontmoeting, gastvrij en warm… We hebben voornamelijk gesproken over de problemen met betrekking tot vervolging, een onderwerp waarmee de Ahmadiyya Gemeenschap maar al te vertrouwd is en waaronder zij enorm lijdt en we spraken verder ook over de aard van religieus extremisme over de hele wereld in de verschillende overtuigingen en het belang van geloofsgemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk die schouder aan schouder staan, zowel voor het algemene goed van de natie als uit steun aan elkaar.”

Tijdens zijn bezoek kreeg de Aartsbisschop een rondleiding van zowel de Baitul Futuh Moskee in Morden als van de Fazl Mosque in Southfields.