HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP SPREEKT BIJEENKOMST VOOR VROUWELIJKE MOSLIMJONGEREN (WAQFAT-E-NAU IJTEMA) IN LONDEN TOE

 

 

HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP SPREEKT BIJEENKOMST VOOR VROUWELIJKE MOSLIMJONGEREN (WAQFAT-E-NAU IJTEMA) IN LONDEN TOE

 Mountain View
In plaats van een beperking, is Hijab eigenlijk een verheven recht” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

 

  • Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap roept Moslimvrouwen op om hun geloof te begrijpen en stelt dat de Islam “ware gelijkheid” heeft geschonken aan beide seksen

 

 

  • Verplichte huwelijken “een serieuze inbreuk op de islamitische leer

 

 

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft op 24 februari 2018 de slotsessie toegesproken van de Nationale Waqfat-e-Nau Ijtema in het VK, een jaarlijkse bijeenkomst voor de vrouwelijke leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK die hun leven hebben toegewijd aan de vredevolle dienstverlening van de Islam.

Mountain View

De bijeenkomst vond plaats in de Baitul Futuh Moskee in Londen en werd bijgewoond door meer dan 1.600 vrouwen en meisjes, waaronder meer dan 1.200 leden van het Waqf-e-Nau programma boven de leeftijd van 7.

 

Tijdens een inspirerende toespraak sprak Zijne Heiligheid over het hoge aanzien van vrouwen volgens de islamitische leer en beschreef hen als ‘natiebouwers’.

 

Terwijl hij zich richtte tot de Ahmadi Moslimvrouwen en –meisjes in de zaal, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 

“Wees er trots op dat het jullie voornaamste doel is om de lat hoog te leggen voor de toekomstige generaties door zelf het meest voorbeeldige voorbeeld te zijn waar zij van kunnen leren en dat zij kunnen volgen…Dit is een grote verantwoordelijkheid en uitdaging voor jullie allen, omdat jullie het zijn die de deur kunnen openen voor een spirituele revolutie in de samenleving en deze kunnen faciliteren.”

 

Zijne Heiligheid zei dat, terwijl ze opgroeien in de westerse samenleving, Ahmadi Moslims altijd dienen te onthouden dat de islamtische leer tijdloos en universeel is.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Adopteer zeker de goede dingen uit de samenleving, maar vergeet nooit dat ons ware lichtende baken de Heilige Koran is, en dat altijd zal zijn, en dat ons echte rolmodel de Heilige Profeet van de Islam (vrede zij met hem) is. Liever dan de oppervlakkige pracht van de wereld te volgen of beinvloed te worden door moderne trends die komen en gaan, dienen we de eeuwigdurende en tijdloze islamitische leer van de Heilige Koran te volgen en na te leven.”

 

Zijne Heiligheid merkte op dat de naties die als uiterst modern en ontwikkeld bestempeld worden zich zichtbaar op de bres gooien voor de rechten van de vrouw, maar het feit dat zij gefaald hebben in het verlenen van enige rechten aan de vrouw tot de moderne tijd wordt vaak over het hoofd gezien.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Wanneer de mannen van deze (niet-Moslim) naties er uiteindelijk voor kozen om enige rechten te verlenen aan vrouwen, was het meer een vertoning om te laten zien dat zij voorstander waren van gelijkheid, terwijl de waarheid was dat hun leuzen in het voordeel van de vrouwen vaak betekenisloos en onoprecht bleken. Alle rechten die verleend werden aan vrouwen in het niet zo verre verleden kwamen voort uit nood, in plaats van enig diep verlangen naar vooruitgang en ook als een middel voor mannen om hun eigen zelfzuchtige verlangens in vervulling te laten gaan. Dit is iets dat de geschiedenis keer op keer heeft bewezen.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad benadrukte het privilege dat Moslimvrouwen hebben doordat zij hun rechten niet uit de handen van mannen moeten ontvangen, in tegenstelling tot niet-Moslimvrouwen die campagne moesten voeren om vervolgens hun rechten toegekend te krijgen door mannen, en zei:

 

“Ahmadi Moslimvrouwen dienen zichzelf af te vragen wie mannen denken dat ze zijn dat zij hen rechten kunnen toekennen, wanneer het hun Maker, Allah de Almachtige Zelf was die hen al wat zij nodig hebben en verlangen heeft geschonken? Zij dienen te begrijpen dat Allah hen ware gelijkheid gebaseerd op logica en wijsheid heeft geschonken.”

 

Zijne Heiligheid wijdde verder uit over het hoge aanzien  van vrouwen in de Islam, en verduidelijkte dat, historisch gezien, enkele andere religies valse en ontmoedigende beweringen hadden geuit jegens vrouwen, zoals de patstelling dat vrouwen niet beschikten over een ziel, natuurlijke zondaars waren, of dat zij zelfs aan de basis van alle kwaad lagen.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vergeleek deze onlogische en zeer aanstootgevende beweringen met de islamitische leer en zei:

“De islamitische leer stel op bijzonder duidelijke wijze dat vrouwen geenzins minderwaardig zijn aan mannen, op eender welke wijze dan ook. Wanneer de Heilige Koran dus ‘gelovige mannen’ vermeldt, vermeldt deze ook ‘gelovige vrouwen’. Dit is ware gelijkheid… Wanneer we vergelijken en de status van vrouwen in de Islam contrasteren met die in andere religies, is het verschil zo groot als dag en nacht.”

 

Zijne Heiligheid citeerde nog verscheidene voorbeelden van rechten die de Islam meer dan 1400 jaar geleden aan vrouwen had geschonken, zoals het recht op onderwijs en het erfenisrecht. Terwijl er vaak beweerd werd dat de Islam vrouwen hun rechten ontnam, zei Zijne Heiligheid dat diegenen die dergelijke beweringen uitten dezelfde rechten pas in de huidige tijd aan vrouwen hadden kunnen toekennen.

 

Zijne Heiligheid veroordeelde ook zonder enige uitzondering alle vormen van gefabriceerde huwelijken en liet zich ontvallen dat het gebruik van enige vorm van dwang om een toestemming te bekomen volledig indruist tegen de islamitische leer.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Wanneer het aankomt op het huwelijk, is het essentieel dat de bruid uit vrije wil en gelukkig toestemt zonder enige vorm van dwang of druk. Een gefabriceerd huwelijk is volkomen verkeerd en een zware overtrading van de islamitische leer.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad benadrukte de nood aan het begrijpen van de islamitische leer voor Moslims en zei:

 

“Wanneer je jouw geloof begrijpt, zal je spoedig beseffen dat Moslimvrouwen de meest fortuinlijke mensen zijn, aangezien hun rechten en status door Allah de Almachtige en Zijn edelmoedige Profeet (vrede zij met hem) werden vastgelegd en voor altijd beschermd zullen worden.”

 

Zijne Heiligheid zei dat Waqfat-e-Nau meisjes een vooraanstaande rol dienen te spelen om zodoende rolmodellen te worden voor andere meisjes en “vaandeldragers voor de Islam en voor vrouwenrechten in deze tijd” te worden.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Jullie zullen degenen zijn die anderen naar ware vooruitgang en ontwikkeling zullen leiden, in plaats van simpelweg de menigte te volgen in hun nastreven van materiele verlangens.”

 

Zijne Heiligheid diende ook diegenen van repliek die de islamtische leer met betrekking tot de segregatie van mannen en vrouwen bekritiseerden.

 

Zijne Heiligheid verwees naar het alsmaar groter wordende schandaal van seksueel misbruik of het lastig vallen van vrouwen dat de #MeToo campagne had geinspireerd. Zijne Heiligheid sprak ook over hoe de autoriteiten in Berlijn gedwongen werden om een aparte ’safe zone’ te voorzien voor vrouwen tijdens de nieuwjaarsvieringen, terwijl ‘uitsluitend vrouwen’ concerten werden voorgesteld in een andere Europees land.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verwees naar het huidig schandaal en zei:

 

“Mannen hebben kansen gezocht om zich te vergrijpen aan vrouwen en om hen op mentale of fysieke wijze te misbruiken, en in sommige gevallen liep het uit op wat enkel beschreven kan worden als marteling… De vraag blijft waarom vrouwen misbruikt worden over de hele wereld? Het antwoord, of ze dat nu leuk vinden of niet, is het vrij mengen van de seksen dat heeft plaatsgevonden en ervoor heeft gezorgd dat vrouwen niet in staat zijn om zich te beschermen.”

 

In deze context, en omdat men aantijgingen blijft maken tegen de islamitsche leer, zei Zijne Heiligheid dat Waqfate Nau “het voortouw dienen te nemen” in de inspanningen om de schoonheid van de Islam te verkondigen “zonder enige angst of schaamte”.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Jullie moeten openlijk verkondigen dat jullie trots zijn op jullie sobere kledij, op jullie Hijab en op het feit dat jullie je op afstand houden van mannen. Jullie moeten openlijk verkondigen dat dit de essentiele beveiligingen zijn die Allah de Almachtige heeft gekozen om vrouwen te beschermen, dus in plaats van een beperking is de Hijab in feite een  verheven recht en een bescherming die aan Moslimvrouwen werden toegekend.”

 

Tot slot van zijn toespraak benadrukte Zijne Heiligheid de behoefte aan dokters en leerkrachten in de gemeenschap. Hij riep Waqfat-e-Nau meisjes op om zich in deze velden te scholen om zodoende te kunnen helpen in de verscheidene humanitaire scholen en ziekenhuizen die de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap over de hele wereld heeft opgericht.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad beeindigde zijn toespraak en bad:

 

“Ik bid dat jullie de schitterende sterren worden die een spiritueel pad zullen achterlaten dat anderen kunnen volgen en waaruit zij kunnen leren.” 

 

Mountain View

Tijdens de dag vond een aantal workshops plaats om de meisjes en vrouwen te helpen om zowel hun religieuze als wereldlijke kennis te verbeterern, waaronder ook workshops door vrouwen van de Ahmadiyya Medische Vereniging en Studentenvereniging.

Einde

Voor meer informatie: media@pressahmadiyya.com