HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP SPREEKT BIJEENKOMST VOOR MOSLIMJONGEREN (WAQF-E-NAU IJTEMA) IN LONDEN TOE

HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP SPREEKT BIJEENKOMST VOOR MOSLIMJONGEREN (WAQF-E-NAU IJTEMA) IN LONDEN TOE

 


Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat Waqf-e-Nau de “stralende sterren van Ahmadiyyat” dienen te worden

 

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft op 25 februari 2018 de slotsessie toegesproken van de Nationale Waqf-e-Nau Ijtema (bijeenkomst) in het VK, een bijeenkomst die wordt gehouden voor de mannelijke leden van de van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK die hun leven hebben toegewijd aan de vredevolle dienstverlening van de Islam.

De bijeenkomst vond plaats in de Baitul Futuh Moskee in Londen en werd bijgewoond door meer dan 1.600 mensen, onder wie meer dan 1.400 leden van het Waqf-e-Nau programma.

 

Tijdens zijn toespraak sprak Zijne Heiligheid over de hoge morele waarden die Waqf-e-Nau moeten proberen bereiken om zodoende een morele en spirituele revolutie in zichzelf en de wijdere wereld teweeg te brengen.

 

Zijne Heiligheid zei dat het aantal Waqf-e-Nau jongens in het VK nu 3.200 bedraagt en dus voldoende om een positieve spirituele revolutie teweeg te brengen binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Echter, zei Zijne Heiligheid, vereist dit dat de Waqf-e-Nau hun eed nakomen om hun leven toe te wijden aan de zaak van hun geloof en de “stralende sterren van Ahmadiyyat”  worden.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Nadat jullie de eed (van Waqf-e-Nau) uit vrije wil en onafhankelijk hebben vernieuwd, moeten jullie er mentaal op voorbereid zijn om de nodige offers te brengen en klaar staan om jullie leven te leiden in volledige overeenstemming met de islamitische leer. Elk lid van Waqf-e-Nau dient een constante vrees voor Allah in zijn hart te dragen, wetende dat Hij alles ziet dat we doen.”

 

Om de spirituele revolutie te verzekeren en de islamitische leer te helpen verspreiden, benadrukte Zijne Heiligheid de behoefte voor Waqf-e-Nau om toe te treden tot Jamia Ahmadiyya, het college van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap waar Imam’s opgeleid worden.

 

Zijne Heiligheid voegde daaraan toe dat diegenen in andere velden ook de plicht hadden om hun religieuze kennis uit te breiden door de Heilige Koran, de gezegden van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en de boeken van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) te bestuderen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Ieder van jullie, of jullie willen toetreden tot Jamia of niet, dient dagelijks de Heilige Koran te lezen en te pogen om ook de commentaar erbij te lezen, alsook de gezegden van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) en de boeken van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te bestuderen. Enkel dan zullen jullie in staat zijn om anderen te leiden en te hervormen op moreel vlak. Enkel dan zullen jullie echte aanwinsten zijn in onze pogingen om de vredevolle leer van de Islam te verkondigen en onze moraliteit te hervormen. Enkel dan zullen jullie klaar zijn om jullie rol te spelen in het teweegbrengen van een waarachtige spirituele revolutie in de wereld.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde de waarden die Waqf-e-Nau dienen na te streven en zei:

 

“Wanneer je jong bent is het gemakkelijk om kwaad te worden over kleine dingen, maar als Waqf-e-Nau moet je de controle bewaren over je gemoedsgesteldheid en te allen tijde geduld tonen. Daarnaast, wanneer je in gesprek bent met anderen, moet je op vriendelijke wijze praten en je gedrag en manieren moeten voorbeeldig zijn. Zoek manieren waarop je anderen kan helpen en bijstaan en probeer hun problemen op te lossen. Beschouw andermans pijn alsof het jouw pijn is en stel hen op hun gemak.”

 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei verder:

 

“Het is heel eenvoudig om af en toe goed gedrag te tonen in het bijzijn van een aantal mensen of om openhartig over te komen wanneer het gaat over zaken die jou niet persoonlijk aangaan. Echter, de ware test is wanneer je zelf persoonlijk betrokken bent of enige moeilijkheden doormaakt. Het is op deze tijden dat het ware karakter en de ware morele opmaak van een persoon zich tonen en, als leden van Waqf-e-Nau, dienen jullie te allen tijde en in alle omstandigheden eerlijk en goedgemanierd te blijven.”

 

Tijdens zijn toespraak zei Zijne Heiligheid dat een aanzienlijke proportie van niet-moslims misconcepties en bezorgdheden had omtrent de Islam, dewelke Waqf-e-Nau moeten pogen om weg te nemen en dat zij elkaar moeten helpen om te tonen dat de Islam een religie van vrede en compassie is.

 

Zijne Heiligheid zei ook dat de Waqf-e-Nau een voorbeeldige relatie dienen te hebben met Khilafat-e-Ahmadiyya.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Meer dan anderen, dienen leden van Waqf-e-Nau te allen tijde de nabijheid en leiding van Khilafat op te zoeken. Jullie dienen voorbeelden van gehoorzaamheid te zijn en dienen te streven naar het begrijpen en vervullen van welke instructies de Khalifa van de Tijd ook mag geven aan de leden van de Jamaat.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad herinnerde de aanwezigen aan de behoefte om hoge morele en spirituele waarden te bereiken en zei:

 

“Wanneer het aankomt op moraliteit en spiritualiteit, streef altijd naar vooruitgang en verderzetting. Denk nooit dat je al wat vereist is hebt bereikt en dat je nu je doelstellingen hebt bereikt. Het is zo dat de Beloofde Messias (vrede zij met hem) heeft gezegd date en ware gelovige nooit tevreden mag zijn maar dat hij altijd moet pogen om zijn relatie met Allah de Almachtige te versterken en in deugd dient toe te nemen. Als je deze overtuiging hebt, dan zal je Insha’Allah [als God het wil] succesvol zijn omdat Allah de Almachtige diegenen helpt die nooit versagen in hun pogingen om Zijn nabijheid te bereiken.”

 

 

Zijne Heiligheid zei dat Ahmadi Moslims de Heilige Koran dienen te beschouwen als “gidsend licht te allen tijde” en hun beslissingen dienen te baseren op de islamitische leer.

Zijne Heiligheid stelde dat de Waqf-e-Nau de ‘toekomstige ambassadeurs’ zijn van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en daarom van in hun kindertijd de beste voorbeelden dienen te stellen voor anderen om te volgen.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Als je gedrag in lijn is met de Islam dan zal je niet enkel voordeel aan jezelf schenken, maar je zal ook reden geven aan de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om trots op jou te zijn en een voorbeeld worden voor anderen. Als je moreel en eerlijk bent, zullen andere mensen zich tot je aangetrokken voelen en zal jij een bron van inspiratie voor hen zijn.”

 

 

Tot slot van zijn toespraak bad Zijne Heiligheid voor de Waqf-e-Nau en zei:

“Aan het einde bid ik dat Allah jullie allen de mogelijkheid moge schenken om die heilige eed en het verbond na te komen dat allereerst door jullie ouders werd afgelegd voor jullie geboorte en die jullie sinds dan zelf vernieuwd hebben. Mogen jullie allemaal jullie plichten vervullen en tot hen behoren die een ware en eeuwigdurende spirituele revolutie in de wereld teweegbrengen.”

 

De bijeenkomst werd beëndigd met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid.

 

Eerder op de dag vonden verschillende workshops, academische competities en discussies plaats tijdens de Ijtema.
Einde

Voor meer informatie: media@pressahmadiyya.com