HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP SPREEKT INTERNATIONALE BIJEENKOMST VAN HUMANITY FIRST TOE

HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP SPREEKT INTERNATIONALE BIJEENKOMST VAN HUMANITY FIRST TOE

Mountain View

 

 

“Wees daar om de tranen weg te vegen van diegenen die alles hebben verloren, of gebroken en kwetsbaar achterblijven” – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

 

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft op zaterdag 3 maart 2018 de slottoespraak gegeven tijdens de Internationale Bijeenkomst van de liefdadigheidsinstelling Humanity First .

 

De driedaagse bijeenkomst, die plaatsvond in de Baitul Futuh Moskee in Londen, werd bijgewoond door meer dan 220 afgevaardigden vanuit 27 landen over de hele wereld.

Tijdens zijn slottoespraak sprak Hazrat Mirza Masroor Ahmad over de doelstellingen van Humanity First, onderlijnde diens missie om diegenen in nood te dienen, “zonder overweging van kaste, overtuiging of kleur”.

 

Zijne Heiligheid zei dat conflict en ongelijkheid over de hele wereld aan een opmars bezig zijn  en dat veel van het lijden in de wereld vandaag de dag een gevolg was van de tekortkomingen van de mensheid.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“In bijna elk deel van de wereld, zijn rusteloosheid, bezorgdheid en conflict aan een opmars bezig. Veel van de wanorde en het lijden zijn volledig gecreëerd door de mens en zijn een direct gevolg van incorrect gedrag en onrechtvaardigheden uitgevoerd door mensen. Oorlogen worden beslecht, conflicten breken uit en verschrikkelijke wreedheden worden begaan…Zowel op nationaal als op internationaal vlak wordt de samenleving alsmaar verder verdeeld en gefragmenteerd.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 

“Katastrofische natuurrampen blijven zich voordoen over de hele wereld en zorgen voor chaos en veroorzaken onbeschrijfelijke vernietiging en bedroefdheid. De wereld waarin we vandaag de dag leven is dus zonder enige twijfel extreem gevaarlijk en turbulent.”

 

Zijne Heiligheid zei dat Humanity First op de voorgrond moet treden om hulp te verlenen aan al diegenen die lijden.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Ongeacht de oorzaak van hun lijden, als we beweren om echte Moslims te zijn, is het onze verplichting en allergrootste plicht om alle mensen bij te staan die moeilijkheden doormaken en dienen we er alles aan te doen om hun pijn en bedroefdheid weg te nemen.”

Mountain View

Zijne Heiligheid zei dat de voornaamste aspiratie van Humanity First altijd moet zijn om “het lichamelijke en mentale lijden van de mensheid te verzachten.” Hij beschreef ‘dienstverlening aan de mensheid’ als een inherent en fundamenteel onderdeel van het islamitische geloof.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Waar ook mensen lijden op materieel vlak of ontberingen doormaken, dient Humanity First te pogen om op de voorgrond te treden om hulp en bijstand te verlenen. Het maakt niet uit waar in de wereld, of uit welke gemeenschappen zij afkomstig zijn, Humanity First dient te pogen om hulpverlening te bieden aan diegenen in armoede of die het zwaar te verduren hebben. Dit is jullie missie. Dit is jullie plicht. Dit is jullie geloof.”

 

 

Zijne Heiligheid stelde dat de grondbeginselen van Humanity First specifiek werden gelegd om te kunnen voldoen aan de islamitische verantwoordelijkheid om onbaatzuchtig de mensheid te dienen.

Mountain View

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Het was zeer zeker om aan deze doelstelling om anderen op onbaatzuchtige wijze te dienen te kunnen voldoen, dat Humanity First in het leven werd geroepen. Dit is wat jullie onderscheidt van andere organisaties, omdat jullie niet enkel en alleen deel uitmaken van Humanity First omwille van jullie goede aard of als wereldlijke plicht, maar dat jullie dienst in feite een verzoek en oproep  van jullie geloof is.”

 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 

“De Islam vereist dat we de wonden van diegenen die pijn lijden behandelen, dat we de ongerustheid wegnemen van diegenen die bedroefd zijn en dat we liefde en compassie moeten betuigen zonder enig verlangen naar erkenning of wereldlijke belonging. Waar ook iemand dan aan het lijden is of met wreedheid te kampen heeft, is het jullie plicht om daar te zijn om hen te helpen en bij te staan.” 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad riep de leden van Humanity First op om al hun kunnen te focussen op het verbeteren van de levens van diegenen die zich minder gelukkig prijzen.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Te allen tijde dienen we ons kunnen en onze expertise ten volste aan te wenden om de verduringen voor onschuldige mensen te doen verdwijnen en om diegenen die door bedroefdheid overvallen zijn gerust te stellen. We zouden paraat moeten staan om de tranen weg te vegen van diegenen die alles hebben verloren, of gebroken en kwetsbaar achterblijven. We zouden paraat moeten staan om hoop te schenken aan diegenen die eerder alle hoop hadden opgegeven.

 

 

Zijne Heiligheid prees de humanitaire projecten die door Humanity First werden opgestart over de hele wereld, waaronder de ziekenhuizen en medische kampen die zij lieten draaien, alsook het propere drinkwater waar zij voor zorgden in achtergestelde en afgelegen gebieden in de wereld.

 

Zijne Heiligheid vermeldde het Nasir Hospital dat werd gebouwd door Humanity First in Guatemala, dat spoedig zal geopend worden. Hij gaf instructies aan Humanity First dat deze moesten verzekeren dat het ziekenhuis duurzaam wordt en haar mandaat om de mensheid te dienen komt te vervullen.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“In Guatemala heeft Humanity First USA het Nasir Hospital gebouwd dat nu bijna afgewerkt is. Denk echter niet dat de constructie het einde is, want het is slechts het begin. Nu dienen jullie dokters, verpleegsters en andere staff te vinden om te verzekeren dat het ziekenhuis geen witte olifant wordt maar dat deze haar mandaat en missie komt te vervullen om de plaatselijke bevolking te helpen door hen kwalitatieve medische zorg.aan te bieden”

 

Zijne Heiligheid gaf advies over het belang aan nederigheid. Hij zei dat het success van Humanity First niet afhankelijk was van individuen, ongeacht hoe getalenteerd of capabel, maar dat dit afhing van de genade en de zegeningen van God de Almachtige. Hij zei dat diegenen die in dienst stonden van Humanity First het een hele eer moeten vinden om anderen te dienen en om zodoende de leer van hun geloof in de praktijk toe te passen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Je moet altijd in het achterhoofd houden dat de mogelijkheden die je krijgt om te dienen het gevolg zijn van de Zegeningen en de Geschenken van Allah de Almachtige en omdat je de ware islamitische leer volgt die ons werd onderwezen door de Beloofde Messias (vrede zij met hem).”

 

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad stelde verder nog:

 

“Elke Ahmadi Moslim die in dienst treedt van Humanity First moet voor altijd dankbaar blijven aan Allah de Almachtige voor de mogelijkheid om te dienen en om Zijn zegeningen en beloningen.

 

Tot slot van zijn toespraak bad Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 

“Ik bid dat Humanity First alsmaar blijft groeien en haar doelstellingen waarmaakt om de mensheid te dienen, ongeacht kaste, overtuiging of kleur, over de hele wereld. Moge Allah jullie allen belonen voor jullie oprechte pogingen en jullie in staat stellen om jullie dienst aan de mensheid nog verder te doen toenemen.

 

De bijeenkomst werd beëindigd met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid.

Mountain View

Einde

Voor meer informatie: media@pressahmadiyya.com