Jalsa salana duitsland 2016 eindigt met geloofs-inspirerende toespraak door hoofd van de ahmadiyya moslim gemeenschap‏

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

6 september 2016

PERSMEDEDELING

Meer dan 38.000 mensen woonden 3-daagse bijeenkomst in Karlsruhe bij

 De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad sloot op 4 september 2016 de 41eJaarlijkse Bijeenkomst (Jalsa Salana) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland af met een inspirerende en geloofs-inspirerende slottoespraak.

2016-09-04-de-jalsa-002

Voor aanvang van de slotsessie ging Zijne Heiligheid meer dan 38.000 Ahmadi Moslims voor in een plechtige eedaflegging van trouw (Bai’at).

Tijdens zijn slottoespraak merkte Zijne Heiligheid op dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap blijft groeien en alsmaar verder reikt, zelfs in een periode van algemene religieuze achteruitgang in een groot deel van de wereld.

2016-09-04-de-jalsa-003

Zijne Heiligheid zei dat er alsmaar meer geopperd wordt dat religie aan de grondslag ligt van de oorlogen en conflicten in de wereld vandaag de dag, maar Ahmadi Moslims geloven dat het gebrek aan vrede in de wereld te wijten is aan het feit dat mensen religie en de Almachtige God achter zich laten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Terrorisme is uitgedeind naar de westerse wereld en zelfmoordaanslagen vinden nu ook hier plaats, wat in de hoofden van de bevolking geleid heeft tot een toenemende angst voor de Islam. Dergelijke kwaadaardige wreedheden zorgen ervoor dat mensen zich afzetten tegen religie en diegenen helpen die zich tegen de religie kanten en die verkeerdelijk beweren dat religie aan de grondslag ligt van de huidige chaos.”

2016-09-04-de-jalsa-004

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “In een periode waarin de wereld religie en het geloof beschouwt als de bron van oorlogvoering en conflict, geloven wij Ahmadi Moslims dat de oorzaak van deze onrust eruit bestaat dat mensen het geloof in de steek laten.”

 Over de islamitische leerstellingen uit de Heilige Koran zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “De leerstellingen uit de Heilige Koran zijn universeel en niet gebonden aan een tijdperk, en hebben de rechten van elk person, van elk geloof, van elk ras en van elke natie vastgelegd.” 

Daarna citeerde Zijne Heiligheid veelvuldig uit de geschriften van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) met betrekking tot de doelstellingen van religie en het geloof.

2016-09-04-de-jalsa-005

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Het doel van religie is het tot stand brengen van een liefdevol verbond tussen God ende mensheid. Om alle vooringenomenheid en haat te verwijderen. Om de aller hoogste niveaus van moraliteit en gerechtigheid tot stand te brengen. Religie is de naam van de instelling die een liefdevol verbond tot stand brengt tussen de mens en Zijn Maker en die sympathie en compassie tussen alle mensen inprent.”

2016-09-04-de-jalsa-006

 Tot slot van zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vandaag is het de verantwoordelijkheid van Ahmadi Moslims om de ware islamitische leerstellingen te begrijpen en ze toe te passen, en om daarna de wereld te informeren over de behoefte aan en het belang van religie. Dit is de belofte die we hebben gemaakt aan de Beloofde Messias (vrede zij met hem) – dat we zullen trachten om de ware en vredevolle Islam heinde en verre te verkondigen.”

2016-09-04-de-jalsa-007

Eerder die dag namen meer dan 38.000 Ahmadi Moslims die de bijeenkomst in Karlsruhe bijwoonden deel aan een emotionele eedaflegging van trouw (Bai’at) aan de hand van de Vijfde Opvolger van de Beloofde Messias (vrede zij met hem), terwijl Ahmadi Moslims over de hele wereld ook deelnamen door de gebeurtenis live te volgen via MTA International. Tijdens de ceremonie namen een aantal mensen voor de allereerste keer deel aan de eedaflegging.

Einde

2016-09-04-de-jalsa-008 2016-09-04-de-jalsa-009 2016-09-04-de-jalsa-010 2016-09-04-de-jalsa-011 2016-09-04-de-jalsa-012