“iedereen is een doelwit voor terroristen” – Hoofd van Ahmadiyya Moslim gemeenschap

13 mei 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad maakt opmerkingen tijdens interview met
Sveriges Radioin Zweden

Op 11 mei 2016 werd het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief),Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad geïnterviewd door Sveriges Radio (Zweedse Radio) in de Mahmood Moskee in Malmö, Sweden.

20160513 2 002 -SE-Sveriges-Radio-Interview-1

Gevraagd naar zijn ambt, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ik ben een nederig persoon van Allah de Almachtige die werd verkozen als Vijfde Khalifa (Kalief) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om de missie van onze Stichter voort te zetten en de waarachtige en vredevolle leer van de Islam te verkondigen.”

Gevraagd naar de veiligheidssituatie van Ahmadi Moslims, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Het zijn niet enkel Ahmadi Moslims die risico lopen, maar iedereen is een doelwit voor terroristen zoals we recent gezien hebben met de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel. Die aanslagen kunnen enkel beschreven worden als verschrikkelijke en weerzinwekkende daden die volledig indruisen tegen de islamitische leer.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Slechts enkele jaren geleden werden bijna 100 Ahmadi Moslims gedood toen twee van onze Moskeeën in Lahore werden aangevallen.Wij reageren echter nooit met geweld, maar ondergaan alle vervolging met geduld en antwoorden enkel met gebeden.”

Met betrekking tot de opening van deMahmood Moskee in Malmö, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Een Moskee is een plaats om neer te buigen en zich over te geven aan God de Almachtige en wanneer ik deze Moskee zal inwijden, zal ik dus de Ahmadi Moslims aan de ware en vredevolle doelstellingen van Moskeeën herinneren.”

Einde