Hoofd van Ahmadiyya Moslim gemeenschap opent plechtig nieuwe Moskee in Zweden

14 mei 2016

PERSMEDEDELING

Hoofd van Ahmadiyya Moslim GemeenschaphuldigtMahmood Moskee in Malmö in Zweden

20160514-SE-Friday-Sermon-007

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat, op 13 mei 2016, het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad de Mahmood Moskee in Malmö, Zweden heeft ingehuldigd. Het is de tweede Moskee die door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschapwerd gebouwd in het land.

Na het onthullen van een gedenksteen ging Zijne Heiligheid over tot het geven van zijn wekelijkse Vrijdagpreek die live werd uitgezonden over de hele wereld via MTA International.

Tijdens zijn preek benadrukte Zijne Heiligheid de behoefte voor Ahmadi Moslims om de ware vredevolle doelstellingen van de Moskee te vervullen, en prees ook de uitzonderlijke offers die werden gebracht door de leden van de gemeenschap.

Met betrekking tot de doelstelling van Moskeeën, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Wij, Ahmadi Moslims, bouwen geen Moskeeën voor enige materialistische beloning, maar we bouwen ze enkel en alleen voor het aanbidden van God en om Zijn beloningen te kunnen verwerven. Nu dat deze prachtige Moskee werd gebouwd, mogen we er niet van uitgaan dat we onze verplichten hebben nagestreefd, omdat in realiteit onze verplichtingen pas zijn begonnen. We moeten ernaar streven om deze Moskee te vullen en te bevolken.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Nu dat deze Moskee is geopend, moeten jullie je liefde ten opzichte van elkaar nog doen toenemen en stralende voorbeelden neerzetten van de waarachtige en vredevolle leer van de Islam. Onthoud dat de ware schoonheid van deze Moskee niet in haar structuur of design, maar in de spirituele schoonheid van jullie harten en gedrag ligt.” 

De Khalifa haalde een aantal voorbeelden aan van persoonlijke financiële bijdrages die werden gemaakt door de plaatselijke Ahmadi Moslims om de Mahmood Moskee te helpen bekostigen. Mannen, vrouwen en kinderen maakten allemaal deel uit van deze inspanning.

Eén man had bijvoorbeeld zijn wagen verkocht, sommige dames hadden juwelen geschonken en jonge kinderen hadden hun zakgeld aangeboden. Zijne Heiligheid zei dat al deze offers werden gebracht om het genoegen van God de Almachtige te verwerven.

Met betrekking tot de locatie van de Moskee, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Soms vragen journalisten mij waarom we een bepaalde locatie of stad hebben gekozen voor een Moskee. De waarheid is dat Malmö geen bepaald belang heeft, en hetzelfde geldt voor andere plaatsen. Onze enige motivatie is om Moskeeën te bouwen waar ook zich Ahmadi Moslims bevinden opdat zij de kans zouden hebben om samen te komen en God de Almachtige te aanbidden.”

De Khalifa zei dat het de verantwoordelijkheid was van de Ahmadi Moslims om mensen uit te nodigen naar de Eenheid van God en om verkeerde opvattingen over de Islam de wereld uit te helpen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Jullie moeten de mogelijke angsten en misvattingen van de plaatselijke bevolking met betrekking tot de Islam doen verdwijnen en hen de waarachtige en vredevolle leer verduidelijken. De Overheid en bevolking van deze natie hebben jullie toegestaan om deze Moskee te bouwen en als dank voor deze gunst dienen jullie hen altijd sympathie te betuigen en te proberen hen dichter bij hun Schepper te brengen.”

Met betrekking tot de status quo in de wereld en om de plaatselijke Ahmadi Moslims te herinneren aan hun verantwoordelijkheden, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Tot mijn grote spijt vindt men vandaag de dag de meeste onenigheid en conflict onder Moslims. Het is daarom de verantwoordelijkheid van Ahmadi Moslims om levende voorbeelden te worden van de vredevolle leer van de Islam en om de ware en prachtige boodschap zo ver mogelijk uit te dragen.”    

Einde