HOOFD VAN DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP VEROORDEELT AANSLAG OP AHMADIYYA MOSKEE IN SIALKOT, PAKISTAN

25 mei 2018

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat Ahmadi Moslims alle vormen van provocatie en onrechtvaardigheid zullen blijven beantwoorden met gebeden en vrede

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft ten strengste een aanslag veroordeeld op een Moskee en een historisch gebouw in Sialkot, Pakistan die toebehoren aan de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, uitgevoerd door plaatselijke gezagvoerders en een plaatselijke menigte bestaande uit honderden mensen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad sprak over de aanslag tijdens zijn wekelijkse Vrijdagpreek vanuit de Baitul Futuh Moskee in Londen, en zei dat diegenen die de Moskee hadden aangevallen beweerden te handelen om de Islam te verdedigen, echter waren hun handelingen volstrekt in overtreding met de islamitische leer en schaden zij hierdoor de heiligheid van een Huis van Allah. Hij zei dat de aanslag nauwgezet was voorbereid en dat er een risico bestond op verdere aanslagen gericht tegen de  Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Pakistan.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Er werd nu een aankondiging gedaan waaruit een intentie blijkt om nog meer Moskeeën van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te vernielen. De persoon die deze aankondiging heeft gemaakt kent de Heilige Koran uit het hoofd (Hafiz) en heeft banden met een politieke partij in Pakistan. Echter, hij is slechts een Hafiz in naam, gezien hij volstrekt ontdaan is van de echte ziel van de leerstellingen in de Heilige Koran.”

Zijne Heiligheid loofde verder de mensen in Pakistan die de aanslag op de Sialkot Moskee veroordeeld hadden. Hiertoe sprak Zijne Heiligheid in het bijzonder over een vrouwelijk lid van de Pakistaanse Nationale Senaat die de aanslag openlijk veroordeeld had.

Zijne Heiligheid merkte verder op dat de recente Pakistaanse geschiedenis aangetoond had dat diegenen die de moed hadden om zich uit te spreken ter verdediging van Ahmadi Moslims onvermijdelijk met intimidatie te maken kregen en vaak gedwongen werden om hun steun voor Ahmadi Moslims te herroepen of hun carrière vaarwel mochten zeggen.

Met betrekking tot het vredevolle antwoord van Ahmadi Moslims op de laatste aanslag zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Onze gevoelens zijn zeer zeker diep gekwest omdat een historische site uit de tijd van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) schade werd berokkend en vervolgens verzegeld werd en onder politiebewaking werd geplaatst. Echter is ons antwoord steeds in lijn geweest met de Heilige Koran, waarin staat “Ik klaag over mijn verdriet en pijn slechts bij Allah”, en dat zal dat steeds zijn.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Ook al hebben we zeker een emotionele band met die site, de band die we hebben met de Beloofde Messias (vrede zij met hem) is niet beperkt tot tastbare gebouwen. Integendeel, het is een onbreekbare en eeuwige band gebaseerd op het volgen van de leer van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en door ons stevig vast te klampen aan het systeem van spiritueel Kalifaat.”

 

Einde