Hoofd van Ahmdiyya Moslim Gemeenschap verwelkomd in Denemarken door Burgemeester van Hvidovre

6 mei 2016

PERSMEDEDELING

Tijdens ontmoeting zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat het tot stand brengen van wereldvrede het cruciale probleem is van onze tijd

Op 5 mei 2016 werd het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad in Denemarken verwelkomd door Dhr. Helle Adelborg, Burgemeester van Hvidovreenraadsleden Annette Sjobeck, Maria Durhuus, Kenneth Christensen en Kashif Ahmad.

Tijdens de 30-minuten durende ontmoeting, die plaatsvond in de Nusrat Jahan Moskee in Kopenhagen, zei de Burgemeester dat het “een grote eer en bron van trots” was voor Hvidovreom Zijne Heiligheid opnieuw te mogen verwelkomen.

Als antwoord op een vraag met betrekking tot de vervolging van Ahmadi Moslims, verklaarde Zijne Heiligheid dat Ahmadi Moslims in bepaalde Moslim landen, Pakistan in het bijzonder, worden vervolgd, maar dat, door de Genade van Allah, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschapalsmaar sterker wordt.

Tijdens de ontmoeting sprak Zijne Heiligheid over de behoefte om te “verenigen in een poging om wereldvrede tot stand te brengen” en had hij het ook over de problematiek inzage vrijheid van meningsuiting.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ik heb altijd gezegd dat vrijheid van meningsuiting extreem belangrijk is,echter dient er ergens een punt te zijn waar je de lijn trekt omdat het niet correct is om dergelijke praat te gebruiken die anderen zal beledigen en hun gevoelens zal krenken. We dienen de middenweg te vinden zodat we voor vrede in de wereld kunnen zorgen.”

Verder uitweidend, verwees Zijne Heiligheid naar opmerkingen die Paus Francis vorig jaar maakte, waarin hij zei dat zijn naaste vertrouweling kan verwachten om ‘geslagen’ te worden indien hij de moeder van de Paus zou beledigen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Paus moet geprezen worden voor zijn pogingen om de gevoelens en gevoeligheden van mensen te beschermen en ik geloof dat hij probeert om de ware leer van het christendom te volgen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad voegde toe:

“De Heilige Koran onderricht dat er geen dwang mag zijn in religie en dat het geloof van iemand enkel het individu en God de Almachtige aanbelangt. Indien we het principe van wederzijds respect kunnen respecteren, kunnen we vrede tot stand brengen.”

Eind