Hoofd van Ahmdiyya Moslim Gemeenschap geeft vrijdagpreek vanuit Kopenhagen, Denemarken

7 mei 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat Ahmadi Moslims hoogste normen van vroomheid, vriendelijkheid en moraliteit moeten uitdragen

Op 6 mei 2015, gaf het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, deVijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad zijn wekelijkse Vrijdagpreek vanuit de Nusrat Jahan Moskee in Kopenhagen, Denemarken.

Tijdens zijn toespraak merkte Zijne Heiligheid op dat zijn laatste bezoek aan Kopenhagen dateerde van elf jaar geleden en dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Denemarken in tussentijd op verscheidene manieren vooruitgang had geboekt.

Zijne Heiligheid zei dat dergelijke vooruitgang vereiste dat de plaatselijke Ahmadi Moslims dankbaarheid betuigden aan God de Almachtige.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Enkel en alleen verbaal dank betuigen is niet voldoende, in plaats daarvan dienen we ons af te vragen of we waarlijk de geboden van Allah de Almachtige volgen.” 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Om ervoor te zorgen dat we de zegeningen van Allah de Almachtige blijven ontvangen, dient men steeds op zoek te gaan naar manieren om zijn of haar gedrag en handelingen te verbeteren. Indien we onachtzaam worden in onze religieuze inspanningen, dan zullen wij er verantwoordelijk voor zijn dat onze kinderen wegblijven van religie en de genade van Allah.”

 Zijne Heiligheid zei dat de Ahmadi Moslims in Denemarken afkomstig waren van een verscheidenheid aan achtergronden; sommigen werden geboren alsAhmadi Moslims, anderen waren plaatselijke bekeerlingen en nog anderen waren naar Denemarken gemigreerd vanuit andere naties of gebieden, zoals Kosovo.

Het woord richtende tot de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “Wij, Ahmadi Moslims, dienen ons af te vragen of we werkelijk de beloftes van ons geloof aan het vervullen zijn, of we slechts in naam het geloof van onze vaders aan het volgen zijn ?… Daarnaast dienen diegenen die hierheen zijn gekomen op zoek naar een betere toekomst zich af te vragen of de verbeterde levensomstandigheden hen hebben losgetrokken van hun geloof ?”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei dat de islamitische leer er één is van vriendelijkheid, liefde en compassie. Echter, in plaats van deze kwaliteiten te belichamen, zijn er velen die zich de rechten van anderen toe-eigenen en die wreedheden en onrechtvaardigheden begaan. Zijne Heiligheid zei dat, indien dergelijke handelingen door Moslims werden uitgevoerd,dit een bron van grote spijt was, aangezien de islamitische leer vrede en liefde voor iedereen onderricht.

Zijne Heiligheid sprak over de vredevolle doelstellingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap aan de hand van een citaat van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messiah (vrede zij met hem).

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) zei:

 “God de Almachtige verlangde ernaar om een nieuwe gemeenschap op te richten van zij die spiritueel herrezen zijn en het is daarom dat wij de waarachtige en vredevolle leer van de Islam verkondigen op dat mensen een deugdzaam leven kunnen bereiken.”

Zijne Heiligheid zei dat het de plicht van Ahmadi Moslims is om de hoogst mogelijke normen van moraliteit te belichamen en om anderen te inspireren door hun goed gedrag. Zijne Heiligheid waarschuwde dat, indien Ahmadi Moslims op immorele of onrechtvaardige wijze handelden, zij niet enkel zichzelf maar ook de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zouden belasteren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad beëindigde zijn preek door het volgende te bidden:

“Mogen de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de wereld naar het pad der waarheid leiden door middel van onze handelingen en mogen we altijd ware dankbaarheid betuigen aan God voor al Zijn zegeningen op ons.”

Einde