“Ahmadi Moslims welwillend jegens de hele mensheid” – Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

11 mei 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad wordt geïnterviewd doorRadio 24syvDenemarken tijdens laatste dag van Deens bezoek

 Op 10 mei 2016 werd het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, deVijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad geïnterviewd door het Deense Radio 24syv (Radio 24Seven).

Tijdens het interview, dat plaatsvond in de Nusrat Jahan Moskee in Kopenhagen, vatte Zijne Heiligheid de vredevolle doelstellingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap samen en verduidelijkte hij de theologische verschillen tussen Ahmadi Moslims en andere sektes binnen de Islam.

Gevraagd naar de vervolging waarmee de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in bepaalde landen te kampen heeft, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ondanks de tegenstand waarmee we te maken krijgen, sluiten honderdduizenden mensen zich aan bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Dit is het werk van Allah, anders hadden wij nooit een dergelijk succes kunnen boeken tijdens ons 127-jarig bestaan en dus zijn we hoopvol enoptimistisch voor de toekomst.”

Gevraagd naar het wel gekende motto ‘Liefde voor Iedereen, Haat voor niemand’ van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ons motto ‘Liefde voor Iedereen, Haat voor Niemand’ is gebaseerd op de islamitische leer, omdat de Heilige Koran ons leert dat mensen elkaar moeten liefhebben, voor elkaar horen te zorgen en elkaar dienen te respecteren. De Koran leert ons rechtvaardig en eerlijk te zijn, zelfs ten opzichte van diegenen die ons tegenstand bieden.Daarom zijn Ahmadi Moslims welwillend en meelevend jegens de hele mensheid.”

Zijne Heiligheid sprak ook over de alsmaar toenemende instabiliteit in de werelden benadrukte de behoefte voor de mensheid om zijn Schepper te erkennen en voor de mensen om elkaars rechten na te komen.

Einde