Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap waarschuwt voor dreiging van Derde Wereldoorlog

8 december 2015

PERSMEDEDELING

Het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft een duidelijke waarschuwing gegeven aan wereldleiders en regeringen over de mogelijke escalatie van de huidige conflictsituaties met een volslagen Derde Wereldoorlog tot gevolg. Zijne Heiligheid maakte deze opmerkingen tijdens zijn Vrijdagpreek van 4 december 2015 in de Baitul Futuh Moskee in Zuid-West Londen.

Zijne Heiligheid verduidelijkte hoe de huidige wereldproblematiek voortkomt uit ernstige onrechtvaardigheden begaan door zowel Moslimlanden als andere grootmachten. Zijne Heiligheid riep Ahmadi Moslims wereldwijd op om te bidden voor langdurige vrede in de wereld.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De wereld verkeert momenteel in groot gevaar en glijdt alsmaar verder af naar een catastrofe en dus zijn de speciale en oprechte gebeden van de leden van onze gemeenschap broodnodig.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad waarschuwde voor de potentiële verschrikkingen die nog in het verschiet liggen en zei:

“De vooruitzichten zijn dusdanig grimmig dat een Derde Wereldoorlog elk ogenblik zou kunnen losbarsten – deze is in feite al aan het woeden op kleine schaal. Ik heb hiervoor al ettelijke jaren gewaarschuwd, maar enkel nu beginnen analytici en wereldleiders deze mening te delen.”

Over de luchtaanvallen tegen de terroristische groepering ISIS in Irak en Syrië zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Indien overheden luchtaanvallen wensen uit te voeren moeten deze direct gericht zijn tegen zij die wreedheden begaan hebben en niet tegen onschuldige mensen. Moge Allah de Almachtige de onschuldigen en de bevolking van beide landen beschermen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De Syrische bevolking zit gevangen zonder mogelijkheid tot vluchten. De buurlanden hadden geruime tijd geleden al de handen in elkaar moeten slaan met de plaatselijke overheden om de conflicten een halt toe te roepen. In plaats daarvan mocht de wanorde verder toenemen en zich verder verspreiden, waardoor het nu een groot deel van de wereld heeft aangetast. De Moslim-buurlanden hebben zeer zeker gefaald in hun plicht om een einde te maken aan de conflicten en wanorde.”

Over het escaleren van de algemene minachting en conflicten zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Er wordt gesuggereerd dat sommige overheden momenteel zaken doen met ISIS en olie van hen kopen. Rusland heeft deze aantijging gemaakt tegen Turkije. Turkije heeft dit ontkend en heeft op haar beurt Rusland van hetzelfde beschuldigd. Wat ook de waarheid moge zijn, het staat vast dat enige vorm van zakendoen bestaat. Daarnaast zijn de vijandige uitingen enkel toegenomen sinds Turkije een Russisch vliegtuig heeft neergeschoten.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Er wordt ook geopperd dat ISIS een plan klaar heeft om een uitvalsbasis in Libië op te zetten indien zij gedwongen worden om Irak en Syrië te ontvluchten. In dat geval zouden luchtaanvallen vanzelfsprekend ook in Libië  aanvatten, waardoor opnieuw de burgerbevolking geslachtofferd zal worden. De Westerse naties helpen deze naties herhaaldelijk alvorens zich tegen hen te keren. In Libië, Syrië of Irak hebben zij ofwel de regeringen doen vallen ofwel zijn zij volop bezig om dit te bereiken. Helaas zijn de Moslim-regeringen in hun respectievelijke landen ook wreed en onrechtvaardig. De wanorde die momenteel in de wereld heerst is het resultaat van een zichzelf-herhalende cyclus van eeuwigdurend onrecht.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Ondanks de onzekerheid waarmee de wereld nu geconfronteerd wordt, lijkt het er niet op dat de wereldmachten of de Moslim-overheden enige aandacht schenken aan de allergrootste behoefte aan rechtvaardigheid. Zelfs wanneer de barbaarse terroristen van ISIS verslagen zijn, betekent dit niet dat vrede het onmiddellijke gevolg is. In feite zijn er bepaalde aanwijzingen dat verdeeldheid en gewapend conflict voortgezet zullen worden zolang de spanningen tussen Rusland en het Westen blijven toenemen. Opnieuw zullen het de onschuldige burgers zijn die hieronder het meeste zullen lijden en hun leven zullen laten.”

Tot slot zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De wereld verkeert klaarblijkelijk in groot gevaar en dus moeten we ons in onze gebeden werpen. Moge Allah de Almachtige de wereld redden van alle vormen van vernietiging en mogen de wereldleiders en overheden met gezond verstand en rechtvaardigheid handelen.”

Einde