Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap deelt boodschap van ware Islam in Japan

26november 2015

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad geeft verscheidene interviews aan Japanse media

Tijdens zijn recent bezoek aan Japan gaf het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad interviews aan de volgende Japanse media: Asahi krant, Chugai Nippou krant, Chukyo TV en het Shingetsu persagentschap.

In deze interviews werd Zijne Heiligheid ondervraagd over verscheidene islamitische leerstellingen; over de inhuldiging van de Baitul Ahad Moskee en over de toenemende conflicten in de wereld; vooral met oog op de recente terroristische aanslagen in Parijs.

2015-11-JP-Interview-002

Chukyo TV vroeg naar de inhuldiging van de Baitul Ahad Mosque, waarop Hazrat Mirza Masroor Ahmad antwoordde:

“Enkel en alleen fysiek een Moskee bouwen is onvoldoende, aangezien de ware doelstellingen van een Moskee pas gerealiseerd kunnen worden wanneer deze gebruikt wordt voor de aanbidding van de Ene God, voor het vervullen van onze plichten ten opzichte van anderen en om de waarachtige en vredevolle leerstellingen van de Islam te verspreiden.”

2015-11-JP-Interview-003

Wanneer Chukyo TV een reactie vroeg op de recente terroristische aanslagen in Parijs, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De recente terroristische aanslagen in Parijs kunnen enkel op de meest strenge wijze veroordeeld worden. Ze kunnen enkel beschouwd worden als extreme wreedheid en barbaars. Groeperingen zoals ISIS of andere terroristische groeperingen handelen volledig in strijd met de leerstellingen van de Islam, aangezien de Islam oproept tot niets dan vrede en liefde in tegenstelling tot brutaliteit en onrechtvaardigheid. Al wat dergelijke terroristische groeperingen bereiken is het besmeuren van de naam van de Islam.” 

Het Shingetsu persagentschap vroeg naar wat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap hoopt voor Japan, waarop Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Onze organisatie stoelt op missionariswerk en dus is het onze taak om de waarachtige leer van de Islam te prediken. Ik heb gemerkt dat het Japanse volk vrij vroom is en over een goede etiquette beschikt en dus ben ik niet pessimistisch. Ik geloof dat er een dag zal komen dat veel Japanners de Islam zullen accepteren.”

In een interview met Chugai Nippou werd Hazrat Mirza Masroor Ahmad gevraagd naar welke maatregelen getroffen kunnen worden om extremisme en terrorisme in de kiem te smoren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is belangrijk dat de autoriteiten waakzaam blijven en zich behoeden voor de dreiging van terrorisme en extremisme. Dit is waar ik al geruime tijd op aandring.”

In een interview met de Asahi krant werd Hazrat Mirza Masroor Ahmad gevraagd naar welke boodschap hij wenst te verkondigen aan de Japanse natie en haar bevolking.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De wereld glijdt af in de richting van een nieuwe wereldoorlog en het Japanse volk weet beter dan wie ook wat de verschrikkelijke gevolgen van oorlogvoering zijn. Daarom dient Japan zich als natie in te spannen om vrede te verwezenlijken in de wereld en om een einde proberen te maken aan alle vormen van conflict.”

Einde