Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap geeft Historische Toespraak in Tokyo, Japan

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP
PERS & MEDIA KANTOOR

22 Deer Park Road, London, SW19 3TL, UK
Tel: +44 (0)208 544 7678
Email: media@pressahmadiyya.com

Web: pressahmadiyya.com / Twitter: @AhmadiyyatIslam

25 november 2015

PERSMEDEDELING
Hazrat Mirza Masroor Ahmad overdenkt vreselijke gevolgen van atoombommen op 70e verjaardag van de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki

Op 23 november 2015 gaf het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad de slottoespraak op een speciale receptie die in zijn eer werd gehouden in het Hilton Hotel in Odaiba, Tokyo.

2015-11-23-JP-Tokyo-Reception-002

Meer dan 60 genodigden woonden de receptie bij en hoorden hoe Zijne Heiligheid de aanvallen met kernwapens herdacht die 70 jaar geleden hadden plaatsvonden in Hiroshima en Nagasaki en die hij omschreef als een“aanval die de mensheid ten schande maakte”.

Over de algemene aard van moderne oorlogvoering zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“In de moderne wereld is de omvang van de oorlogvoering zo veel ruimer dan in het verleden. Conflictsituaties in een bepaalde regio blijven niet beperkt tot die regio, maar hun invloed en gevolgen verspreiden zich veel breder. De globale media en de toegenomen mogelijkheden om directe communicatie te voeren hebben de wereld in een globaal dorp getransformeerd.” 

2015-11-23-JP-Tokyo-Reception-003

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Ik waarschuw al jarenlang dat de wereld moet beseffen dat de gevolgen van een oorlog in een bepaald gebied de vrede en harmonie in andere delen van de wereld kan en zal beïnvloeden.”

Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zei dat er een schatting was van minstens 70 miljoen doden tijdens de Tweede Wereldoorlog, in een tijdperkwaarde wapens veel minder verwoestend waren dan diegene die vandaag vrij gemakkelijk verkrijgbaar zijn.

Zijne Heiligheid zei dat dit een reden tot grote ongerustheid was voor de wereld en hij sprak over zijn vrees dat kernwapens opnieuw gebruikt konden worden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Terwijl de wereldmachten mogelijk kernwapens in hun arsenaal houden als afschrikmiddel, is er geen garantie dat kleinere machten dergelijke zelfbeheersing zullen tonen. We mogen het niet als vanzelfsprekend gaan beschouwen dat zij hun kernwapens nooit zullen gebruiken. Daaruit blijkt duidelijk dat de wereld slechts een stap van een grote ramp is verwijderd.”

2015-11-23-JP-Tokyo-Reception-004

Over het gebruik van kernwapens tegen Japan zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Dit jaar is het 70 jaar sinds die bange dagen in de geschiedenis wanneer atoombommen op Hiroshima en Nagasaki werden geworpen, die met zich totale vernietiging, ellende en kwelling meebrachten voor uw natie.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

De Japanse natie had te kampen met de meest vreselijke vernietiging en bedroefdheid die men zich kan bedenken, toen honderdduizenden burgers genadeloos gedood werden en twee van uw steden verwoest en vernietigd in kernaanvallen die een schande waren voor de mensheid.” 

2015-11-23-JP-Tokyo-Reception-005

Wanneer hij sprak over hoe de Japanse geschiedenis ervoor had gezorgd dat haar inwoners op unieke wijze gepositioneerd waren om de pijn en ellende van oorlogvoering te begrijpen, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

Jullie zijn diegenen die de verschrikkelijke en verwoestende gevolgen van een kernoorlog daadwerkelijk begrijpen. Jullie zijn diegenen die weten dat de gevolgen en nawerkingen van dergelijke wapens niet beperkt zijn tot één generatie, maar die generatie na generatie nog parten kan spelen. Jullie zijn diegenen die kunnen getuigen over het ongeëvenaarde kwaad van kernwapens. Daarom kent mogelijk niemand beter de waarde van vrede en veiligheid dan het Japanse volk.”

Zijne Heiligheid citeerde de woorden van de Tweede Khalifa (Kalief) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmood Ahmad, ten tijde van de kernaanvallen op Japan.

2015-11-23-JP-Tokyo-Reception-006

Zijne Heiligheid, de Tweede Khalifa had gezegd:

“Onze religie en morele leer vereisen dat we ons in de ogen van de hele wereld uitspreken tegen deze verschrikkelijke daad en dit bloedvergieten en dat we duidelijk stellen dat we deze handelingen onder geen enkele omstandigheden als gerechtvaardigd beschouwen. Het maakt mij niets uit of bepaalde overheden aanstoot nemen aan wat ik zeg.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad veroordeelde de naoorlogse sancties die Japan werden opgelegd en citeerde uit een toespraak die werd gegeven door de eerste Minister voor Buitenlandse Zaken van Pakistan, Sir Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan, een Ahmadi Moslim, ter gelegenheid van de San Francisco Vredesconferentie van 1951, in welke hij zich openlijk had uitgesproken tegen het invoeren van sancties voor Japan.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

Toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, sprak Sir Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan zich uit en veroordeelde pogingen van bepaalde machten om onredelijke sancties op te leggen aan Japan. Zijn toespraak op de San Francisco Vredesconferentie was gebaseerd op de leer van de Heilige Koran en het leven van de Heilige Profeet van de Islam (vrede zij met hem).”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Chaudhry Zafrullah Khan gaf zijn historische verklaring ter verdediging van Japan omdat, als Ahmadi Moslim, hij niet enkel de Pakistaanse Staat, maar eerst en vooral de verheven leer van de Islamvertegenwoordigde.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad omschreef de staat van de wereld vandaag de dag als “onzeker” en als “reden tot grote bezorgdheid” en zei:

“Ook al werd een Derde Wereldoorlog nog niet officieel afgekondigd, woedt in alle werkelijkheid nu al een oorlog op globale schaal. Overal ter wereld worden mannen, vrouwen en kinderen gedood, gemarteld en onderworpen aan de meest hartverscheurende wreedheden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verzocht Japan om een belangrijke rol te spelen in het voeden van internationale vrede en veiligheid en zei:

“Op elk niveau en op elke mogelijk wijze dient de Japanse overheid alle vormen van wreedheid, vervolging en onrechtvaardigheid te bestrijden en te voorkomen. Zij dienen te verzekeren dat de gruwelijke aanval die zij te verwerken hebben gekregen in de toekomst nooit herhaald zal worden eender waar ter wereld. De Japanse leiders en bevolking zullen hun rol moeten spelen in het verminderen van de spanningen en het bolwerken van vrede, waar ook een oorlog losbarst.”

Even later in zijn toespraak citeerde Hazrat Mirza Masroor Ahmad een aantal verzen van de Heilige Koran, die bewezen dat de Islam gehecht is aan vrede, tolerantie en religieuze vrijheid. Hij zei dat de Islam oorlogvoering om “geopolitieke” redenen of voor “economische voordelen” niet toestond en dat alle naties moet toegestaan worden om te bloeien en zich te ontwikkelen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

Onze Barmhartige en Genadevolle Heer heeft ons de sleutels tot vrede geschonken, omdat Hij verlangt dat Zijn Creatie harmonieus samenleeft en vrijgesteld is van alle haat en onenigheid.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde zijn hoop voor de toekomst en zei:

“Laat ons onze plichten vervullen en elkaar de hand reiken. In plaats van ons te groeperen in vijandige blokken, moeten we ons allen verenigen en samenwerken met elkaar. We beschikken niet langer over een andere leefbare optie omdat, als een volwaardige Derde Wereldoorlog uitbreekt, de resulterende verwoesting en het spoor van vernieling onvoorstelbaar zijn. Ongetwijfeld zullen we op dat moment de oorlogen van weleer als vrij kleinschalig beschouwen in vergelijking.”

Om af te sluiten zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Moge Allah wijsheid en denkvermogen schenken aan diegenen die conflicten veroorzaken in naam van religie of die oorlog voeren om geopolitieke of economische voordelen. Mogen zij snel tot het inzicht komen dat hun bezigheden uiterst zinloos en vernietigend zijn.”

Vroeger op de avond spraken ook twee gastsprekers het publiek toe.

2015-11-23-JP-Tokyo-Reception-007

Dr. Mike Sata Yasuhiko PhD, Voorzitter van de Tokibo Industriële groep, zei:

“Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft zijn hele leven toegewijd aan het verspreiden van vrede in de wereld. Interreligieuze vrede en dialoog vormen zijn levensmissie. Het is mijn droom dat Zijne Heiligheid permanent naar Japan verhuist zodat de ware Islam wortel kan schieten in ons land.”

Mr. Endo Shinichi uit Tohoku, de streek die het hardst werd getroffen door de aardbeving en tsunami’s van 2011, zei:

“De steun en hulpverlening van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Japan in de nasleep van de aardbeving vier jaar geleden is iets wat we nooit kunnen vergeten. Jullie hielpen ons wanneer we meer dan ooit tevoren hulp nodig hadden. Het is dankzij jullie hulp en liefde dat velen onder ons in leven zijn en we zullen deze schuld van dankbaarheid nooit kunnen inlossen.”

Na afloop van zijn toespraak beantwoordde Zijne Heiligheid vragen van genodigden in verband met de ware leerstellingen van de Islam. De receptie werd afgesloten met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid.

2015-11-23-JP-Tokyo-Reception-008

Einde

Voor meer informatie: media@pressahmadiyya.com