“Verspreid de islam door middel van liefde, niet met geweld of onder dwang” – Hoofd van Ahmadiyya moslim gemeenschap

23november 2015

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad geeft slottoespraak op speciale receptie ter gelegenheid van de opening van de Baitul Ahad Moskee in Nagoya, Japan

Op 21 november 2015 gaf het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad de slottoespraak op een speciale receptie ter gelegenheid van de inhuldiging van de Baitul Ahad Moskee (Moskee van de Ene God) in Nagoya, Japan. Meer dan 100 niet-Ahmadi functionarissen en genodigden woonden de avondreceptie bij.

De Moskee, de eerste van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Japan, werd de dag voordien officieel geopend met de wekelijkse Vrijdagpreek van Zijne Heiligheid.

2015-11-21-JP-Nagoya-Reception-002

Tijdens zijn slottoespraak verduidelijkte Hazrat Mirza Masroor Ahmad het echte concept van de islamitische godsaanbidding en zei dat de objectieven van de Ahmadi Moslim Moskeeën een spiegelbeeld waren van de objectieven waarmee de Heilige Ka’aba werd gebouwd.

Zijne Heiligheid stak van wal met de verklaring dat alle vormen van terrorisme en extremisme volledig indruisen tegen de islamitische leer.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ik wil glashelder stellen dat de islamitische leer en de objectieven van echte Moskeeën compleet vredelievend van aard zijn en een middel om de samenleving samen te brengen. Waarachtig, de grondreden voor het bouwen van Moskeeën is dat zij plaatsen worden waar mensen kunnen samenkomen om God te aanbidden en om liefde, medeleven en welwillendheid te verspreiden doorheen de lagen van de samenleving.”

2015-11-21-JP-Nagoya-Reception-003

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verduidelijkte de aard van de islamitische godsaanbidding als volgt:

“In de Arabische woordenschat worden de godsaanbidding in een Moskee en de gebeden die geopperd worden omschreven als ‘As-Salat’. De essentie van deze term betekent medeleven, welwillendheid, voorspoed en zegeningen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Als gevolg zullen al diegenen die God aanbidden volgens de waarachtige islamitische leerstellingen nooit wreed of hardvochtig zijn, maar in plaats daarvan medelevend, liefhebbend en diegenen die het beste wensen voor anderen en die bewijzen een onophoudelijke bron van zegeningen te zijn voor de mensheid.” 

2015-11-21-JP-Nagoya-Reception-004

De Khalifa gaf een samenvatting van de doelstellingen waarmee de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap door Allah werd gezonden als de Beloofde Messias en Imam Mahdi.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Beloofde Messias (vrede zij met hem) maande de mensheid aan om haar Maker te erkennen en om zich aan Hem te onderwerpen. Hij riep de mensheid op om een einde te maken aan alle wreedheden en onrechtvaardigheden en om harmonieus met elkaar samen te leven en om onze plichten ten opzichte van elkaar te vervullen. Hij bevestigde dat de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) een bron van barmhartigheid voor de hele mensheid was.  Daarnaast verklaarde hij dat er volgens de Koran geen dwang mag bestaan in religieuze zaken.” 

2015-11-21-JP-Nagoya-Reception-005

Over het streven van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschapom de Islam uit te dragen zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

Wij streven ernaar de Islam door middel van liefde en compassie te verspreiden en niet door middel van geweld of onder dwang. Onze Gemeenschap en onze Moskeeën vervullen deze doelstellingen waarvoor de Heilige Ka’aba werd gebouwd–om vrede uit te dragen in de wereld. Onze Moskeeën zijn lichtbakens die hun omgeving doen oplichten.”

De religieuze leider sprak verder over de verscheidene humanitaire initiatieven die worden ondernomen door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Zo heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de meest afgelegen gebieden ter wereld scholen en ziekenhuizen opgericht die onderwijs en gezondheidszorg bieden aan hulpbehoevenden, ongeacht hun religie of achtergrond.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ahmadi Moslims streven ernaar de tranen weg te vegen van diegenen die in pijn verkeren. We trachten hun verdriet, wanhoop en hartzeer te doen verdwijnen. We zoeken naar een manier om hun behoeften te vervullen en hen te helpen om op eigen benen te staan.” 

2015-11-21-JP-Nagoya-Reception-006

Over het concept van Jihad zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad het volgende:

 “Wij geloven dat de ware Jihad in onze tijd niet die van het zwaard is maar één van zelfhervorming op weg naar zelfverbetering. Het is de Jihad van rechtvaardige veranderingen teweeg te brengen in onszelf. Daarnaast is het de Jihad van het verspreiden van de ware en vredevolle boodschap van de Islam naar alle uithoeken van de wereld. Dat is ook ons doel hier in Japan, om de inwoners van deze geëerde natie in te lichten over de ware islamitische leer.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Wij trachten de Japanners te informeren over het feit dat de Islam de religie is die ons ertoe aanzet onze Maker te erkennen, om ons aan Hem vast te klampen en om de mensheid te dienen. Met de wil van God zal deze Moskee, onze eerste in Japan, voor altijd deze boodschap uitdragen, zowel in deze stad als doorheen de hele natie.”

2015-11-21-JP-Nagoya-Reception-007

 

Tot slot zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De minaretten van deze Moskee zullen verkondigen dat de Islam een religie van vrede, veiligheid en liefde is, alsook één die onze plichten tot God en tot elkaar vervult.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De realiteit is, en dat zal altijd zo blijven, dat de islamitische leer inzage vrede niet wordt geëvenaard in de geschiedenis van de wereld.”

Eerder op de avond spraken verscheidene spirituele leiders alsook functionarissen het publiek toe. Zij feliciteerden de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap met de opening van de Japanse Moskeeen verwelkomden Hazrat Mirza Masroor Ahmad in hun land.

2015-11-21-JP-Nagoya-Reception-008

Zij herhaalden ook hun dankbetuiging voor de humanitaire diensten en hulp die de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap had verleend in de nasleep van de aardbeving en tsunami’s die in 2011 hadden plaats gevonden in Japan.

2015-11-21-JP-Nagoya-Reception-009

De receptie werd beëindigd met een stil gebed dat werd geleid door Hazrat Mirza Masroor Ahmad, waarna Zijne Heiligheid individuele persoonlijke ontmoetingen had met de niet-Ahmadi genodigden.

Einde

Voor meer informatie: media@pressahmadiyya.com