Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap veroordeelt terroristische aanslag in Lahore en bidt voor slachtoffers

28 maart 2016

PERSMEDEDELING

Het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft met klem de terroristische aanslag veroordeeld die gisteren heeft plaatsgevonden in het Gulshan-e-Iqbal Park in Lahore.

Vanuit Londen deelde Hazrat Mirza Masroor Ahmad volgende boodschap:

“Namens de Ahmadiyya Moslim Gemeenschapover de hele wereld, betuig ik mijn medeleven en innige deelneming aan al diegenen die getroffen zijn door de terroristische aanslag in Lahore van gisteren, waarbij vele Christenen en Moslims het leven lieten.

We kunnen niet anders dan verontrust en aangeslagenzijn door dezewreedheid en dit totale gebrek aan respect voor menselijke levens, desalniettemin omdat velen onder de slachtoffers volslagen weerloze vrouwen en kinderen waren. Nooit ofte nimmer kunnen dergelijke aanslagen worden gerechtvaardigd onder eender welk mom, en dus dienen alle vormen van terrorismeen extremisme op de strengste wijze veroordeeld te worden.

Moge de Almachtige Allah geduld schenken aan diegenen die rouwend achterblijven of op andere wijze getroffen zijn en moge Hij van zijn genade en barmhartigheid geven aan al diegenen die het leven lieten. Moge Hij ook een volledig en spoedig herstel schenken aan de honderden gewonden.”

Einde