Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap veroordeelt terroristische aanslagen in Belgie en bidt voor slachtoffers

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

Français

PERSMEDEDELING

22 maart 2016

Het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft de terroristische aanslagen die eerder vandaag hebben plaats gevonden in Brussel ten strengste veroordeeld.

Vanuit Londen deelde Hazrat Mirza Masroor Ahmad volgende boodschap:

“Namens de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wereldwijd betuig ik mijn medeleven en innige deelneming aan het Belgische volk in de nasleep van de barbaarse terroristische aanslagen die hebben plaatsgevonden in Brussel. Dergelijke weerzinwekkende en volslagen onmenselijke aanslagen moeten op de strengst mogelijke wijze veroordeeld worden.

Onder geen enkele omstandigheden laat de Islam terrorisme in enige vorm of het vermoorden van onschuldige mensen toe. Sterker nog, de Heilige Koran vermeldt dat zelfs het doden van één onschuldig persoon gelijk staat aan het doden van de hele mensheid. Daarom kunnen diegenen die in naam van de Islam dergelijke wreedheden begaan nooit een rechtvaardiging vinden voor hun daden. Zij besmeuren de Islam en verscheuren de vrede in de wereld.

Onze welgemeende gebeden gaan uit naar de slachtoffers van deze aanslagen en aan allen die eronder lijden. Mogen de schuldigen voor deze verwerpelijke daad snel gerechtigheid kennen.”

Einde