Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap betuigt respect aan Ahmadi Moslim die tot martelaar werd verheven in Schotland [NL/FR]

Français

2 april 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad stelt dat de bevoegde instanties in het VK ervoor moeten zorgen dat religieuze haat en sektarisme zich niet ongemoeid kunnen verspreiden naar het VK.

Het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad betuigde zijn respect aan een mannelijke Ahmadi Moslim die tot martelaar werd verheven in Glasgow tijdens zijn wekelijkse Vrijdagpreek vanuit de Baitul Futuh Moskee in Londen op 1 april 2016.

Zijne Heiligheid maakte de opmerkingen in de nasleep van de moord op Asad Shah (40) die op donderdag 24 maart 2016 voor zijn winkel in Glasgow werd vermoord in een religieus-gemotiveerde aanval.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Asad Shah werd martelaar omwille van de acties van diegenen die haat en wanorde wensen te verspreiden. Hij werd vermoord vanwege zijn religieuze overtuiging alseen Ahmadi Moslim en zodoende krijgt hij de status van martelaar toebedeeld. Voorwaar, aan Allah behoren we toe, en tot Hem zullen we wederkeren.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De media en overheidsafgevaardigden hebben hun medeleven en verdriet uitgesproken in de nasleep van dit voorval. Het staat vast dat de overheid en de bevoegde instanties actie moeten ondernemen om het verspreiden van extremisme in het VK een halt toe te roepen. Indien extremistische geestelijken hun gang mogen gaan, zullen we hier in het VK uiteindelijk eenzelfde cultuur van religieuze haat en vervolging kennen zoals we die nu al zien in Moslim landen.”

Mr. Shah was een actief lid van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en streefde ernaar om een vredevol bestaan te leiden en om de waarachtige islamitische leer van menselijkheid te verkondigen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad leidde het begrafenisgebed van Mr. Shah in absentia na het Vrijdaggebed.

Terwijl honderden Ahmadi Moslims al het leven lieten en tot martelaar werden verheven in Pakistan en elders, is dit de eerste keer dat een Ahmadi Moslim in het Verenigd Koninkrijk van zijn leven werd beroofd in een religieus-gemotiveerde aanval. Het schept een uiterst gevaarlijk precedent en dus maant de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de overheid, en alle organisaties die instaan voor het handhaven van de wet, aan om alle mogelijke stappen te ondernemen om alle vormen van religieuze haat, intolerantie en sektarisme de kop in te drukken.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is er rotsvast van overtuigd dat iedereen in staat moet zijn om zijn geloof op vredevolle wijze te belijden, zonder schrik voor vervolging of geweld.

Einde