Hoofd Van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap spreekt vrijwilligers van 40e Jalsa Salana Canada toe

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

7 oktober 2016

PERSMEDEDELING

Jaarlijkse driedaagseconventie begint later vandaag in Mississauga

2016-10-06-ca-address-volunteers-002

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad sprak op 6 oktober 2016 de duizenden vrijwilligers toe die instaan voor de organisatie van de 40e Jaarlijkse Bijeenkomst (Jalsa Salana) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Canada.

Tijdens zijn toespraak in de Baitul Islam Moskee in Peace Village herinnerde Zijne Heiligheid de 5.100 vrijwilligers aan hun plicht om zich te gedragen naar het hoogste niveau van moraliteit en etiquette.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Elke Ahmadi Moslim vrijwilliger dient zich te allen tijde ervan te vergewissen dat hij of zij de allerbeste etiquette vertoont en kalm, zorgzaam en vriendelijk blijft voor de duur van de Jalsa.”

Zijne Heiligheid zei dat elke werker moet onthouden dat zijn of haar dienst vrijwillig werd opgegeven en uitgevoerd dient te worden met een nederige en onbaatzuchtige instelling.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Houd in gedachte dat niemand jullie heeft gedwongen om je diensten aan te bieden. Jullie hebben er allen vrijwillig voor gekozen om jezelf op te geven met de intentie om de gasten van de Beloofde Messias (as) te dienen en de zegeningen van de Almachtige God te ontvangen. Daarom is het belangrijk dat jullie je te allen tijden zo goed mogelijk gedragen en proberen te glimlachen onder alle omstandigheden.”

Tot slot zei Zijne Heiligheid:

 “Het belangrijkste is dat jullie onthouden dat het succes van de Jalsa Salana afhankelijk is van gebeden en dus dient iedereen voortdurend te bidden voor het succes ervan. Moge Allah de Jalsa Salana in Canada op alle vlakken zegenen en alle vrijwilligers in staat stellen om hun taken op de best mogelijke wijze uit te voeren.”

Zijne Heiligheid had aparte gesprekken met de leiders van een aantal Jalsa-afdelingen en bood zijn inzichten met betrekking tot verscheiden zaken aan. Daarna leidde Zijne Heiligheid de Maghreb en Isha gebeden.

2016-10-06-ca-address-volunteers-005

Eerder inspecteerde Zijne Heiligheid de langhar khana (keuken) waar maaltijden voor meer dan 20.000 gasten bereid zullen worden tijdens de duur van de bijeenkomst.

De driedaagse Jalsa Salana begint later vandaag in het International Centre in Mississauga, Ontario, Canada.

Zijne Heiligheid, die vanuit Londen is afgereisd, zal elke dag de Conventie toespreken en zal ook ontmoetingen hebben met verscheidene hoogwaardigheidsbekleders en genodigden.

Einde