“Benut potentieel van vluchtelingen” – Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap [NL/FR]

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

Français

7 oktober 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad maakt opmerkingen tijdens ontmoeting met
Voorzitter van Torstar

De Wereldwijde Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad kreeg op 5 oktober 2016 bezoek van de heer John Honderich, Voorzitter van de raad van bestuur bij Torstar Corporation (mediagroep) in de Baitul Islam Moskee in Peace Village, Canada.

Tijdens de ontmoeting betuigde de heer Honderich spijt dat de Toronto Star krant (een publicatie van Torstar) recentelijk een artikel had gepubliceerd over een nieuwe studie die suggereerde dat extremistische literatuur circuleerde in Canadese Moskeeën en verkeerdelijk een foto had gebruikt van de Baitul Islam Moskee van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

De heer Honderlich informeerde Zijne Heiligheid dat de Toronto Star de foto onmiddellijk had verwijderd toen zij op de hoogte werden gebracht van de fout en een officiële verontschuldiging had gepubliceerd die als volgt luidde:

 “De Baitul Islam Moskee heeft geen enkele relatie met de inhoud van deze studie — die nu zelf in vraag wordt getrokken — daarom had de foto van deze specifieke Moskee nooit gelinkt mogen worden met dit artikel… Het linken van deze specifieke Moskee met enig rapport over Islamitisch extremisme was een onaanvaardbare fout en the Star verontschuldigt zich bij de Baitul Islam Moskee en de Ahmadiyya Moslim Jamaat gemeenschap.”

 Zijne Heiligheid bedankte de heer Honderlich voor de onmiddellijke acties die door de Toronto Star werden ondernomen om de fout recht te zetten en zei dat hij het incident als een “zegen in vermomming” zag, omdat het een gelegenheid had gecreëerd voor de heer Honderlichen de schrijvers van de Toronto Star om verder vertrouwd te geraken met de ware en vredevolle leer van de Islam en met de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zelf.

Tijdens de ontmoeting bespraken Zijne Heiligheid en de heer Honderlich ook de impact van de vluchtelingen crisis in de westerse wereld. Zijne Heiligheid zei dat hij Canada beschouwde als een“tolerante natiedie, beter dan vele anderen, klaar was om immigranten op te nemen”.

Zijne Heiligheid zei ook dat hij ervan overtuigd is dat Canada “het potentieel van vluchtelingen moet benutten” door hen aan te moedigen om zo snel mogelijk toe te treden tot de beroepsbevolking.

Einde