Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap spreekt mannelijke Moslim jeugdbijeenkomst (Waqf-e-Nau Ijtema) toe in Londen

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle
2 maart 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad geeft zowel moreel als carrière-advies mee aan Moslim jeugd

Op 28 februari 2016, sprak het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa(Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad ter gelegenheid van de slotsessie van de Jaarlijkse Ijtema(bijeenkomst) van de Nationale Waqf-e-Nau Jongensafdeling van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het VK.

2016-03-02-Waqfe-Nau-Ijtema-002

De bijeenkomst vond plaats in de Baitul Futuh Moskee in Londen en werd bijgewoond door meer dan 1500 aanwezigen, van wie meer dan 1260 mannelijke leden van het Waqf-e-Nau programma.

Tijdens zijn toespraak sprak Hazrat Mirza Masroor Ahmad uitgebreid over de morele verantwoordelijkheden waarmee Waqf-e-Nau kinderen werden opgezadeld. Hij adviseerde hen ook met betrekking tot hun toekomstige carrièrekeuzes.

Zijne Heiligheid benadrukte het belang van de grote aantallen levensijveraars die zich kandidaat stellen voor het theologische instituut Jamia Ahmadiyya van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en daarnaast vernoemde hij bepaalde andere potentiele carrièremogelijkheden, waaronder geneeskunde, ingenieurswetenschappen en journalistiek.

2016-03-02-Waqfe-Nau-Ijtema-003

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Als Waqifeen-e-Nau, moeten jullie altijd in het achterhoofd houden wat de vereisten en behoeften zijn van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, en in functie van die vereisten moeten jullie je scholen en zo hard mogelijk inzetten.”

Met betrekking tot geneeskunde zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat artsen en specialisten in de gezondheids zorgde eer hadden om niet enkel hun geloof, maar ook de mensheid te dienen.

De Khalifa benadrukte verder dat enkel het bereiken van een hoog niveau van seculier onderwijs niet voldoende was voor Waqf-e-Nau kinderen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ik wil ook graag verduidelijken dat het niet voldoende is voor jullie om slechts academische kwalificaties te behalen. Echter, als leden van Waqf-e-Nau, zijn er andere verwachtingen van extreem belang die we voor jullie koesteren. In het kort, dient het persoonlijke karakter van een Waqf-e-Nau volledig in overeenstemming te zijn met de waarachtige islamitische leerstellingen. Jullie dienen steeds het boegbeeld te zijn van de hoogst mogelijke spirituele en morele waarden.”

Zijne Heiligheid benadrukte de behoefte voor Waqf-e-Nau kinderen om met regelmaat te bidden en om een relatie aan te gaan met Allah de Almachtige. Zijne Heiligheid zei dat Waqf-e-Nau jongens

‘de beste waarden dienen tentoon te stellen zodat mensen duidelijk het onderscheid kunnen maken tussen jullie en anderen’.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad adviseerde de aanwezigen verder om altijd vriendelijk te zijn en nooit de spot te drijven met anderen. Hij zei dat Waqf-e-Nau jongens hun tijd niet mogen verdoen met het spelen van computerspelletjes, maar dat ze in plaats daarvan de gewoonte moeten ontwikkelen om boeken te lezen. Voorts dienen zij ook alle zaken te vermijden die aanzetten tot ongepast gedrag, daarbij inbegrepen ongeschikte films.

Zijne Heiligheid benadrukte verder nog de behoefte aan de hoogste waarden van waarachtigheid en integriteit.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Een andere zware zonde waarvoor Allah ons gewaarschuwd heeft is leugenachtigheid. Ongeacht de omstandigheden, dienen alle Ahmadi Moslims het liegen te vermijden en Waqifeen-Naudienen daarbij zeker het beste voorbeeld van eerlijkheid, waarheid en integriteit te geven. Dit is van fundamenteel belang omdat jullie diegenen zijn die hebben gezworen om jullie samenleving op spiritueel vlak te hervormen. Daarom is het een uiterst belangrijk onderdeel van Waqf-e-Nau zijn om te allen tijde volslagen waarachtig te zijn.”

2016-03-02-Waqfe-Nau-Ijtema-004

De bijeenkomst werd afgesloten met een stil gebed onder leiding van Zijne Heiligheid.

Eerder tijdens de Ijtema vonden verscheidene workshops, academische competities en discussies plaats.

Einde