HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP OPENT EERSTE SPECIAAL GEBOUWDE MOSKEE IN PHILADELPHIA

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

21 oktober 2018

PERSMEDEDELING
 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad geeft Vrijdagpreek vanuit Baitul Aafiyat Moskee

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, op 19 oktober 2018 de Baitul Aafiyat Moskee in Philadelphia in de Verenigde Staten heeft ingehuldigd.

Zijne Heiligheid gaf vanuit de Moskee zijn wekelijkse Vrijdagpreek, die live werd uitgezonden over de hele wereld via MTA International.

Tijdens zijn preek herinnerde Zijne Heiligheid de gelovigen eraan dat het niet volstaat om simpelweg de opening van de nieuwe Moskee te vieren, maar dat van Ahmadi Moslims wordt verwacht om de ware bestaansreden van Moskeeën te vervullen door elkaar te vervoegen voor het vereren van Allah de Almachtige en het prediken van de waarachtige en vredevolle islamitische leer.

Zijne Heiligheid riep de gelovigen op om aan zelfreflectie en -analyse te doen om na te gaan of zij  hun plichten nakomen ten opzichte van Moskeeën.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Nu dat deze Moskee is ingehuldigd, zijn de verantwoordelijkheden van al diegenen die eraan verbonden zijn nog groter geworden met betrekking tot het vervullen van de rechten van God en de rechten van de creatie van God. Enkel wanneer jullie deze twee verantwoordelijkheden vervullen zullen jullie de constante liefde van Allah de Almachtige ontvangen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Wanneer we er vurig naar streven om de ware doelstellingen van het bouwen van een Moskee te vervullen, zullen we de zegeningen en voordelen van de Moskee nog in dit leven zien. Onze kinderen en toekomstige generaties zullen verbonden blijven aan hun geloof en wij zullen diegenen zijn die de plaatselijke bevolking verlichten met de ware en vredevolle boodschap van de Islam. Wij zullen diegenen worden die de Éénheid van God  bevestigen en zullen de boodschap van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) verkondigen over de hele wereld.”

Zijne Heiligheid benadrukte het belang van het verkondigen van de vredevolle islamitische leer en verhaalde dat de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) had gesteld dat waar ook ter wereld iemand de Islam wenst te propageren, hij eerste een Mokee moet bouwen op die plaats.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad merkte op dat, ondanks de aanwezigheid van velerlei gebedscentra die werden opgericht door verschillende islamitische sekten, de Baitul Aafiyat Moskee de eerste speciaal gebouwde Moskee in Philadelphia is.

Stilstaande bij dit feit zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Er wordt gezegd dat dit gebouw werd voltooid als de eerste speciaal gebouwde Moskee van Philadelphia. Deze Moskee dient niet enkel om de plaatselijke bevolking te tonen wat de fysieke attributen van een Moskee zijn, in plaats daarvan dient het de ware mooie en vredevolle attributen van de islamitische leer te manifesteren opdat de hele wereld het kan zien en aanschouwen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Wij Ahmadi Moslims, zijn diegenen die de vredevolle leer van de Islam over de hele wereld verkondigen door middel van gebed en verering, en we moeten trachten om dit nu meer dan ooit tevoren te doen door het beste morele voorbeeld te stellen.”

Daarna vermeldde Zijne Heiligheid dat wanneer Mufti Muhammad Sadiq, de eerste Ahmadi Moslim missionaris, in 1920 in de Verenigde Staten arriveerde, hij het land binnenkwam via de haven van Philadelphia. Twee maanden lang werd hij toegang geweigerd en werd hij op  onrechtvaardige wijze opgesloten. In hechtenis toonde hij een zodanig hoge norm van moraliteit en deugdzaamheid dat vijftien mensen door hem de Islam accepteerden. Nog later accepteerden ruim 5000 mensen de leer van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap door hem.

Zijne Heiligheid verhaalde ook dat de boodschap van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) de Verenigde Staten bereikte nog tijdens zijn eigen leven, door middel van het the Review of Religions magazine, en dat een zekere Dr A. George Baker zich tot de Islam had bekeerd na de leer van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te hebben gelezen. Zijne Heiligheid vermeldde dat Dr. Baker begraven lag op een begraafplaats nabij de nieuwe Moskee.

Over de rijke geschiedenis van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Philadelphia en Amerika zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is in deze buurt al meer dan een eeuw gevestigd. Nu dat Allah de Almachtige deze buurt een mooie Moskee heeft geschonken, is het de verantwoordelijkheid van de plaatselijke Ahmadi Moslims en de plaatselijke Imam om de hand uit te reiken naar de plaatselijke bevolking met een  hernieuwde geestdrift en vastberadenheid om zodoende de mooie boodschap van de Islam heinde en ver te verkondigen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De buurt rondom de Moskee zou een dergelijke vredevolle rustplaats moeten worden dat mensen zullen trachten om hier een plek te vinden om te wonen. Wat betreft het inwonersaantal is deze stad de zesde grootste van Amerika. Als de vredevolle boodschap van de Islam hier wordt verspreid, zullen we zien dat onder de bevolking van deze stad dergelijke mensen geboren zullen worden die Allah zullen vrezen, juist geleid zijn en Moskeeën met regelmaat zullen bezoeken en de ware aanbidders van God zullen worden.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaarde verder nog de belangrijke taak die ligt te wachten op Ahmadi Moslims en zei:

“Elke Moskee die we bouwen confronteert ons met een grote uitdaging en die uitdaging is om onszelf te hervormen en om onze relatie met God de Almachtige en onze moraliteit te verbeteren. We moeten ook meer inzet tonen om de ware boodschap van de Islam uit te dragen naar de plaatselijke bevolking.”

Zijne Heiligheid verhaalde een gezegde van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem), die stelt:

 “Diegen die onze Moskee betreedt met de intentie om iets goeds te leren, die persoon is zoals diegene die Jihad nastreeft op het pad van God.”

Als commentaar op dit gezegde zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Vandaag de dag wordt de religie van de Islam besmeurd door verkeerdelijk te beweren dat het Moslims opdraagt om een gewelddadige Jihad te voeren en bepaalde Moslims zijn mede verantwoordelijk voor dit imago omwille van hun haatvolle daden. Echter is een waarachtige gelover diegene die goedheid leert, ernaar handelt en het vervolgens verspreidt in de samenleving. Een dergelijke gelovige engageert zih in een ware Jihad van vrede, liefde en vriendelijkheid. Dit is de ware Jihad die wij als Ahmadi Moslims deze dag en in deze tijd dienen uit te voeren.” 

Zijne Heiligheid sloot zijn Vrijdagpreek af door te bidden voor de aanwezigen en zei:

“Moge Allah Ahmadi Moslims in staat stellen om de ware doelstellingen van de Moskee te vervullen en moge de Moskee bekend komen te staan als een belangrijke mijlpaal in het verkondigen van de vredevolle boodschap van de Islam in deze buurt.”

Het stuk grond voor de Moskee werd in 2007 aangekocht en bevindt zich op een groot stuk grond van vier hectare. Het complex beschikt over een Moskee met gebedsruimtes voor zowel mannen als vrouwen waar plaats is voor een 700-tal mensen, een multifunctionele zaal, een woning voor een missionaris, verscheidene kantoren, keuken en grote parkeerplaats met ruimte voor verdere ontwikkeling.

 Einde