HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP ARRIVEERT IN PHILADELPHIA

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

18 oktober 2018

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad is afgereisd om Baitul Aafiyat Moskee in te huldigen

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, is op 17 oktober 2018 naar Philadelphia afgereisd om de Baitul Aafiyyat Moskee in te huldigen.

Tijdens zijn eerste bezoek aan de stad arriveerde Zijne Heiligheid om 13.35u aan de Baitul Aafiyat Moskee en werd verwelkomd door honderden Ahmadi Moslims.

Kort na zijn aankomst inspecteerde Zijne Heiligheid het nieuwe Moskeecomplex alvorens de Zuhr en Asr gebeden te leiden.

Later op de dag had Zijne Heiligheid persoonlijke ontmoetingen met honderden Ahmadi Moslims, die vanuit verscheidene steden waren afgereisd om hun spirituele leider te ontmoeten en hem om gebeden en advies te vragen.

Zijne Heiligheid zal de Moskee inhuldigen met de zijn Vrijdagpreek deze week en wordt ook verwacht een keynote toespraak te geven op een speciale receptie die wordt gehouden ter ere van de opening van de nieuwe Moskee.

Zijne Heiligheid is momenteel op zijn vierde bezoek aan de Verenigde Staten sinds hij werd verkozen als Kalief in 2003.

 Einde