Hoofd van ahmadiyya moslim gemeenschap legt eerste steen voor nieuwe moskee in duitse frankenthal

31 augustus 2016

PERSMEDEDELING

 Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat de Islam vrouwen bevrijd heeft en hen echte vrijheid heeft geschonken

2016-08-30-de-frankenthal-001

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad op 30 augustus 2016 de eerste steen heeft gelegd voor de eerste Ahmadiyya Moslim Moskee in de Duitse stad Frankenthal in Bondsland Rijnland-Palts. Zijne Heiligheid heeft de Moskee de naam ‘Noor Moskee’ (Moskee van Licht) gegeven.

Ongeveer 95 genodigden woonden de plechtigheid bij, onder hen verscheidene hoogwaardigheidsbekleders zoals de Burgemeester van Frankenthal, Martin Hebich en de Bondsminister voor Migratieen Integratie, Miguel Vicente.

Tijdens het officiële programma gaf Abdullah Wagishauser, de Nationale Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland een welkoms toespraak, gevolgd door opmerkingen en waarnemingen door de geëerde gasten.

2016-08-30-de-frankenthal-002

Burgemeester Martin Hebich zei:

“Wij zijn bijzonder gelukkig dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap deel uitmaakt van onze gemeenschap en dat jullie je eigen Moskee hier bouwen, omdat jullie steeds bij de eersten zijn om vrede, openheid en tolerantie te verkondigen.”

Bondsminister voor Migratie en Integratie, Miguel Vicente zei:

“Immigranten, ongeacht hun religie of achtergrond, dienen zich te schikken naar ons democratisch systeem en ik weet, omdat ik de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap al geruime tijd ken, dat jullie zeer zeker geloven in de waarde hiervan. Sterker nog, het feit dat jullie in bepaalde landen vervolgd worden en jullie rechten worden ontzegd, betekent dat jullie vrijheid en democratie nog meer naar waarde weten te schatten dan anderen.”

2016-08-30-de-frankenthal-004

De slottoespraak werd gegeven door Hazrat Mirza Masroor Ahmad, die de echte doelstelling van Moskeeën en de vredevolle doelstellingen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verduidelijkte.

Over de islamitische leer zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Men kan de leer uit de Heilige Koran in twee regels samenvatten – het nakomen van de rechten inzage het aanbidden van God de Almachtige en het nakomen van de rechten van de Creatie van God.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verduidelijkte de objectieven van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap als volgt: 

 “De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de gemeenschap die enkel en alleen werd opgericht om een boodschap van vrede, geborgenheid, liefde en vergiffenis doorheen de wereld te verkondigen.”

 2016-08-30-de-frankenthal-005

In onze tijd, waar regelmatig wordt beweerd dat de Islam geen gelijkheid tussen de seksen garandeert, sprak Zijne Heiligheid over hoe de Islam voor de echte vrijheid van vrouwen had gezorgd en hun rechten had vastgelegd.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Islam garandeert de rechten van vrouwen en heeft hen ware vrijheid geschonken. De islamitische leer bevrijdt vrouwen en stelt hen in staat om uit de schaduw van mannen te stappen en om uit te blinken en bij te dragen aan de samenleving op de best mogelijke wijze.”

2016-08-30-de-frankenthal-006

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Met de Zegen van Allah zijn Ahmadi Moslim kinderen allen heel goed opgeleid en vaak overtreffen onze meisjes en vrouwen de jongens en mannen. Dit op zich spreekt de onjuiste bewering tegen als zou de Islam de rechten van vrouwen niet garanderen.”

Zijne Heiligheid zei dat een Moskee een Huis van God is en als dusdanig open staat voor alle vredelievende mensen. Daarom is het aan echte Moslims om alle leden van de samenleving te dienen, ongeacht hun geloof of achtergrond.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Eerder zei de Burgemeester al dat deze grond voorheen eigendom was van de plaatselijke overheid en dat het nu in handen is van onze Gemeenschap. Wij geloven echter dat een Moskee een Huis van God is en dus kan het geen eigendom zijn van een bepaald individu of een bepaalde gemeenschap. Echter, wanneer deze Moskee of eender welke ware Moskee gebouwd wordt blijft het eigendomsrecht in de Handen van Allah de Almachtige.”

 2016-08-30-de-frankenthal-008

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Het allereerste vers van de Heilige Koran vermeldt dat Allah de Almachtige de Heer der Werelden is en dus is Hij de Heer van iedereen, hetzij christen, hindoe, jood, moslim of aanhanger van eender welke andere religie. Daarom, wanneer het eigendomsrecht van een Moskee in handen is van de God die Heer is van alle Werelden, volgt logischerwijze dat de Moskee voor altijd een bron van vrede, toevlucht en rust voor alle mensen zal zijn.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad bedankte de Burgemeester voor een boom die hij namens de hele stad aan de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap had geschonken, en zei:

 “Ik wens de Burgemeester te bedanken voor de gulle schenking van een boom, waarvan hij zei dat die symbool stond voor hoe sterk onze Gemeenschap vastgeworteld zit in deze stad. Dit was een heel vriendelijk gebaar van hem. De Islam zegt dat Moslims de geboden van Allah dienen te volgen en zodoende worden zoals bomen die sterke wortels in de grond hebben, maar wiens takken tot de hemel reiken.”

Zijne Heiligheid weerlegde de bewering dat echte Moslims een bedreiging vormen voor de mensen in het Westen of eender welk ander deel van de wereld. Hij zei dat de handelingen van diegenen die terroristische daden uitvoeren of extremisme uitdragen indruisen tegen de waarachtige islamitische leer.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “De Islam leert dat een Moslim trouw moet zijn aan het land waar hij verblijft. Voorwaar, Ahmadi Moslims dienen de wet van het land nog beter te volgen dan alle anderen en staan hiervoor bekend. Zij moeten bekend staan als diegenen die harder dan alle anderen streven naar de vooruitgang van hun land en als diegenen die de boodschap van vrede, geborgenheid en liefde in hun samenleving verkondigen.”

 2016-08-30-de-frankenthal-009

Tot slot zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “Waar langs de ene kant Ahmadi Moslims die deze Moskee zullen bezoeken de rechten ten opzichte van Allah de Almachtige zullen nakomen, ligt ook de verantwoordelijkheid op hun schouders om de rechten van hun buren en de bredere samenleving in acht te nemen. In de Islam is het concept van de buur enorm uitgebreid en dus, in essentie, is een ieder die in deze stad woont onze buur.”

Na afsluiten van zijn toespraak legde Hazrat Mirza Masroor Ahmad de eerste steen van de nieuwe Moskee.

2016-08-30-de-frankenthal-011

De eerbiedwaardige echtgenote van Zijne Heiligheid, Hazrat Amtul Sabooh Begum legde ook een steen in de fundering van de Moskee, waarna de Burgemeester, andere hoogwaardigheidsbekleders en een aantal centrale, nationale en plaatselijke Ahmadi Moslim functionarissen ook stenen legden.

2016-08-30-de-frankenthal-012

De ceremonie werd beëindigd met een stil gebed dat werd geleid door Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Einde