HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP GEEFT VRIJDAGPREEK IN HOUSTON, TEXAS

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

28 oktober 2018

PERSMEDEDELING

 Kalief geeft voor de eerste keer Vrijdagpreek in Texas

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft op 26 oktober 2018 zijn wekelijkse Vrijdagpreek gegeven vanuit de Baitus Samee Moskee in Houston, Texas.

Tijdens zijn preek sprak Zijne Heiligheid over de behoefte voor Ahmadi Moslims om de allerhoogste normen van deugdzaamheid te aspireren, zoals uitgelegd door de Beloofde Messias (vrede zij met hem).

Zijne Heiligheid zei dat de Islam vereist dat Moslims ernaar streven om alle soorten zonden te vermijden, zoals leugenachtigheid en kwaad denken over anderen. Zijne Heiligheid zei dat het niet voldoende was om enkel te vermijden dat men anderen kwetst, echter dient een persoon proactief op zoek te gaan naar manieren om anderen te helpen en om de allerhoogste morele normen te behalen.

Zijne Heiligheid sprak ook over de ware status van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is een grote belonging van Allah voor ons dat Hij ons in staat heeft gesteld om de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te accepteren. Allah de Almachtige heeft ons in staat gesteld om die ware dienaar van de Profeet van de Islam (vrede zij met hem) te accepteren, waarnaar persoonlijk door de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) liefkozend werd verwezen als ‘Onze Mahdi’.”  

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De woorden van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) zijn een uitstekende gids om ons het doel van onze levens te helpen behalen. De Beloofde Messias (vrede zij met hem) beschreef in detail de spirituele en morele normen die Ahmadi Moslims dienen trachten te behalen. In de materialistische wereld van vandaag, zijn zijn woorden van nog groter belang, omdat mensen het geloof achter zich laten en alsmaar materialistischer worden.”

 Zijne Heiligheid citeerde vervolgens verscheidene uittreksels van de geschriften van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) waarin de hoge normen voor spiritualiteit die verwacht worden van Ahmadi Moslims beschreven staan.

 

Bijvoorbeeld, de Beloofde Messias (vrede zij met hem) zei dat het niet voldoende is om zich te onthouden van zware misdaden of grote zonden, maar dat alle moeite moet worden gedaan om zelfs de kleinste vormen van immoraliteit en onrecht te vermijden.

Met betrekking tot de huidige staat van de wereld, zei Zijne Heiligheid dat materialisme wijd verspreid is en dat mensen worden weggeleid van religie, en dat dit één van de oorzaken is van de manifestatie van de Toorn van God de Almachtige door middel van een toename in het aantal natuurrampen. Zijne Heiligheid zei dat een analyse van natuurrampen aantoonde dat hun regelmaat hoger is geweest in de laatste eeuw dan in de eeuwen daarvoor.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“We dienen de redenen voor dit phenomeen van toegenomen natuurrampen te begrijpen. Wereldlijke en materialistische mensen willen dit mogelijk niet accepteren of begrijpen, echter dienen wij, Ahmadi Moslims, te begrijpen dat dit een uitdrukking is van het ongenoegen van Allah de Almachtige. We dienen anderen te informeren dat de Beloofde Messias (vrede zij met hem) honderd jaar geleden al voor deze rampen gewaarschuwd heeft en de enige manier om dergelijke wijd verspreide rampen af te wenden is om toenadering te zoeken tot God de Almachtige.”

Tot slot van zijn Vrijdagpreek zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Moge Allah ons in staat stellen om de gelofte die we hebben afgelegd aan de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te vervullen en een deugdzame hervorming in onszelf teweeg te brengen. Terwijl we in deze wereld leven en er deel van uitmaken, mogen we de gelofte vervullen om voorrang te verlenen aan ons geloof boven alle wereldlijke doelen.”

Einde

Voor meer informatie: media@pressahmadiyya.com