“Donderwolken die voorbode zijn van derde wereldoorlog zwellen dagelijks verder aan” – Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

13 november 2016
PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt tijdens Vredesconferentie in Calgary dat wereldleiders de rol hebben om“mensen samen te brengen in plaats van ermee te dreigen Moslims niet langer toe te laten in hun naties”

De Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft op 11 november 2016 een slottoespraak gegeven ter gelegenheid van de Vredesconferentie van Calgary, die werd georganiseerd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Canada.

Meer dan 800 personen, onder wie meer dan 650 hoogwaardigheidsbekleders en genodigden woonden de bijeenkomst bij, waaronder de Eerbiedwaardige Stephen Harper, de voormalige Premier van Canada, Naheed Nenshi, de Burgemeester van Calgary, en Irfan Sabir, Provinciaal Minister voor Humanitaire Dienstverlening. Ook aanwezig waren verscheidene senior vertegenwoordigers van de First Nations gemeenschap, vooraanstaande academici en afgevaardigden van de media.

Voor aanvang van de bijeenkomst had Zijne Heiligheid een persoonlijke ontmoeting met de Eerbiedwaardige Stephen Harper, tijdens welke de voormalige Premier Zijne Heiligheid bedankte voor het onophoudelijke engagement van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap inzake het verkondigen van vrede en voor haar humanitaire dienstverlening.

2016-11-11-ca-calgary-peace-symposium-002

Tijdens de officiële receptie sprak Zijne Heiligheid over de toenemende onzekerheid in de wereld en waarschuwde hij voor de risico’s verbonden met een Derde Wereldoorlog. Hij veroordeelde met klem Moslim extremisten en terroristen en stelde dat hun handelingen volledig indruisen tegen de leer van de Islam.

Zijne Heiligheid citeerde verscheidene verzen uit de Heilige Koran alsook voorvallen uit het leven van de Profeet van de Islam (vrede zij met hem) die de vredevolle leer van de Islam bevestigden. Zijne Heiligheid refereerde ook naar publicaties van niet-Moslim academici inzage de islamitische leer.

Met betrekking tot de behoefte aan vrede in de wereld zei Mirza Masroor Ahmad:

Iedereen is het ermee eens dat de wereld een enorme behoefte aan vrede en harmonie heeft, echter lijkt het ondanks dit begrip alsof mensen niet bereid zijn om de nodige stappen te ondernemen om dit te verwezenlijken. Het valt te betreuren dat er in heel wat delen van de wereld, ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks, veel meer prioriteit wordt gegevenaan het verkrijgen van de bovenhand en overheersing over anderen en het stillen van een honger naar macht en autoriteit.”

2016-11-11-ca-calgary-peace-symposium-003

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Sommigen onder jullie zullen zich afvragen wat een Moslimleider mogelijk te zeggen heeft over het creëren van wereldvrede, gezien het feit dat de wanorde in de wereld vandaag de dag voornamelijk toe te schrijven valt aan Moslim landen of zogenaamde Islamitische groeperingen… Echter, alvorens een oordeel te vellen, is het essentieel dat mensen vertrouwd geraken met de waarachtige leer van de Islam. Niemand mag zomaar aannemen dat de handelingen van extremisten of terroristen conform de Islam zijn.”

Zijne Heiligheid sprak over hoe het falen van overheden om de rechten van de mensen te eerbiedigen en de daaropvolgende opkomst van terrorisme en extremisme geleid hadden tot de ondergang van een aantal Moslim  landen. Hij zei dat de voornaamste oorzaak voor het gebrek aan vrede een gebrek aan eerlijkheid en rechtvaardigheid is.
2016-11-11-ca-calgary-peace-symposium-004

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Naties die voorheen succesvol waren zijn verscheurd en overrompeld door rampzalige burgeroorlogen. Al deze conflicten en oorlogvoering komen voort uit het feit dat de meerderheid van de Moslims de waarachtige leer van hun religie vergeten zijn en er niet in slagen om elkaars rechten te respecteren. In plaats van rechtvaardigheid en integriteit te tonen, zijn zij enkel gedreven door hebzucht en een drang naar macht. Het tragische gevolg hiervan is dat de vrede afbrokkelt, omdat rusteloosheid zich meester maakt van de menigte.”

Met betrekking tot de norm van gerechtigheid die de Islam vereist van de Moslims zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “De Koran stelt dat een persoon bereid dient te zijn om tegen zichzelf of zijn geliefden te getuigen om zodoende de waarheid te eerbiedigen. Het is heel gemakkelijk om te zeggen: “Ik ben klaar om me tegen mezelf uit te spreken”, echter is het ongelofelijk moeilijk om deze norm ook daadwerkelijk in de praktijk om te zetten. Toch is dit de doelstelling en de uitdaging die de Almachtige Allah heeft opgelegd aan de Moslims, waarin Hij heeft gezegd dat waarachtige gerechtigheid niet kan geschieden totdat een persoon bereid is om alle persoonlijke belangen naast zich neer te leggen.”

2016-11-11-ca-calgary-peace-symposium-005

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Wanneer het in de praktijk wordt uitgevoerd is dit unieke principe de manier om vrede te creëren, niet enkel in de Moslim landen, maar in elk dorp, in elk stadje, in elke stad en in elke natie van de wereld.”

Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verklaarde de reden waarom de vroege Moslims defensieve oorlogvoering werd toegestaan na jaren van voortdurende vervolging. Hij zei dat de Almachtige Allah toestemming had gegeven om zodoende het recht op vrijheid van geloofsovertuiging van alle mensen van alle overtuigingen te beschermen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is een grote manifestatie van de verlichte islamitische leer dat de Koran de Moslims geen toestemming heeft gegeven om oorlog te voeren om de Islam te beschermen, of vanuit angst dat alle Moskeeën vernield zouden worden. In plaats daarvan werd toestemming gegeven om alle religies en alle gebedsplaatsen te beschermen, ongeacht of dit kerken, tempels, synagogen, moskeeën of andere zijn.”

2016-11-11-ca-calgary-peace-symposium-006

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De vroege Moslims riskeerden hun leven niet om zichzelf te beschermen, maar om de mensheid zelf af te schermen, en om de universele waarden van vrijheid van gedachtegoed en geloofsovertuiging in ere te houden. Deze Moslims riskeerden hun leven om weerstand te kunnen bieden aan de hand van onderdrukking die probeerde om de wereldvrede te vernietigen.” 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei dat de schuld voor de wereldconflicten niet volledig aan Moslims kan toegewezen worden. Hij stelde dat bepaalde niet-Moslim naties wapens geproduceerd hadden en deze verkochten aan Moslim naties, die dan gebruikt werden om oorlog te voeren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In plaats van een einde te brengen aan de oorlogen waarmee de Moslim wereld worstelt, doen de wereldmachten eigenlijk niets buiten ze verder aan te wakkeren. In plaats van voorrang te geven aan vrede, hebben zij continu geprobeerd om invloed en zelfs winst te halen uit oorlogvoering.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De realiteit is dat de oorlogen die vandaag de dag plaatsvinden niet omwille van religieuze redenen gevochten worden, maar voor geopolitieke doeleinden en om rijkdom en macht te vergaren.”

 De Kalief ging verder met te waarschuwen voor de risico’s verbonden met een nieuwe wereldoorlog, waarvan hij zei dat dat deze “catastrofaal” zouden zijn.

2016-11-11-ca-calgary-peace-symposium-007

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Donderwolken die de voorbode zijn van een Derde Wereldoorlog zwellen dagelijks verder aan. De gevolgen van een dergelijke oorlog zouden voor generaties merkbaar zijn. Generatie na generatie zouden kinderen hoogstwaarschijnlijk verminkt of met genetische aandoeningen geboren worden als gevolg van de langdurige invloed van de radiatie.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Het is de dringende behoefte van deze tijd dat de mensheid samenwerkt voor het veilig stellen van onze toekomst. In plaats van enkel Moslims de schuld te geven voor de globale wanorde, zouden de wereldmachten ook een stap achteruit moeten zetten en naar zichzelf kijken. In plaats van mediageile politici die hun intenties kenbaar maken om Moslims ervan te weerhouden hun naties binnen te komen, heeft de wereld nood aan leiders die oprecht zijn in hun pogingen om de verschillen te overbruggen die ons verdelen.”

Tot slot zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Regeringen en beleidsmakers dienen het immens belang van hun verplichtingen als hoeders van de wereld te beseffen. Zij dienen in alle ernst trachten te verzekeren dat diegenen die na ons komen niet gehandicapt geboren worden of opgroeien in een gebroken wereld, maar gezond en gelukkig geboren worden in een alsmaar vredevollere en harmonieuzere wereld.”

2016-11-11-ca-calgary-peace-symposium-009

Eerder, na een welkoms toespraak door Mr. Lal Khan Malik, de Nationale Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, betraden verscheidene hoogwaardigheidsbekleders het podium om Zijne Heiligheid te verwelkomen in Canada.

Naheed Nenshi, de Burgemeester van Calgary, zei:

“De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap bestaat nu reeds 50 jaar in Canada en het is een dag om dank te betuigen voor al wat de gemeenschap doet, omdat deze gemeenschap, mogelijk meer dan vele andere, begrijpt dat de strijd tegen intolerantie en bekrompenheid een strijd is voor ieder van ons. Deze gemeenschap begrijpt dat het samen bouwen aan een gemeenschap elke dag opnieuw uiteindelijk ieder van ons verrijkt.”

De Eerbiedwaardige Stephen Harper, voormalig Premier van Canada, zei:

“Gedurende mijn ambtstermijn als Premier, was de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap één van de beste partners waar we ooit mee hebben samengewerkt… Zoals elders in de wereld, staan Ahmadi Moslims in Canada bekend voor hun toewijding aan vrede, universeel broederschap en de wil van God –de waarachtige principes, de basisprincipes van de waarachtige Islam. En voor het dienen van het gemeengoed op zoveel verschillende manieren, niet enkel in Canada, maar waar ook Ahmadi’s leven ter wereld. Wanneer jullie als Ahmadi’s jullie publieke plaats innemen in de publieke sfeer en jullie verkondigen liefde voor iedereen, haat voor niemand, zijn jullie in de meest essentiële zin een partner, een buur, een vriend voor alle Canadezen.”

Irfan Sabir, Provinciaal Minister voor Humanitaire Dienstverlening, zei:

“Gedurende de voorbije weken, tijdens zijn reizen doorheen Canada, heeft Zijne Heiligheid (Hazrat Mirza Masroor Ahmad) de boodschap van ‘Liefde voor iedereen, Haat jegens niemand’ verkondigd. Hij heeft Canadezen geïnspireerd met zijn moedige oproep tot vrede en compassie.”

Darshan Kang, Federaal Parlementslid, zei:

“Diegenen onder ons die het genoegen hebben gehad om de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te ontmoeten en ermee samen te werken zijn bekend met de enorme bijdrage die de Ahmadi Moslims hebben geleverd aan de Canadese samenleving. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap staat vooraan in het belichamen van de waarden die ieder onder ons naar waarde schat als Canadees.”

Na afloop van de bijeenkomst werd Zijne Heiligheid ook verwelkomd door een delegatie van de First Nations gemeenschap. De inheemse ouderlingen gaven Zijne Heiligheid een traditioneel welkom volgens hun gebruiken en hadden daarna een persoonlijke ontmoeting met hem.

2016-11-11-ca-calgary-peace-symposium-010

De Vredesconferentie van Calgary was de laatste publieke receptie van deze Canadese tournée van Zijne Heiligheid. Tijdens de voorbije weken heeft Zijne Heiligheid ook toespraken gegeven op Parliament Hill in Ottawa, in de Universiteit van York, ter gelegenheid van de Canadese Vredesconferentie en van de openingen van de nieuwe Moskeeën in Regina en Lloydminster.

Einde