40e Jalsa Salana Canada eindigt in Mississauga [NL/FR]

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

Français

10 oktober 2016

PERSMEDEDELING

2016-10-09-ca-jalsa-002

Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap roept op tot gerechtigheid in alle landen
in geloofs-inspirerende toespraak

De 40e Jalsa Salana (Jaarlijkse Bijeenkomst) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Canada eindigde op zondag 9 oktober 2016 met een krachtige en geloofs-inspirerende toespraak van de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Meer dan 25.000 zielen uit 32 landen woonden de Jalsa Salana bij die plaats vond in het International Centre in Mississauga.

2016-10-09-ca-jalsa-003

Naast de duizenden Ahmadi Moslims die deelnamen, ook vele niet-Ahmadi en niet-Moslim genodigden onder de aanwezigen.  Het hele gebeuren werd ook live uitgezonden op MTA International en online gestreamd.

In zijn slottoespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat de Islam de basis voor vrede had gelegd door echte gelijkheid tussen volkeren en naties te verkondigen.

Zijne Heiligheid zei dat, terwijl tegenstanders beweren dat de Islam een extremistische religie is, de realiteit is dat de islamitische leer een bron van universele vrede en tolerantie is die religieuze vrijheid en vrijheid van gedachtegoed garandeer tvoor iedereen.

2016-10-09-ca-jalsa-004

Met betrekking tot het aanzien van religie in de moderne wereld zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 “Vandaag de dag beschouwt het merendeel van de wereld religie als iets minderwaardigs, en gelooft men dat men religieuze overtuigingen en gebruiken moet loslaten om vooruitgang te kunnen boeken. In feite, en in toenemende mate, beschouwen mensen die in de ontwikkelde wereld leven religie momenteel als de hoofd oorzaak van de conflicten en onrust die we in de wereld waarnemen. Echter geven zij tegelijkertijd toe dat de mensheid de elementaire normen en waarden dankzij religie geleerd hebben.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Meer teloorgang en een toenemend gebrek aan interesse in religie in de wereld valt te wijten aan het feit dat de leiders van landen en hun religieuze geestelijken voorrang hebben gegeven aan hun eigen interesses boven religieus onderricht. Waarachtige religieuze leerstellingen en waarden zijn aangetast en dit heeft ertoe geleid dat mensen religie links laten liggen. 

Zijne Heiligheid zei dat de behoefte om de Almachtige God te erkennen en Zijn Schepping te dienen fundamenteel zijn voor islamitisch onderricht.

2016-10-09-ca-jalsa-006

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “De Beloofde Messias (vrede zij met hem) vatte de islamitische leer in slechts twee regels samen toen hij zei dat de Islam van Moslims verreist dat zij Hem toegewijd zijn en, ten tweede, hun plichten nakomen ten opzichte van de Schepping van God en om anderen met liefde en compassie te behandelen. Het is waar dat elke religie, in zijn originele vorm, ons dit heeft geleerd, dus hoe kan men zeggen dat religie aan de grondslag ligt van de wanorde die de wereld vandaag in zijn greep heeft?”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Lag religie aan de grondslag van de twee wereldoorlogen die plaatsvonden in de 20e eeuw? Of waren deze verschrikkelijke oorlogen te wijten aan een drang naar macht, naar het koloniseren van land, geopolitieke voordelen en hebzucht?”

Zijne Heiligheid zei dat zowel Moslim naties als de wereldmachten een rol hebben gespeeld in het ondermijnen van de wereldvrede. Zijne Heiligheid zei dat de wapenhandel hiervan een perfect voorbeeld was.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 “Geen enkelen Moslimnatie is in staat om zelf de hoogtechnologische wapens te produceren die zij in hun bezit hebben. Het zijn echter de ontwikkelde landen en economische grootmachten die dergelijke destructieve wapens produceren en ze verkopen aan Moslim naties. Sommige landen verkopen aan de overheden en andere sturen wapens naar de rebellengroeperingen in diezelfde naties. Saudi Arabië gebruikt bijvoorbeeld westerse wapens om Yemen, een kleine en zwakke natie, te vernietigen. ”

2016-10-09-ca-jalsa-007 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Bepaaldeniet-Moslimmachten handelen ookop onrechtvaardige wijze om hun eigen belangen en ambities na te streven en dit zorgt ervoor dat frustraties en ongerustheid in verschillende landen toenemen. Het is dus ongerechtigheid die aan de grondslag ligt van de conflicten en oorlogen in de wereld vandaag.

De Jalsa Salana eindigde met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid.

2016-10-09-ca-jalsa-008

Later voegde Zijne Heiligheid zich bij hoogwaardigheidsbekleders en genodigden van de Jalsa Salana tijdens een lunch die werd georganiseerd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Canada.

Zijne Heiligheid sprak ook de Jalsa Salana toe tijdens de eerste twee dagen. Opvrijdag opende hij plechtig de Jalsa Salana door de Liwai-e-Ahmadiyyat (Vlag van Ahmadiyyat) te hijsen en vervolgens zijn wekelijkse Vrijdagpreek te geven.

Op zaterdag sprak Zijne Heiligheid de leden van Lajna Imaillah (Vrouwelijke Hulporganisatie) toe over de rol van vrouwen in de Islam. Hij vermelde dat geen enkele Ahmadi Moslim vrouw enig complex of minderwaardigheidsgevoel mag hebben wanneer zij de Hijab in acht nemen. Zijne Heiligheid zei dat Hijab een manifestatie is van de waardigheid en eerbied van een Moslim dame.

2016-10-09-ca-jalsa-009

Tijdens de Jalsa Salana werden verder nog toespraken gegeven door verscheidene leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Overigens spraken ook verscheidene gastsprekers, waaronder John Tory, de Burgemeester van Toronto, de bijeenkomst toe.

Einde