36e IJTEMA VAN MAJLIS ANSARULLAH VK EINDIGT MET TOESPRAAK DOOR HOOFD VAN AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

2 oktober 2018

PERSMEDEDELING
 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad spreekt over de kracht van het gebed en zegt dat het de plicht is van Ahmadi Moslims om de hoogste normen van vroomheid en moraliteit te adopteren

On 30 September 2018, de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, heeft op 30 september 2018 de slottoespraak gegeven op de 36eNationale Ijtema (Jaarlijkse Ontmoeting) van de Ahmadiyya Moslim Ouderen Associatie VK (Majlis Ansarullah).

De driedaagse bijeenkomst van Majlis Ansarullah, die bestaat uit mannelijke leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap boven 40 jaar, werd bijgewoond door meer dan 3.900 mensen vanuit het hele VK en vond plaats in de Country Market in Kingsley.

Tijdens zijn toespraak sprak Hazrat Mirza Masroor Ahmad uitgebreid over het belang van het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden en het vormen van een sterke persoonlijke relatie met God de Almachtige.

Bij aanvang herinnerde Zijne Heiligheid de aanwezigen eraan dat het doel van de menselijke creatie, volgens de Heilige Koran, het vereren van God is en dat de vijf dagelijkse gebeden de beste manier zijn voor Moslims om deze doelstelling te vervullen.

Zijne Heiligheid zei ook dat de leden van Majlis Ansarullah niet enkel regelmatig en gedisciplineerd moeten zijn in het verrichten van hun eigen gebeden, maar dat zij de bijkomende verantwoordelijk hadden om anderen aan te moedigen om hetzelfde te doen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Na de leeftijd van 40 bereikt te hebben dienen jullie meer aandacht dan ooit tevoren te schenken aan het verrichten van Salat. Zeker, elke Ahmadi Moslim dient, zelfs tijdens zijn jeugd, gefocust te zijn op het vervullen van zijn of haar plicht om God te vereren. Dit niet doen druist in tegen de status van een ware gelovige en leidt hem of haar weg van een staat van geloof. Echter, na de leeftijd van 40 bereikt te hebben, dient de waarde van het vereren van Allah de Almachtige meer dan ooit tevoren duidelijk te worden voor een ware Moslim.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 “Een person dient elke dag te erkennen dat elke dag die voorbijgaat hun levensduur niet verlengt, integendeel de klok blijft genadeloos tikken en dus met elke dag die voorbijgaat hebben we een dag minder die voor ons ligt. Dus is het uiterst belangrijk dat we alle tijd die God de Almachtige ons in dit leven geschonken heeft doorbrengen met te trachten Zijn welbehagen te winnen door ernaar te streven het doel van onze creatie te vervullen.”

Met betrekking tot de betekenis van ‘naleving van gebed’, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Gelovigen dienen bij elkaar een geest in te prenten om meer aandachtig te worden in het verrichten van hun gebeden. Een dergelijke gemeenschap dient te onstaan die het gezegde van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) belichaamt en dat is dat ‘gebed is het keurmerk van een gelovige.”      

Zijne Heiligheid zei dat terwijl het doel van de menselijke creatie het vereren van God is, dit niet betekent dat een persoon niet mag streven naar materieel succes. Integendeel, ware Moslims zijn diegenen die trachten om uit te munten in alle aspecten van hun leven.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Diegenen die denken dat zij zich kunnen losmaken van de aangelegenheden van deze materiële wereld zijn misleid. In plaats daarvan dient men er rekening mee te houden dat het ultieme doel van hun materiële inspanningen het zoeken naar het welbehagen van God is. Geef nooit voorrang aan jullie eigen persoonlijke verlangens boven de wensen van God.”

 Zijne Heiligheid gaf ook antwoord op een vaak voorkomende vraag over het gebed, waarbij mensen vragen naar welk voordeel het gebed verleent aan God.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“God de Almachtige heeft geen behoefte aan onze gebeden. Toen Allah de Almachtige ons instructies heeft gegeven om te bidden, was dit vanwege Zijn genade voor ons. Dit is omdat wij, door middel van het gebed, in staat zijn om dichter bij Allah te komen en dus in staat zijn om uit te munten in zowel de wereldlijke als de spirituele betekenis.”  

Tot slot van zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De wereld van vandaag vergeet alsmaar meer en sneller God de Almachtige en kan enkel hervormd worden door de Gemeenschap van de Beloofde Messias (vrede zij met hem), die  speciaal voor deze taak gezonden werd door Allah de Almachtige… Wij, als Ahmadi Moslims, dienen steeds te onthouden dat als we wensen deel uit te maken van diegenen die een ware morele hervorming doorvoeren en diegenen waarvan God houdt, dienen we ijverig te zijn in onze gebeden en verering. Moge Allah ons allen in staat stellen om dit te doen.”  

De Ijtema werd afgesloten met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid.

 Einde