25e JALSA SALANA BELGIË 2018 EINDIGT MET TOESPRAAK DOOR HOOFD VAN DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

17 september 2018

PERSMEDEDELING

 

Plicht van Ahmadi Moslims om Islam te verspreiden naar de uithoeken van de wereld – Hazrat Mirza Masroor Ahmad

De 25e Jalsa Salana (Jaarlijkse Bijeenkomst) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België werd zondag afgesloten met een geloofsinspirerende toespraak  door de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Meer dan 3.800 mensen uit 24 landen woonden de Jalsa Salana bij, die plaatsvond in Brussels Kart Expo.

Tijdens zijn slottoespraak zei Zijne Heiligheid dat Ahmadi Moslims over de hele wereld verenigd en overtuigd in hun geloof zijn omwille van hun geloof in de Beloofde Messias (vrede zij met hem).

Hazrat Mirza Masroor Ahmad said:

“In deze tijd, wanneer de wereld door wanorde gedreven wordt en waar het ontbreekt aan duidelijke richting en leiderschap, en een tijd waarin mensen moeite hebben met en zich volstrekt onbewust zijn van de oplossing die zich voor hen bevindt, hebben wij, Ahmadi Moslims, echt geluk dat wij in staat zijn geweest om de persoon te accepteren die door Allah de Almachtige werd gezonden om ons te leiden naar het pad van de verlossing. Wij hebben die persoon geaccepteerd die ons geleerd heeft om een liefdevolle band met de Almachtige God op te bouwen en om de rechten van Zijn Creatie na te komen.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Onthoud dat, tenzij we onze levens leiden in overeenstemming met de leer van de Beloofde Messias (vrede zij met hem), er geen waarde ligt in ons accepteren van hem.”

Zijne Heiligheid haalde verder een aantal extracten aan uit de geschriften en gezegden van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en verklaarde de behoefte voor de mensheid om rechtschapenheid aan de dag te leggen.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“We dienen de diepe en oprechte angst die de Beloofde Messias (peace vrede zij met hem) voelde voor zijn volgelingen en zijn hoop voor hen te begrijpen. Het is zeker onmogelijk dat de gebeden van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) aanvaard worden in ons voordeel totdat we zijn verlangen voor ons om ware vroomheid te bereiken begrijpen en tenzij we bereid zijn om onze levens te lijden in overeenstemming met zijn leer. Daarom dient elke Ahmadi Moslim steeds na te denken over de hoop en de verwachtingen van de Beloofde Messias (vrede zij met hem).”

Zijne Heiligheid stelde dat de Beloofde Messias (vrede zij met hem) onderwees dat volstrekt vertrouwen in Allah de Almachtige een vereiste is om rechtschapenheid te bereiken. His Zijne Heiligheid zei ook dat, in alle aangelegenheden, een waarachtige Moslim zich tot de Heilige Koran dient te wenden voor leiding.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Er is geen enkel probleem waar de Heilige Koran zich niet over buigt. Er is geen enkel voorval dat plaatsvindt in iemands leven dat buiten de leiding valt die door God de Almachtige in de Heilige Koran werd opgesteld.”

 

Zijne Heiligheid sprak ook over het voortdurende falen van de Moslim-gemeenschappen en -naties die van de ware leer van de Islam afgeweken. Hij zei dat de verontrustende staat van de Moslim-wereld vandaag de dag het resultaat is van hun fallen in het in stand houden van islamitische principes.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Vandaag zien we dat Moslim-overheden buigen voor niet-Moslim overheden opdat zij hun hulp mogen krijgen en deze hulp dan aanwenden om wreedheden toe te brengen aan hun eigen volk. Was dit de leer die werd onderricht door de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem), om onschuldige mensen te vermoorden? Nooit! Integendeel, hij werd gezonden als een bron van genade en welwillendheid voor de hele mensheid. Tragisch genoeg zijn de Moslims van vandaag in rechtstreekse overtreding van alles waar hij voor stond en al wat hij onderwees. In plaats van het voorbeeld van de edele Profeet van de Islam (vrede zij met hem), te volgen, luisteren zij naar de verzoeken van de grootmachten, die profijt wensen te halen uit de natuurlijke bronnen en rijkdommen van de Moslim-wereld.”

 

Over de behoefte voor Ahmadi Moslims om constant inspanningen te leveren om de nabijheid van God de Almachtige te bereiken, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Ahmadi Moslims moeten trachten om een spirituele en morele verandering teweeg te brengen die zo opvallend is dat de wereld kan getuigen van hun morele transformatie. Dergelijke veranderingen tot uitvoering brengen zijn middelen om de waarachtige en vredevolle leer van de Islam en de voordelen van het accepteren van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) te bewijzen aan anderen. In de moderne tijd zijn er ontelbare misvattingen over de Islam doorheen de wereld en dus is het de plicht van Ahmadi Moslims om deze valse vlekken die de Islam besmeuren weg te wassen en het ware gelaat van de Islam aan de wereld te tonen.”

Tot slot van zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De Beloofde Messias (vrede zij met hem) heeft ons de plicht gegeven om de waarheid van de Islam en haar vredevolle boodschap naar elke uithoek van de wereld uit te dragen. Dus, ongeacht of mensen deze wel of niet aanvaarden, mogen we nooit versagen in onze  overtuiging om zeker te zijn dat de waarachtige boodschap van de Islam elke persoon in elk land ter wereld bereikt. Dit is de grote taak die ons werd toevertrouwd door de Beloofde Messias (vrede zij met hem)!”

De Jalsa Salana België werd afgesloten met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid.

 Einde