25e JALSA SALANA BELGIË 2018 BEGINT IN BRUSSEL

 

15 september 2018

PERSMEDEDELING

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verklaart echte doelstellingen van Jalsa Salana

De 25e Jalsa Salana (Jaarlijkse Bijeenkomst) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België ging vrijdag van start met de Vrijdagpreek die werd gegeven door de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

Voor aanvang van de preek hees Zijne Heiligheid de Vlag van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (Liwa-e-Ahmadiyyat) om de bijeenkomst officieel te openen, terwijl ook de Nationale Vlag van België werd gehesen.

 

Tijdens zijn Vrijdagpreek sprak Zijne Heiligheid over de gunsten van God en hoe ware gelovigen altijd voorrang dienen te verlenen aan hun geloof boven alle andere zaken.

Bij aanvang van zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 

“Met de Genade van Allah start vandaag de Jalsa Salana van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België. Ik woon jullie Jalsa na lange tijd persoonlijk bij en in deze periode is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap hier in België enorm gegroeid met de Genade van Allah.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

 

“We zien dat Allah de Almachtige de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in België op veel manieren gezegend heeft en dus dienen alle Ahmadi Moslims hier na te denken over deze zegeningen. Ze zouden jullie allen moeten motiveren om te leren over en te handelen naar de geboden van de Almachtige God en om continu jullie moreel en spiritueel gedrag te verbeteren. Elke dag die komt en gaat en elke stap die we nemen dient beter te zijn dan de vorige dag en de vorige stap.”

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei dat elke Ahmadi Moslim zichzelf continu dient te evalueren om te kijken of hij de ware leer van de Islam nastreeft. Hij zei dat het essentieel is dat zij hun gelofte om voorrang te verlenen aan hun geloof boven alle materiële zaken naleven.

 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“UIteraard is het noodzakelijk om een inkomen te verdienen opdat jullie je gezin en dierbaren kunnen onderhouden, echter mag een waarachtige Moslim zichzelf nooit helemaal verdiepen en zich laten onderdompelen in materialisme.  Jullie geloof en de ware leer van de Islam naleven dient jullie eerste prioriteit te zijn.”

 

Tijdens zijn toespraak sprak Zijne Heiligheid ook over de echte doelstellingen van de Jalsa Salana en maande elke aanwezige aan om inspanningen te leveren om deze te realiseren.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

 

“Het ware doel van de Jalsa Salana is om een alsmaar innigere persoonlijke band op te bouwen met Allah de Almachtige en om zich te mengen onder diegenen die waarlijk voorrang verlenen aan hun geloof boven alle wereldlijke zaken. Daarnaast dienen we deze geestdrift niet enkel bij onszelf in te prenten, maar dienen we dat ook bij onze kinderen te doen.”

 

 

Tot slot van zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

 

“Moge Allah de Almachtige alle deelnemers in staat stellen om te handelen naar wat zij hier tijdens de Jalsa Salana leren en om zich alle mogelijke zegeningen eigen te maken en om de ware erfgenamen te worden van de gebeden van de Beloofde Messias (vrede zij met hem). Mogen wij behoren tot diegenen die het ware en edele beeld van de Islam tonen aan de rest van de wereld door middel van onze woorden alsook ons gedrag.”

 

 

Einde