122e Jalsa Salana Qadian eindigt met toespraak door hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

30 december 2016

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad stelt dat alle Moslims het perfecte voorbeeld van de Heilige Profeet van de Islam (vrede zij met hem) dienen te volgen

De 122eJaarlijkse Bijeenkomst (Jalsa Salana) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Qadian in India werd op 28 december 2016 afgesloten met een geloofsinspirerende toespraak van de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

De toespraak gebeurde welgeteld 125 jaar na de oprichting van de eerste Jalsa Salana door de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Beloofde Messias, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem).

Zijne Heiligheid sprak de aanwezigen van het laatste programma toe via satellietverbinding vanuit de Baitul Futuh Moskee in Londen. Meer dan 14.200 mensen woonden de Bijeenkomst in Qadian bij, terwijl meer dan 5.200 verzamelden in Londen voor het laatste programma op de agenda.

Tijdens zijn toespraak sprak Zijne Heiligheid over het buitengewone morele en spirituele voorbeeld dat werd gegeven door de Stichter van de Islam, de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en de ongeëvenaarde impact die hij op zijn volgelingen had.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) richtte een gemeenschap op van oprechte volgelingen die uniek waren in hun aanbidding van de Almachtige God.”

Zijne Heiligheid vervolgde:

“De Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft eens gezegd: ‘Elke Profeet van God heeft een verlangen, en mijn vurig verlangen is het nachtelijk aanbidden (van de Almachtige God)’.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad verduidelijkte de impact van het voorbeeld dat werd gesteld door de Heilige Profeet (vrede zij met hem) op diegenen rondom hem.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De aanbidding en de gebeden van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) werden geopperd met het intense verlangen dat zijn volgelingen waarachtige aanbidders van de Almachtige God zouden worden en zich enkel en alleen voor Hem zouden neerwerpen. Wanneer zij zijn voorbeeld gingen volgen, dezelfde mensen die voorheen idolen aanbaden, werden zij de allerbeste voorbeelden van oprechte aanbidding voor alle mensen en voor alle tijden die zouden volgen. Zeer zeker ervaarden deze mensen een echte spirituele revolutie.”

 

Zijne Heiligheid citeerde uit de geschriften van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) die schreef:

“Wanneer men kijkt naar de transformatie die de Heilige Profeet (vrede zij met hem) teweegbracht in de Arabischevolkeren van die tijd en analyseert hoe zij werden verheven uit wanhoop, is het onmogelijk om zijn tranen in bedwang te houden. Het was werkelijk een prachtige spirituele hervorming, die nooit zijn gelijke heeft gekend in de geschiedenis van eender welke andere natie.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei dat, ondanks het feit dat hij de meest geliefde was van de Almachtige God, de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) te allen tijde de hoogste normen van nederigheid manifesteerde.

Zijne Heiligheid citeerde het voorbeeld van de overwinning in Mekka, de stad waar de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zijn volgelingen gedurende vele jaren streng vervolgd werden en waaruit zij werden verdreven.

Toen de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) uiteindelijk triomfantelijk terugkeerde, trok hij de stad op vredevolle wijze binnen, zonder enig verlangen naar wraak, en demonstreerde hij een ongeëvenaard voorbeeld van vergiffenis en compassie.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad contrasteerde het voorbeeld van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) met de wereldlijke leiders van vandaag en uit het verleden, en zei:

“Doorheen de geschiedenis hebben we gezien hoe menig wereldlijk leider zich tot dictator of tiran ontpopt wanneer zij macht vergaren. In feite, zelfs wanneer een normaal persoon een succes of overwinning boekt, loopt hij vaak met opgeheven hoofd vanwege arrogantie en trots. Het voorbeeld van de perfecte mens, de Heilige Profeet van de Islam (vrede zij met hem) was echter om enkel nederigheid en vergiffenis te betuigen op het moment van zijn overwinning.”

Zijne Heiligheid vermeldde de karaktertrek dankbaarheid van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en zei dat de Stichter van de Islam (vrede zij met hem) zich voortdurend tot de Almachtige Allah richtte om zijn dankbaarheid te betuigen. Voorts betuigde de Heilige Profeet (vrede zij met hem) ook dankbaarheid aan zijn medemensen.

Zo bleef hij zijn gerespecteerde eerste echtgenote Hazrat Khadija (moge Allah haar gunstig gezind zijn) bijvoorbeeld altijd dankbaar voor haar steun, liefde en toewijding voor de duur van hun gezegende huwelijk.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) vergat nooit de toewijding van zijn echtgenote en beschouwde het als een zegening voor hem en bleef haar steeds dankbaar.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad stelde dat het de plicht is van alle Moslims om het voorbeeld van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) te volgen en dus is het belangrijk voor Moslim mannen om hun vrouwen te behandelen met liefde en vriendelijkheid en om hen dankbaar te zijn.

Zijne Heiligheid citeerde ook het voorbeeld van hoe de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zijn dankbaarheid betuigde aan de christelijke vorst van Abessinië, Koning Negus (Najashi), die bescherming verleende aan meerdere Moslims toen zij de vervolging van de Arabische Mekkanen ontvluchtten.

De Heilige Profeet (vrede zij met hem) bleef de christelijke koning eeuwig dankbaar en ontving, uit dankbaarheid, persoonlijk een delegatie gezonden door Koning Negus.

Zijne Heiligheid beëindigde zijn toespraak door te bidden dat Moslims over de hele wereld zouden bezinnen en de waarden zouden eerbiedigen die de Heilige Profeet van de Islam (vrede zij met hem) ons heeft geleerd.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“De Heilige Profeet van de Islam (vrede zij met hem) heeft op alle gebieden de hoogst mogelijke normen van moraliteit en rechtvaardigheid gesteld en dus moge Allah ons allen daarom in staat stellen omniet enkel te beweren dat we hem volgen, maar om waarlijk zijn gezegend voorbeeld te volgen.”

Het programma werd beëindigd met een stil gebed gevolgd door verscheidene gedichten die werden gereciteerd via satellietverbinding door aanwezigen in Qadian.

Einde