Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap huldigt nieuwe moskee in Mitcham te Londen

09 januari 2017

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad huldigt de Baitul Ehsan Moskee in Micham, London.

 De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen dat de Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad op 7 januari 2017 de Baitul Ehsan Moskee in Mitcham te Londen heeft ingehuldigd.

Bij zijn aankomst huldigde Zijne Heiligheid de Moskee officieel in door een gedenkteken te onthullen en een stil gebed te leiden als dankbetoon aan de Almachtige God.

Zijne Heiligheid gaf vervolgens een toespraak voor de plaatselijke Ahmadi Moslims die zich verzameld hadden ter gelegenheid van de plechtigheid.

Met betrekking tot de ware doelstelling van een Moskee zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“De doelstelling van een Moskee is de aanbidding van de Ene God, en dus dienen al diegenen diehierheen zullen komen om God in deze Moskee te vereren trachten om deze doelstellingte vervullen.Ahmadi Moslims dienen daarom steeds hun volledige aandacht te vestigen op het vereren van God en het vervullen van hun plichten jegens de Almachtige God.”

Zijne Heiligheid vervolgde:

“Als een gevolg van de constructie van deze Moskee, zal de plaatselijke gemeenschap meer vertrouwd geraken met de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Daarom dienen de plaatselijke Ahmadi Moslims ervoor te zorgen dat zij hun plichten vervullen jegens hun buren en de plaatselijke bevolking te informeren over de waarachtige en vredevolle leer van de Islam, opdat enige vrees of verkeerde opvattingen die zij hebben over de Islam worden weggenomen. Moge Allah jullie in staat stellen om dit te verwezenlijken.”

Na afloop van zijn toespraak leidde Zijne Heiligheid de Zuhr en Asr gebeden in de Moskee en inspecteerde hij de verscheidene faciliteiten van de Moskee.

Naast de gebedsruimtes beschikt het gebouw van 5 verdiepingen over vergaderruimtes, kantoren en verscheidene andere faciliteiten.

Einde