De Heilige Profeet Mohammad (vzmh)

Mohammed (vzmh), de Profeet van God, was een verheven voorbeeld voor het mensdom. Zijn leven is zeer opmerkelijk hem is binnen een tijdsbestek van ongeveer 60 jaar het gehele scala van menselijke ervaringen ten deel gevallen.

Armoede en rijkdom, mislukking en succes, vervolging en een koninklijk gezag, het eenzaam zijn en een ongeëvenaarde macht. Hij was wees, een aangenomen kind, vader, buur, handelaar, strijder, generaal en veroveraar, rechter, wetgever, verlicht staatsman, een trouwe vriend en boven alles een profeet en een prediker van het Woord van God.

Hij zocht geen rijkdom en beschouwde zich nooit boven anderen verheven, zelfs ofschoon zijn naam verheven was boven die van alle andere profeten en ofschoon hij de leider van een uitgestrekte staat was. Hij bleef in zijn nederig onderkomen wonen, verrichtte huishoudelijke werkzaamheden verrichtte oprechte en nederige daden en gaf even vaak als ooit te kennen de Genade van de Almachtige zeer nodig te hebben.

Dit was Mohammed (vzmh), de man die door inspiratie en Gods rechtstreeks bevel het godsdienstige besef in het oosten onder een samenleving die was gezonken tot de grootste diepten van onwetendheid en wanhoop, nieuw leven inblies. Gedurende de jaren 610 – 632 ontsprong het licht van het geloof uit de oprechtheid van zijn hart en kondigde hij de machtigste beweging aan die de geschiedenis van de wereld ooit zou beïnvloeden – de godsdienst van de islam.

Moge de vrede en zegeningen van God altijd met hem zijn.

 

Kunnen er Profeten komen na Profeet Mohammad (vzmh) ?
De Heilige Profeet als ‘Khataman Nabiyyeen’