Ahmadiyya Vredessyposium België – 2017

De wereldcrisis NL           Initiatief NL               Inleiding NL

Initiatief FR          Introduction FR

Inleiding:

Op 27 april heeft de Ahmadiyya Gemeenschap in België haar eerste Vredessymposium gehouden in Dilbeek, Brussel (Hotel Gosset). Het doel van dit evenement met als thema: “De wereldcrisis en de rol van de Ahmadiyya Gemeenschap”, was gericht om de gemeenschappen nader bij elkaar te brengen en oplossingen te vinden voor de spanningen in onze gemeenschap te wijten aan de ene kant de invloeden van nationale en internationale extremistische elementen en aan de andere kant, het gebrek aan absolute rechtvaardigheid van verschillende overheden wereldwijd. Dit door het wegnemen van misverstanden en het uitleggen van de echte vreedzame boodschap van de Islam aan de hand van het werk van de Ahmadiyya Gemeenschap.

Als eregast was de Vice-Minister van België, de heer Jan Jambon uitgenodigd. Echter door buitenlandse verplichtingen, werd de minister vervangen en vertegenwoordigd door dhr. De Beausaert, raadgever binnen het cabinet van de minsiter Jambon. Het doelpubliek was hoofdzakelijk mensen uit de politieke wereld, evenals religieuze leiders van verschillende achtergronden en maatschappelijke organisaties.

Programma

 • Welkomstwoord door de Voorzitter van de Ahmadiyya Gemeenschap – België; door dhr. Ahmad Idrees ;
 • Bondige uitleg omtrent het initiatief genomen door de Gemeenschap met betrekking tot het thema van het symposium; door dhr. Nabeel Ahmad ;
 • Inleidende voorwoord door de dhr. De Baussaert, vertegenwoordiger van dhr. Jan Jambon – Vicepremier, Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Een geschenk werd overhandigd door de gemeenschap aan dhr. Jambon ter ere van hun deelname aan dit symposium;
 • Videopresentatie van de spirituelewereldleider van de AhmadiyyaGemeenschap : “The world crisis analysed by the worldwide leader of the Ahmadiyya Community, HazratMasroor Ahmad”;
 • Presentatie : “Acties ondernomen door de Gemeenschap op nationaal en internationaal vlak en de tegengekomen problemen”; dhr. Asad Majeeb (Imam);
 • Korte voorstelling van de Ahmadiyya NGO “HUMANITY FIRST” en presentatie : “Wat kan Humanity First betekenen voor de lokale autoriteiten en gemeentebesturen – een nauwere samenwerking”; door dhr. Adeel
  Ahmad –medewerker van Humanity First – BE;
 • Toekenning van de vredesprijs (cheque van 3.000,00 €) aan “Kom voor de Soep”, een privé-organisatie die zich inzet voor de meest behoeftigen van de gemeente Dilbeek. Ze bereiden maaltijden voor en zorgen dat alleenstaanden in gezelschap aan de eindejaarsfeesten kunnen deelnemen;
 • Vraag en Antwoord sessie;
 • Afsluiting met een diner aangeboden door de gemeenschap.

De presentaties van een aantal sprekers worden hieronder weergegeven.

Opmerkingen

Er waren zo’n 35-tal mensen aanwezig die zich vooraf hadden geregistreerd. Onder de aanwezigen, een aantal Burgemeesters en Schepenen vanuit de drie Gewesten van België. Een lijst van de geregistreerden wordt in bijlage weergegeven.

Op basis van de uitéénzeting van dhr. De Beaussaert, is het duidelijk dat naast de vele initiatieven van de belgische regering, dat deze laatste, vragende partij is om samen met de moslimgemeenschap de best mogelijke benadering en methode te vinden om de problemen rond integratie en extremisme aan te pakken. Dhr. De Beausaert was aldus zeer tevreden met het intiatief van de Gemeenschap en vraagt dergelijke acties verder te zetten en de moslim gemeenschap in het algemeen, de vreedzame interpretatie van de Islam door de Gemeenschap kenbaar te maken. De Gemeenschap profileert zich aldus als parnter om de vredevolle en originele boodschap van de Islam te propageren.

Ook werd een overzicht van de acties ondernomen door de gemeente Mechelen voorgesteld. Deze gemeente heeft een aantal zeer effectieve maatregelen genomen om deze problematiek aan te pakken. De Gemeenschap onderneemt de Schepen van Integratie van de gemeente dhr. Hendrickx) te contacteren om eventuele verdere acties te bespreken.

Een heel aantal mensen konden niet tijdig aanwezig zijn door een te drukke tijdstip waarop het symposium is begonnen. Voor de volgende seminaries zal hier rekening mee moeten genomen worden;

Voor de volgende seminaries zal de locatie eventueel moeten herzien worden. De nabijheid van de ring en een uitzonderlijke verkeersdrukte, heeft een aantal mensen afgeschrikt;

Een fotoreportage wordt hieronder weergeven.

HLN-verslaggeving kan gevonden worden onder :

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-dilbeek/moslimgemeenschap-organiseert-vredesconferentie-a3145438/