U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

pravi vjernici

Huzur je rekao da se upravo ovo događa i danas. Isječci iz pisanja Obećanog Mesije a.s. se izvade izvan konteksta i predstavljaju se u raskomadanoj formi i tako upotrebljeni protiv njega. Rekao je da je pokrenut naš (MTA) program ‘Rahe Huda’ kao i veb stranica, koji obrađuju ovo pitanje i omogućavaju navode. Božijom milošću, ima ljudi koji istražuju i kao rezulatat toga daju zavjete odanosti (bai’at). Huzur je rekao da je ovo uvijek bila smicalica naših klevetnika i nije ništa novo. Ponekad su ljudi nervozni; naprimjer, kad je bila pokrenuta veb stranica, asif sahib, koji je na dužnosti rekao je da je veb stranica preplavljena i da nisu mogli biti dati odgovori u skladu s tim. Huzur mu je rekao da čeka i vidi, da će uzbuđenje spasti. Kad su bili dati naši odgovori sa odgovarajućim povjerenjem, uzburkanost je stala. Oni sada idu na druge web stranice govoreći da Ahmadi ne daju tačan pristup, dok je činjenica da su sami oni razočarani. Munši Barkat Ali sahib je prenio kako je Obećani Mesija a.s. napisao svoju knjigu ‘Iđazul Mesih’ i pozvao svoje protivnike da u određenom vremenskom periodu napišu odgovor na nju. Protivnici su napisali knjigu na urdu jeziku, ne na arapskom, i za nju se također kasnije uvidjelo da je književna krađa. Tada je Munši sahib bio naklonjen Ahmadijatu. On je pročitao Časni Kur’an od početka do kraja i proučavao urdu prijevod, i shvatio da je u njemu bilo mnogo ajeta o Isa a.s. U toku popisa stanovništa 1901. godine Obećani Mesija a.s. je rekao da se oni koji u svom srcu vjeruju u Ahmadijat trebaju u popisu upisati kao Ahmadi muslimani. Iako hafiz sahib još nije bio dao svoj bai’at on je počeo davati novčani doprinos, i u popisu stanovništva se izjasnio da je Ahmadi musliman. On je u snu vidio da ga je Obećani Mesija a.s. pitao: “Barkat Ali, kad ćeš ti doći našem putu?” Hafiz sahib je dao svoj zavjet bai’ata i stvarni scenario u kojem je dao svoj bai’at upravo je bio onakav kako je vidio u snu. Jedanput je u toku održavanja đelse, čuo da je Obećani Mesija a.s. želio da svi Ahmadi idu zajedno kroz prostor pijace tako da hindusi i nemuslimani mogu vidjeti koliko je ljudi došlo izdaleka u Kadian.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp