U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Palestinski Ambasador u engleskoj

Khuddamul Ahmadiyya tj. omladinska organizacija Ahmedija u V.B.  je održala sastanak pod motom ”Glasovi za mir” u domu Naroda V.B. Novinari i predstavnici medija bili su pozvani na događaj na kojem su gospodin Hussam Zomlot (ambasador Ujedinjenog Kraljevstva za Palestinu) i drugi političari govorili o teškom položaju Palestinaca i hitnoj potrebi mira u svijetu.

Događaj je započeo oko 17:35 sati učenjem Časnog Kur'ana od strane Talata Syama, koji je proučio ajeti  9-10 sure al-Ma'ide.

Nakon toga, nizu gostiju data je platforma za razgovor o važnosti ujedinjenja u ovom trenutku i potrebi da na miran način dignemo glas kako bismo došli do efikasnog rješenja usred kršenja ljudskih prava koja se svjedoče u Palestini.

Gospodin Jim Shannon je rekao da mu je rad Ahmadija muslimanskog omladinskog udruženja blizak i drag, te da je moto ‘Ljubav svakome, mržnja  nikome’ moto po kojem bi trebali djelovati svi, a ne samo zajednica. Izrazio je želju za slobodom vjeroispovijesti za sve, te objasnio da je naišao na knjigu „Svjetionik za mlade “ za koju je rekao da je odlična inicijativa.

Zatim, gospodin Ed Davey  nakon što je izrazio svoje divljenje djelima Ahmadija muslimanske zajednice, izložio je činjenicu da postoji ogromna potreba da se donese rješenje ovog problema, i zaista svega što ugrožava svjetski mir, i ohrabrio je Ahmadi muslimane da daju sve od sebe da odigraju svoju ulogu u uspostavljanju pravde.

Nakon toga, gospodin Husam Zomlot, šef palestinske misije u Velikoj Britaniji, uputio je iskreno obraćanje prisutnima u vezi sa pitanjem Palestine i Izraela, te koliko je važno da pristalice Palestine dignu svoj glas u ovom strašnom vremenu. Pozvao je na hitan prekid vatre i poručio da “svijet sluša”. Dodao je da će način na koji se ponašamo danas odrediti na kojoj ćemo strani istorije biti u budućnosti.

Nakon toga, gospodin Khalil Yusuf je održao kratku prezentaciju o ljudskim pravima i učenju islama u vezi s njima. On je elaborirao islamsko učenje tokom ratovanja i njegovo promicanje mira.

Zatim je gospodin Ibrahim Ikhlaf govorio o doprinosu i smjernicama Ahmedija Halifata s obzirom na stvar Palestine. Spomenuo je predviđanje i čistu mudrost Khulafe, te naveo primjere u kojima su davane smjernice o komplikovanim geopolitičkim situacijama.

Gospodin Amjad Mahmood Khan je potom održao kratak govor o naporima gospodina hazreti Zafrulla Khan ra za palestinsku stvar i naveo konkretne primjere kada se njegova besprijekorna politička dalekovidost pokazala istinitom. Bio je integralni glas Palestine u jednom od njenih najtežih vremena, a njegov glas ostaje jedan od rijetkih glasova u političkom teatru koji su bili, jesu i biće na pravoj strani historije.

Gosdpodin Karim Khan iz ICC-a(Šef tužilaštva u Hagu) poslao je video obraćanje, u kojem je govorio o različitim ljudima širom svijeta koji su patili, a posebno o narodu Gaze i Palestine. Rekao je da ne smijemo zatvarati oči pred nedjelima koja se čine s obje strane i ne smijemo se boriti za bilo kakvu nepravdu.

Sljedeći je govorio gospodin Abdul Quddus Arif, predsjednik Ahmadija muslimanskog omladinskog udruženja. Istakao je smjernice i mudrosti koje je Hazreti Halifatul Mesih V aba prenio u vezi s trenutnim pitanjem Palestine i Izraela. Hazreti Halifatul Mesih V aba je uvijek iznova rekao da bez prave pravde ne može biti mira u svijetu. A ako želimo da vidimo rešenje za zločine koje vidimo u današnjem svijetu, svijet se mora ujediniti i izbegavati sve oblike nepravde.

Nakon toga, gospodin Rafiq Hayat, predsjednik Ahmadija muslimanskog Džemata V.B., se obratio gostima.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp