U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Život Poslanika II Šehidi bitke na Uhudu

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda, Teavvuza i sure Fatiha, halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da će nastaviti spominjati život Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ljubav i odanost ashaba prema Časnom Poslaniku (savs) u vezi s bitkom na Uhudu.

Šehadet hazreti Kharijaha bin Zeida (ra)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Kharijah bin Zeid (ra) također ubijen tokom bitke na Uhudu. Borio se vrlo hrabro prije nego što je izdržao više od 13 rana kopljem, a onda je Sufyan bin Umayyah zadao odlučujući udarac. Njegovo tijelo je tada osakaćeno.

Hazreti Kharijah (ra) i hazreti Sa'd bin Rabi’ (ra), njegov rođak, obojica su sahranjeni u istom mezaru. Zabilježeno je da mu je, kada je hazreti Haridža (ra) pao od zadobijenih rana, rečeno da je Časni Poslanik (savs) bio šehid. Hazreti Haridža (ra) je rekao da čak i da je to istina, Bog je još uvijek živ i muslimani treba da nastave borbu. Ovo je bio nivo vjere ashaba.

Šehadet hazreti Šammasa bin Osmana (ra)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Hazreti Šammas bin Osman (ra) također ubijen tokom bitke na Uhudu. Hrabro se borio u bitci na Uhudu. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je otkrio da je Šammas poput štita i da će se boriti desno i lijevo od Časnog Poslanika (savs). Kada je Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem gađan kamenjem, stajao je ispred Časnog Poslanika (savs) kao štit. Zadobio je teške rane i u tom stanju je odveden u Medinu.

Prvo je odveden hazreti Aiši, a zatim hazreti Ummu Selami (ra), u čijoj kući je preselio. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao je instrukcije da se njegovo tijelo vrati i sahrani u ravnicama Uhuda. Baš kao što je hazreti Talha (ra) ispružio svoju ruku da zaštiti Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem od strijela koje su gađane na njega, hazreti Šammas (ra) je također stao ispred Časnog Poslanika (savs) da ga zaštiti od bilo kakvog napada. Tako ga je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao kao štit i rekao da je, u kom god pravcu pogleda, vidio hazreti Šammasa (ra) kako se bori.

Šehadet hazreti Nu'mana bin Malika (ra)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Nu'man bin Malik (ra) također poginuo u bitci na Uhudu. Kada se Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spremao da ide na Uhud u bitku, hazreti Numan (ra) je sa sigurnošću rekao Časnom Poslaniku (savs), ja ću sigurno ući u Džennet. Časni Poslanik (savs) ga je upitao kako je mogao biti tako samouvjeren.
On je odgovorio da je to zato što svjedoči da nema nikoga dostojnog obožavanja osim Allaha, i da je Časni Poslanik (savs) Allahov Poslanik, i zato što nikada neće pobjeći iz bitke. Nakon toga, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je bio u pravu, i kasnije je istog dana ubijen.

Šehadet hazreti Sabita bin Dahdaha (ra)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Sabit bin Dahdahah (ra) također igrao značajnu ulogu tokom bitke na Uhudu. Nakon što su čuli vijest o šehadetu Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bilo je muslimana koji su predložili da se vrate svojim porodicama radi zaštite, dok su se drugi pitali da čak i da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen, zar se i dalje ne bi trebali boriti za svoju vjeru?

Hazreti Sabit (ra) je rekao ensarijama da je Bog još živ i ohrabrio ih da se bore, i tako je jedna grupa ensarija napala mekkansku vojsku. Nevjernička vojska je žestoko uzvratila što je rezultiralo šehadetom Hazreti Sabita (ra). Zabilježeno je da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao uz dženazu hazreti Sabita (ra).

Šehadet ashaba iz porodice Vekhsh

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se spominju četiri osobe iz jedne porodice koje su ubijene tokom bitke na Uhudu. Sabit bin Vakhsh (ra) i Rifa'ah bin Vakhsh su bili braća, i obojica su ubijeni tokom bitke na Uhudu. Slično, Sabitova (ra) dva sina Salamah bin Thabit (ra) i Amr bin Thabit (ra) su također ubijeni. Rifa'ah je bio stariji čovjek i ubio ga je Halid bin Velid. Sabit bin Vakhsh (ra), koji je također bio poodmaklih godina, izvršio je napad na vojsku nevjernika i na kraju je poginuo.

Što se tiče Amra bin Sabita, zabilježeno je da je primio islam istog jutra kada je stradao u bitci na Uhudu. Prihvatio je islam nakon Fadžra(sabah namaz). Drugim riječima, on nije klanjao namaz kao musliman, ali je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo za njegov šehadet, rekao da je vezan za nebo. Hazreti Salamah (ra) je također ubijen u bitci na Uhudu od strane Abu Sufjana.

Šehadet hazreti Abdullaha bin Džahaša (ra)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Abdullah bin Džahaš (ra) također ubijen u bitci na Uhudu. Bilježi se da ga je ljubav prema Bogu i Njegovom Poslaniku (savs) ostavila bez ikakve ovosvjetske želje, te je samo želio da se žrtvuje na putu Allaha i Njegovog Poslanika (savs). Na kraju je sazreo povodom bitke na Uhudu.

Postoji slučaj da je njegova dova prihvaćena prije njegove šehidske smrti. Hazreti Abdullah bin Džahaš (ra) je rekao hazreti Sa'du (ra) na dan Uhuda da se mole. Obojica su otišli u stranu i molili se; Hazreti Sa'd (ra) da se suoči sa nekim žestokim u borbi i da ih ubije za ime Boga i uzme mu oružje. Nakon toga je hazreti Abdullah bin Džahaš (ra) rekao  Amin .

Potom se Abdullah bin Džahaš (ra) molio da se suoči sa nekim žestokim u borbi protiv koga bi se borio, ali bi tada bio pobijeđen i ubijen, a zatim osakaćen. Zatim, kada bi ga Allah upitao zbog koga su mu odsječene uši, nos i usta, on bi mogao reći da su odsječeni radi Boga i Njegovog Poslanika (savs). Na taj način je njegova dova uslišena.

Ljubav prema Svemogućem Bogu iskazana od ashaba

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su ashabi imali neverovatan način da izraze svoju ljubav prema Bogu. Hazreti Muttalib bin Abdulah bin Hantab (ra) je ispričao da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao na Uhud, zaustavio se na mjestu da prenoći gdje je hazreti Umm Selamah (ra) donio nešto za jelo.

Nakon što je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo istu posudu iz koje je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pio Nabidh i pio iz nje kao i mi. Hazreti Abdullah bin Jahsh (ra) je također pio iz činije i završio Nabidh. Rekao je da želi sresti Allaha u stanju sitosti umjesto da je žedan. To su bili jedinstveni načini na koje su ashabi voljeli Boga i čak se pripremali za susret s Njim.

Šehadet hazreti Abu Sa'da Hajsama bin Abi Hajsama (ra)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Abu Sa'd Hajsama bin Abi Hajsama (ra), također ubijen tokom bitke na Uhudu. Rekao je Časnom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da nije bio u mogućnosti da učestvuje u bitci na Bedru, ali je njegov sin učestvovao i poginuo. U snu je vidio svog sina u odličnom stanju i pozivao ga je da mu se pridruži. I tako, on je zatražio od Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da moli za njegovu šehadetsku smrt kako bi se pridružio svom sinu. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao i hazreti Abu Sa'd Hajsama (ra) je bio ubijen u bitci na Uhudu.

Šehadet Abdullaha bin Amra (ra)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Abdullah bin Amr (ra) također poginuo u bitci na Uhudu. Rekao je svom sinu da zna da će biti među najistaknutijim šehidima u bitci. Rekao je svom sinu da mu nema nikog dražeg od Časnog Poslanika (savs). Rekao je da njegov sin treba da otplati dugove i da se brine o svojim sestrama. Njegov sin bilježi da je njegov otac bio prvi šehid na dan Uhuda. Ukopan je u isti mezar kao i hazreti Abdullah bin Jamuh (ra).

Njegovo tijelo je stavljeno pred Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u stanju u kojem su mu nos i uši bili osakaćeni. Njegov sin se spremao da skine čaršaf sa očevog lica kada su ga ljudi zaustavili. Kći Abdullaha bin Amra (ra) je vrištala, ali joj je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da ne plače, jer je njen otac stalno bio pod sjenom krila meleka.

Predaje u vezi sa dženazama šehida sa Uhuda

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zbog slabosti nakon bitke na Uhudu, klanjao namaz sjedeći. Dok je on predvodio namaz sjedeći, ashabi su također klanjali namaz sjedeći, bilo zato što su i oni bili ranjeni ili zato što su željeli da postoji jedinstvo između njih i onoga koji klanja. Međutim, kasnije će biti pojašnjeno da u takvom slučaju nije bilo potrebno da i oni koji klanjaju namaz sjede.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se većina učenjaka slaže da je 70 muslimana ubijeno tokom bitke na Uhudu, uključujući četiri muhadžira. Neki kažu da je broj šehida bio 80, od čega šest muhadžira. Postoje i druga mišljenja o broju šehida.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da postoje različita mišljenja o dženazi namaza onih koji su stradali tokom bitke na Uhudu. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi dao da se dvije osobe sahrane u istom mezaru i dao bi prvo spustiti u mezar onoga koji zna najviše Kur'ana između njih dvojice. Nisu se kupali, niti im je klanjana dženaza. Postoje neke predaje koje govore da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu za šehide iz bitke na Uhudu kasnije.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je stav Muslimanske zajednice Ahmadija po ovom pitanju isti, kao što je opisao hazreti Mirza Bashir Ahmad (ra) koji piše:

”Iako u to vrijeme nije klanjana dženaza, kasnije, blizu doba njegove smrti, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posebno klanjao dženazu za šehide Uhuda, i klanjao se za njih sa velikom mukom.’ (Život i karakter Pečata poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tom 2, str. 347)

Hazreti Halifa aba) je rekao da će i ubuduće pričati o ovim događajima.

Apel za dove dok se svijet kreće ka uništenju

Hazreti Halifa (aba) je rekao da želi nešto reći o trenutnim prilikama u svijetu. Plamen rata nastavlja da se širi. Mnogo je dova potrebno da se čovječanstvo spasi od uništenja. Ako se Ahmedi istinski mole, tada će moći odigrati svoju ulogu u tom pogledu. Izraelska vlada je postavljena na svoj način i oni pronalaze neki izgovor za svoje postupke u svakom slučaju i nisu spremni prihvatiti bilo kakav razlog ili racionalnost.

Ostale moćne vlade u svijetu počinju tako što kažu da treba doći do prekida vatre, ali onda, bilo svojom voljom ili iz straha od Izraela, odgovaraju na sve što kaže izraelska vlada ili njen lider tako što se slažu s njima. Neka im se Allah smiluje i neka ih okrene ka Svemogućem Bogu. Ovo je jedini način na koji se ti ljudi mogu skloniti i zaštititi svoje živote na ovom i na onom svijetu. Neka im se Uzvišeni Allah smiluje, da nam omogući da dovimo, a i nama se smiluje.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp