Қуръони Карим

Қуръони Карим Пайғамбаримиз Ҳазрат Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва салламга нозил бўлган, одамзод учун охирги шариатдан иборат Китобга Аллоҳ таолонинг Ўзи ато этган номдир. «Қуръон» сўзи, айниқса, ўқиш учун туширилган китоб деган маънони англатади. Ҳақиқатда ҳам, дунёда энг кўп ўқиладиган китоб Қуръони Каримдир.

«Қуръон» сўзида барча одамларга езказилиши муқаррар китоб ёки пайғом деган тушунча ҳам бор. Илҳомий китоблар орасида нашр этилиши ва тарқатилиши бирор-бир замон ёки жойга хос бўлган китоб фақатгина Қуръондир. Бошқа барча китоблар ўзгача даврлар ва белгиланган қавмлар учун нозил қилинган эди. Аммо Қуръони Карим ҳамма даврлар ва дунёдаги барча инсонлар учун ҳидоят деб айтилган.

1. Аналлоҳу аъламу: Мен – Аллоҳ, энг яхши билгувчиман.

2.Бу мукаммал Китобдир: бунда шак-шубҳа йўқдир, тақводорларни ҳидоят қилгувчидир –
(Ал-Бақара 2: 2-3)

3. Албатта, бу бир шарафли Қуръондир –

4. Бир яширин Китобда (сақланган).
(Ал-Воқеа 56: 78-79)

5. Уларда қоим тургувчи ва қоим қилгувчи таълимотлар бор эди.
(Ал-Баййина 98: 4)

6. Аллоҳ энг гўзал баённи бир ўхшаш (ва) қайта-қайта такрорланувчи Китоб сифатида нозил қилди. Ундан Парвардигоридан қўрқадиган зотларнинг терилари титрай бошлайди, сўнгра уларнинг терилари ва юраклари Аллоҳнинг зикрига (мойил бўлган ҳолда) юмшоқ бўлиб қолади. Бу Аллоҳнинг ҳидоятидир, У Ўзи хоҳлаган кишини у билан ҳидоят қилади. Ва Аллоҳ кимнидир адашган деб эълон қилса, уни ҳидоят қилгувчи ҳеч ким йўқ.
(Аз-Зумар 39: 24)

7. Ҳамидун Мажидун: ҳамду сано соҳиби, юксак шонли.

8. Очиқ-равшан баён қилувчи Китобга қасам!

9. Албатта, сизлар ақл юргизишингиз учун Биз уни фасоҳату балоғатли Қуръон қилдик.

10. Ва албатта, ушбу (Қуръон) Уммул китобдадир (ва) Бизнинг наздимизда, албатта, жуда олий шонли (ва) ҳикматлидир.
(Аз-Зухруф 43: 2-5)

11. Албатта, Биз омонатни осмонлар ва ер ҳамда тоғларга тақдим этдик, улар уни кўтаришдан бош тортдилар ва ундан қўрқиб кетдилар. «Комил инсон» эса уни кўтариб олди. Дарҳақиқат, у ўз жонига ўта зулм қилувчи (ва ушбу масъулиятнинг оқибатига) бутунлай бепарво эди.

12. Токи Аллоҳ мунофиқ эркаклар ва мунофиқ аёллар ҳамда мушрик эркаклар ва мушрик аёлларга азоб берсин. Ва токи Аллоҳ мўминлар ва мўминаларга меҳрибонлик қилсин ва Аллоҳ ўта кечиргувчи (ва) қайта-қайта раҳм қилгувчидир.
(Ал-Аҳзоб 33: 73-74)

13. Айт: «Агар инсонлар ва жинларнинг барчаси ушбу Қуръоннинг ўхшашини олиб келишлари учун бирлашиб олсалар ҳам, улар унинг ўхшашини келтира олмаслар, гарчи улардан баъзилари-баъзиларига ёрдамчи бўлса-да».

14. Ва албатта, Биз ушбу Қуръонда одамлар учун турли хил мисолларни ҳар хил усуллар билан баён қилганмиз. Бас, инсонларнинг кўпчилиги фақат ношукурчилик қилган ҳолда рад этдилар.
(Бани Исроил 17: 89-90)

15. Агар Биз ушбу Қуръонни бирорта тоққа туширганимизда эди, сен албатта, уни Аллоҳнинг хавфидан ожизона парча-парча бўлиб кетганини кўрган бўлардинг. Ва булар мисоллардир. Уларни Биз одамлар учун баён қиламиз, токи улар фикр юритсинлар.
(Ал-Ҳашр 59: 22)

16. Бас, ўз Парвардигори томонидан бир аниқ-равшан ҳужжат устида турган ва унинг орқасидан бир гувоҳи бўлиб келадиган ҳамда ундан олдин Мусонинг Китоби имом ва раҳмат сифатида мавжуд бўлган киши (ёлғончи бўла оладими?) Ана шулар – (мавъуд пайғамбар хитоб қилган кишилар ниҳоят) унга иймон келтирадилар. Бас, гуруҳлар орасидан кимки уни инкор этса, олов ваъда қилинган жойи бўлади. Бас, бу ҳақда ҳеч қандай шубҳада қолма! Албатта, мана шу Парвардигоринг томонидан ҳақдир, лекин аксар кишилар иймон келтирмайдилар.
(Ҳуд 11: 18)

17. Ва бу – Биз нозил қилган бир муборак Китобдир: ўзининг олдидаги нарсани тасдиқловчидир ва қишлоқлар онаси ва унинг атрофидагиларни огоҳлантиришинг учундир. Ва охиратга иймон келтирадиганлар бу (Китоб)га иймон келтирадилар ва улар намозлари устидан доимо назоратчи бўлиб турадилар.
(Ал-Анъом 6: 93)

18. Бугун сизларга динингизни мукаммал ва неъматимни тамом қилдим. Сизларга Исломни дин сифатида маъқул кўрдим.
(Ал-Моида 5: 4)

19. Ва мана шу Биз нозил қилган жуда муборак Китобдир. Бас, унга эргашинглар ва тақводор бўлинглар, токи сизларга раҳм қилинсин.
(Ал-Анъом 6: 156)

20. Ва Биз Қуръондан мўминлар учун шифо ҳамда раҳмат бўлган нарсалар нозил қиламиз ва у золимларга зиённи зиёда қилади, холос.
(Бани Исроил 17: 83)