Ислом асослари

Ислом сўзиараб тилидан олинган бўлиб «тинчлик» деган маънони англатади. Мана шу сўз Исломнинг моҳияти ва руҳиниташкил этади. Афсуски, барча илмларни қамраб, уни тушуниш учун калит бўлган тинчлик дини -Исломни бугун Ғарбдагилар тинчликдан эмас, уруш, босқинчилик, бўшлиқ ва бузғунчилик дини сифатида тушунганликлари кулгили бўлмоқда.

Ислом фақатгина номи билан тинчлик дини бўлмасдан, ўзининг барча таълимоти бўйича ҳам тинчлик динидир ва уни амалга оширмоқда. Агар сўзма-сўз таржима қилсак, «Ислом» деган сўзнинг иккинчи маъноси – «бўйин суниш». Демак, «тинчлик» ва «бўйин суниш» деган сўз Исломни мукаммал тасвирлаб беради. «Тинчлик» – мусулмоннинг бошқа инсонга бўлган муомаласига, шунингдек, Исломда топган катта роҳатига боғлиқдир. «Бўйин суниш» эса мусулмоннинг Аллоҳ таолога бўлган муомаласини билдиради. Яъни, диннинг барча фалсафасини мана шу биттагина сўз ўзида жамлайди. Ислом динидаги таъкидлаб берадиган алоҳида жиҳати: ҳар бир ҳақиқий дин ўзининг Аллоҳ таолодан эканлигини кўрсатиб туриши учун мазкур икки шартга эга бўлиши лозим. Ислом динига кўра, барча динлар бир томондан инсонни ўзининг Яратувчисига қайта олиб келишга, иккинчи томондан бошқа одамлар билан яхши муносабат ўрнатишга ҳаракат қилган.

Ислом 5 та асосий устунга асосланган бўлиб, улар қуйидагилар:

  1.  (Ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммадур расулуллоҳ.) Аллоҳ таолодан бошқа ибодатга лойиқ зот йўқ ва Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам Унинг элчисидир, деб гувоҳлик бермоқ.
  2. Намозни адо этмоқ.
  3. Закот бермоқ.
  4. Рўза тутмоқ.
  5. Ҳаж қилмоқ.