V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.
Podstrani

Pogoji storitev in pravilnik o zasebnosti

Informacije o pravicah in uporabi

Z uporabo te strani se strinjate s spodaj navedenimi pogoji (v nadaljevanju: s Sporazumom). Če se ne strinjate s katerimkoli pogojem tega Sporazuma, te spletne strani ne uporabljajte. Pridržujemo si pravico, da ta Sporazum kadarkoli spremenimo, zato preverite spremembe tega sporazuma vsakič, ko to stran uporabljate. Uporaba te strani po objavi sprememb tega Sporazuma pomeni, da se s spremembami strinjate.

Licence in omejitve

Lastnik in upravitelj te strani je muslimanska skupnost Ahmadija. Vso gradivo, ki ga najdete na tej strani (vključno s slikami, besedilom, prikazi, bazami podatkov, mediji in splošnimi informacijami), je v naši lasti ali pa smo imetniki licence. Če ni drugače navedeno, posamezniki lahko:

  • objavijo del gradiva iz Knjižnice in Galerije na drugi spletni strani ali računalniški mreži, če gre za osebno in nekomercialno uporabo;
  • gledajo, shranjujejo in tiskajo gradivo te strani, če gre za njihovo osebno, nekomercialno uporabo. V tem smislu gradiva (razen tistega, ki je na voljo v Publikacijah) ne smejo biti objavljena na drugi spletni strani brez izrecnega pisnega dovoljenja muslimanske skupnosti Ahmadija.

Sredstva javnega obveščanja lahko gradivo s te strani objavijo v svojih občilih z ustrezno navedbo vira, razen če je drugače navedeno. Brez našega izrecnega predhodnega dovoljenja ni nikomur, vključno z organizacijami in pravnimi osebami, dovoljena nobena drugačna uporaba informacij ali gradiva te spletne strani.

Ne glede na navedeno si pridržujemo pravico prepovedati, preklicati ali omejiti uporabo te strani, vključno z razmnoževanjem in kakršnokoli drugačno uporabo gradiva, dostopnega na tej strani. Ni pa naša dolžnost ugotavljati, kaj za osebe, ki želijo uporabljati to stran, pomeni “pravična raba”. To v celoti ostaja dolžnost posameznih uporabnikov te strani. Poleg tega nismo dolžni zagotoviti dodatnih virov citatov ali jamčiti, da je gradivo te strani dovoljeno uporabiti kje drugje. To odgovornost imajo še naprej posamezni uporabniki te strani. Vendar pa si pridržujemo pravico, da preprečimo zlorabo našega gradiva in da razlagamo “pravično rabo” v skladu z našim razumevanjem prava.

Avtorske pravice in pravice blagovne znamke

Prosimo, da prošnjo za pridobitev dovoljenja za uporabo avtorsko zaščitenega gradiva naslovite na legal@alislam.org ali info@alislam.si.

Kodeks ravnanja

Strinjate se, da sami ali kot del skupine na to stran ne boste pošiljali ali objavljali informacij, ki bi lahko bile drugim uporabnikom škodljive ali žaljive niti se ne boste izdajali za drugega uporabnika, da bi prikrili vašo istovetnost ali v ta dejanja vpletli koga drugega. Strinjate se, da ne boste naredili ničesar, kar bi lahko prekinilo pretok podatkov na to stran ali z nje, vplivalo na njeno uporabnost ali učinkovitost ali obšlo nadzor nad uporabo teh pravil. Razumete, da je posledica škodljivih ali žaljivih dejanj lahko preklic pravic do uporabljanja te strani (vključno s pravico do uporabe njenega gradiva) in pravni postopek zoper vas.

Povezovanje

Zaradi boljše uporabniške izkušnje lahko ta stran vsebuje povezave do spletnih strani, ki jih upravljajo drugi. Teh tretjih strani ne upravljamo niti ne nadziramo, in nismo odgovorni za njihovo vsebino. Verjamemo, da tisti, ki na spletu objavijo informacije, pričakujejo, da bodo prosto in javno dostopne. Zato menimo, da so povezave do drugih spletnih strani pravno dopustne in v skladu s pričakovanji tistih, ki internet uporabljajo. Če pa mora biti dostop do določene spletne strani omejen, nas mora njen upravljavec o tem takoj obvestiti.

Pristojnost in veljavno pravo

Za vse morebitne spore, nastale zaradi uporabe ali neuporabe tega spletnega mesta, je pristojno sodišče v Mariboru. Za spore se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Če je katerikoli del tega Sporazuma nezakonit, ničen ali v celoti ali delno neizvršljiv, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb Sporazuma, razen če ugotovimo, da je neveljavna ali neizvršljiva določba bistveni del Sporazuma. V slednjem primeru lahko ta Sporazum na podlagi naše lastne presoje spremenimo.

Omejitve odgovornosti

Ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli posebno ali posledično škodo, ki izhaja iz vaše uporabe ali vaše nezmožnosti uporabe te spletne strani ali gradiva na tej spletni strani ali povezanih spletnih mest, vključno z, vendar ne omejeno na, izgubo dobička in prekinitvijo poslovanja, izgubo programov ali drugih podatkov na vašem sistemu, ki obdelujejo podatke. V nobenem primeru ne more naša celotna odškodninska odgovornost do vas za vso škodo, izgube ali tožbe presegati zneska, ki vam je bil plačan, če vam je sploh bil, za dostop do te ali povezanih spletnih strani.

Lastninske pravice in pravice blagovnih znamk

Muslimanska skupnost Ahmadija je lastnik in/ali imetnik licence blagovne znamke in trgovskega imena “muslimanska skupnost Ahmadija”. Vse druge blagovne znamke, trgovska imena, imena proizvodov in nazivi, avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki se uporabljajo na tej spletni strani, so blagovne znamke, trgovska imena, imena proizvodov in nazivi, avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine njihovih lastnikov. Lastnik te spletne strani ne daje nobenega dovoljenja za njihovo uporabo. Takšna uporaba lahko pomeni kršitev pravic imetnika. To je neizčrpen seznam blagovnih znamk in storitvenih znamk muslimanske skupnosti Ahmadija:

  • Društvo za informiranje o islamu,
  • muslimanska skupnost Ahmadija,
  • Ahmadija,
  • Ahmadijci,
  • Ahmadi,
  • Rabwah,
  • muslimani, ki verjamejo v Mesijo,
  • islamski kalif.

Te oznake so identifikatorji muslimanske skupnosti Ahmadija in so registrirani v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Zavrnitev odgovornosti

Muslimanska skupnost Ahmadija to stran zagotavlja na osnovi “kot je” in glede te strani ali njene vsebine ne daje nobenih garancij. Muslimanska skupnost Ahmadija zavrača vse take garancije. Čeprav storimo vse, kar je v naši moči, da bi bila ta spletna stran točna in ažurna, ne jamčimo niti ne sprejemamo nobene obveznosti ali odgovornosti za popolnost ali točnost njene vsebine ali kakršnokoli izgubo, ki bi lahko nastala zaradi zanašanja na informacije, ki jih ta stran vsebuje. Informacije na tej strani lahko imajo tehnične nepravilnosti, uredniške ali tipkarske napake. Vsebina na tej strani se lahko od časa do časa spremeni brez predhodnega obvestila. Ne dajemo nobene garancije, da bo ta spletna stran delovala nemoteno, brez virusov ali napak, ali da je kakršnekoli napake mogoče popraviti. To spletno stran uporabljate na lastno odgovornost. Vsa odgovornost muslimanske skupnosti Ahmadija, ki bi izvirala iz kakšnih netočnosti ali napak, je izrecno izključena do največje mere, ki jo dovoljuje zakon.

Niti muslimanska skupnost Ahmadija niti nobeden izmed njenih direktorjev, zaposlenih ali drugih predstavnikov ne more biti odgovoren za izgubo ali škodo, ki bi nastala iz ali v zvezi z uporabo te spletne strani. Gre za obsežno omejitev odgovornosti, ki velja za vso škodo, kakršnekoli vrste, vključno (brez omejitve) z nadomestilom za škodo, neposredno, posredno ali posledično škodo, izgubo podatkov, prihodka ali dobička, izgubo ali poškodovanje lastnine, in zahtevki tretjih oseb.

Ne glede na navedeno nobena od izključitev ali omejitev v klavzuli ne omejuje nobene pravice, ki jih imate kot potrošnik glede na domačo zakonodajo, ki ne more biti izključena, kakor na noben način ne izključuje ali omejuje odgovornosti lastnika strani za vašo smrt ali telesno poškodbo, ki bi izvirala iz naše malomarnosti ali iz malomarnosti naših zaposlenih ali agentov. Zavrnitev odgovornosti, skupaj s splošnimi pogoji, varstvom podatkov, in izjavo o varnosti, ki veljajo za informacije, izdelke in storitve na tej spletni strani, ureja vašo uporabo spletne strani: www.alislam.si. S ponujanjem informacij, izdelkov ali storitev na tej spletni strani nikogar ne spodbujamo, da te informacije, izdelke ali storitve uporablja v jurisdikciji, kjer bi zbiranje takšnih informacij lahko bilo z zakonom prepovedano. Sprejemamo razumne ukrepe, da preverimo točnost vseh informacij na naši spletni strani, vendar ne dajemo nobene garancije, izrecne ali implicitne, v zvezi z njihovo točnostjo. Nismo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi bila povzročena z izgubo kakršnekoli vsebine ali gradiva, naloženega ali prenesenega na to spletno stran, še posebej glede kakršnekoli vsebine ali komentarjev, slik, ocen, priporočil mnenj, drugih pričevanj ali kakršnihkoli drugih spletnih aktivnosti tretjih oseb.

Odgovornost za vsebino, ki so jo naložili uporabniki

Strinjate se, da boste muslimanski skupnosti Ahmadija povrnili vso škodo, in pisarne, vodje, zaposlene, agente ter dobavitelje na zahtevo razbremenili odgovornosti, vključno z razumnimi pravnimi stroški, ki bi nastali zaradi kakršnekoli vsebine ali gradiva, ki jo naložite na našo spletno stran, ali če spletno stran uporabite kot posrednika pri prenosu podatkov (vključno s komentarji, slikami, ocenami izdelkov, priporočili, mnenji, pričevanji), ali zaradi kakršnihkoli kršitev tega Sporazuma ali zaradi kakršnekoli odgovornosti, ki bi nastala zaradi vaše uporabe te spletne strani ali uporabe tretje osebe, ki bi do spletne strani dostopala na podlagi vaših osebnih podatkov in informacij.

Zunanje spletne strani

Ne sprejemamo nobene odgovornosti za vsebino katerihkoli zunanjih spletnih strani, do katerih obstaja povezava na naši spletni strani. Nad zunanjimi spletnimi stranmi nimamo nobenega nadzora. Izključno vi ste odgovorni za izpolnjevanje pogojev teh strani. Glede na to potrjujete in se strinjate, da do vseh zunanjih ali povezanih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost. Z dostopanjem do povezanih zunanjih spletnih strani sprejemate in se zavezujete, da ste se odločiti spletno stran obiskati na podlagi vaše lastne presoje in tveganja. Sprejemate in potrjujete, da muslimanska skupnost Ahmadija niti neposredno niti posredno ne priporoča ali podpira vsebine teh strani. Muslimanska skupnost Ahmadija ni v nobenem primeru odgovorna za dostopnost zunanjih strani ali virov. Z obiskom povezanih spletnih strani boste podvrženi njihovi politiki varstva podatkov in politiki varovanja zasebnosti.

Prenehanje

Lahko se odločimo, da bomo brez predhodnega obvestila vašo uporabo ali dostop do kateregakoli dela spletne strani www.alislam.org kadarkoli ukinili, če boste ravnali v nasprotju s to zavrnitvijo odgovornosti ali kateregakoli pogoja uporabe te spletne strani ali iz kateregakoli drugega razloga. Pridržujemo si pravico, da to spletno stran kadarkoli ukinemo, ne da bi vas ali katerokoli tretjo stran o tem predhodno obvestili.

Politika zasebnosti

Zasebnost vaših osebnih podatkov je za muslimansko skupnost Ahmadija in z njo povezanih pravnih oseb pomembna. Ta Politika zasebnosti je splošna izjava, ki opisuje, kako zbiramo, uporabljamo in obdelujemo osebne podatke, ki jih posredujete našim spletnim stranem. Prizadevamo si, da osebne podatke zbiramo, uporabljamo in razkrivamo na način, ki je v skladu z zakoni držav, v katerih te podatke zbiramo. Ta Politika zasebnosti velja za to spletno stran, ki je v lasti in upravljanju muslimanske skupnosti Ahmadija. Večino naših strani lahko obiščete brez posredovanja kakršnihkoli osebnih podatkov. Ko zahtevamo osebne podatke, spoštujemo spodaj navedena načela zasebnosti glede tega, kako zbiramo, uporabljamo, razkrivamo, prenašamo in hranimo vaše podatke.

Varstvo zasebnosti

Zbiranje podatkov

Ko dostopate do naše spletne strani, lahko zbiramo podatke, ki jih vaša spletna naprava ali brskalnik pošilja, kadarkoli obiščete katero izmed naših strani, vključno z naslovom internetnega protokola (IP).

Uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke, ki nam jih posredujete, lahko uporabljamo, da a) nam omogočijo stik z vami; b) izpolnimo vašo zahtevo; c) zaprosimo za vašo prostovoljno povratno informacijo glede značilnosti naše spletne strani ali njene vsebine.

Prav tako lahko uporabimo vaše osebne podatke za interne namene, kar vključuje revizijo, analizo, odpravljanje težav in raziskave. Poleg tega lahko uporabljamo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, ali podatke, ki nam jih pošlje vaš spletni brskalnik, da bi odkrili uporabnike, za katere se zdi, da našim stranem povzročajo škodo, ali za prilagoditev uporabniške izkušnje. Če bodo vaši podatki uporabljeni za kakršenkoli drug namen, kot je zgoraj omenjen, vas bomo o tem obvestili in, če to zakon od nas zahteva, pridobili vaše dovoljenje. Občasno vas bomo morda prav tako seznanili z možnostjo, da nekatere funkcije naše spletne strani vključite ali izključite (“opt-in” oz. “opt-out).

Shranjevanje

Zbrane osebne podatke in prispevke bomo hranili razumno obdobje, da bi izpolnili namen zbiranja, nato pa jih bomo iz naše evidence izbrisali.

Izmenjava podatkov in razkritje

Z vašimi osebnimi podatki bomo ravnali zaupno in jih ne bomo nikomur prodali. Vaših osebnih podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam, razen kadar bi to od nas zahteval zakon. Glede na to lahko do vaših osebnih podatkov, objav, dnevniških zapisov, spletnih pogovorov, osebnih zaznamkov, vsebine in drugih prispevkov katerekoli spletne strani, dostopamo in razkrijemo, če smo v dobri veri, da tako od nas zahteva sodni poziv ali drugi sodni ali upravni nalog ali če to zakon kako drugače od nas zahteva. Poleg tega lahko razkrijemo vaše osebne in druge podatke, če se nam to v dobri veri zdi primerno ali potrebno za preprečitev kršitev naših drugih pogodb; da bi se zavarovali pred odgovornostjo; za zaščito pravic, lastnine, naše strani, kateregakoli posameznika ali širše javnosti; da ohranimo ali zaščitimo varnost in celovitost naših storitev ali infrastrukture; da zaščitimo sebe in naše storitve pred goljufijami, zlorabami ali nezakonito uporabo; da bi preiskali in se branili pred zahtevki ali obtožbami tretjih strani, ali da bi pomagali organom kazenskega pregona.

Varstvo osebnih podatkov

Za varovanje osebnih podatkov, ki jih prejmemo, uporabljamo tehnične in organizacijske ukrepe, da bi jih zaščitili pred izgubo, zlorabo, njihovim nepooblaščenim spreminjanjem in da bi varovali njihovo zaupnost. Naše varnostne postopke redno pregledujemo in proučujemo možnosti uporabe primerne nove varnostne tehnologije in metod. Prav tako uporabljamo obstoječo tehnologijo šifriranja, da na naših prijavnih straneh šifriramo prenos podatkov. Ker pa kljub temu pri teh tehnologijah ne moremo jamčiti popolne varnosti šifriranja, bodite previdni, ko po spletu pošiljate osebne podatke.

Podatki tretjih oseb

Kadar lokalno pravo dovoljuje, lahko pošljete osebne podatke, vključno s kontaktnimi podatki tretje osebe, ki bi nam omogočili, da s to osebo vzpostavimo stik, ji kaj dostavimo ali kako drugače izpolnimo vašo zahtevo. Zbrane informacije se bodo uporabile izključno zato, da bi ugodili vaši zahtevi. Ko nam posredujete informacije o tretjih osebah, morate za to pridobiti predhodno dovoljenje te osebe, če zakon zahteva njeno soglasje.

Če ste nam vi ali kdo drug posredovali osebne kontaktne podatke in bi radi, da vas ne kontaktiramo, prosimo sledite postopkom odjave ali možnosti zavrnitve (“opt-out”) na določeni spletni strani, obvestilu, emailu ipd.

Pasivno zbiranje podatkov

Sledilne tehnologije, piškotki in prozorni GIF-i

Ko obiščete katero od naših strani, bodo naši strežniki ali sistemi za omejevanje vsebin morda zbirali podatke, ki jih vaš brskalnik pošilja vedno, ko našo spletno stran obiščete. Ta podatek lahko vključuje, ni pa omejen na, vrsto vašega brskalnika, operacijski sistem, nastavitve jezika, spletno stran, iz katere ste bili preusmerjeni na našo, datum in čas vsakega obiska in podatek o vaših iskalnih zahtevah na naših spletnih straneh.

Za zbiranje podatkov prav tako uporabljamo piškotke in prozorne GIF-e. Piškotek je majhen košček podatkov, ki se uporablja za prenos podatkov na trdi disk računalnika ali spletnega brskalnika za namene vodenja evidenc. Piškotek služi kot nekakšna nalepka, ki našim stranem omogoča, da prepozna vaš spletni brskalnik, ko se vrnete na naše strani. Prozorni GIF (znan tudi kot spletni svetilnik) se v kombinaciji s piškotki uporablja za pomoč pri razumevanju, kako obiskovalci uporabljajo naše spletne strani. Prozorni GIF je običajno transparentna slika na spletni strani. Uporaba prozornih GIF-ov nam omogoča, da spremljamo vaša dejanja, ko odprete spletno stran in da lažje sledimo ter beležimo dejavnosti prepoznanih spletnih brskalnikov. Na primer, z uporabo prozornih Gif-ov lahko spremljamo pot obiskov naše strani in spremljamo skupno uporabo in spletni promet, ki se preusmerja na našo spletno stran. Te podatke zbiramo, da bi lažje razumeli, kako uporabljate naše strani, da bi tako lahko izboljšali vašo uporabniško izkušnjo. Te podatke lahko delimo z našimi zaposlenimi, pogodbenimi partnerji, ponudniki storitev in pridruženimi subjekti.

Nastavitve vašega spletnega brskalnika lahko spremenite tako, da piškotkov ne boste več sprejemali ali da ste pred prejemom piškotkov o tem obveščeni. Če piškotkov ne sprejmete, morda ne boste mogli uporabljati nekaterih delov ali funkcij naših strani. Zasebnost jemljemo zelo resno in si prizadevamo za spoštovanje veljavne zakonodaje. Če imate kakršnakoli vprašanja, nam lahko pišete na legal@alislam.org ali info@alislam.si.

Zasebnost otrok

Na večini naših spletnih straneh zavestno ne zbiramo podatkov o otrocih, mlajših od 13 let. Katerakoli naša stran, ki zbira podatke o otrocih, to naredi le s predhodnim in prostovoljnim soglasjem otrokovih staršev ali skrbnikov v skladu z veljavno zakonodajo. Močno priporočamo, da mlajši od 18 let pred pošiljanjem kakršnihkoli osebnih informacij po internetu pridobijo dovoljenje svojih staršev, starše pa spodbujamo, da svoje otroke učijo o varni uporabi interneta.

Povezave do tretjih strani

Ne moremo biti odgovorni za varovanje zasebnosti ali vsebino tretjih strani. V smislu vaše lastne zaščite morate pregledati politiko varstva zasebnosti drugih strani, da bi se prepričali, da glede zasebnosti izpolnjujejo vaša osebna pričakovanja.

Prihodnje spremembe Politike varovanja zasebnosti

To Politiko varovanja zasebnosti redno pregledujemo in jo po potrebi lahko spremenimo ali kaj dodamo oziroma odstranimo. Če bomo glede Politike varovanja zasebnosti spremenili kaj, kar bi lahko vplivalo na to, kako uporabljamo vaše zasebne podatke, vas bomo o tem bodisi na tem mestu bodisi na naši domači spletni strani obvestili. Prav tako bomo na dnu besedila Politike varovanja zasebnosti posodobili datum. Priporočamo, da Politiko varovanja zasebnosti redno pregledujete, da boste seznanjeni z vsemi spremembami.

Celoten sporazum

Ta izjava o omejitvi odgovornosti na naši spletni strani, skupaj z veljavnimi pogoji in pravili (z občasnimi spremembami) predstavlja celoten sporazum med nami in vami glede uporabe naše spletne strani in nadomešča vse prejšnje sporazume glede vaše uporabe te strani.

Datum veljavnosti

Ta različica pravil naše spletne strani postane veljavna 19. marca 2017.