V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Tečaj arabščine za začetnike

tečaj arabščine

Društvo za informiranje o islamu v Mariboru organizira brezplačni tečaj arabščine za začetnike. V njem boste spoznali arabski jezik in pridobili znanje in razumevanje pomembnih vidikov jezika, kot je arabska abeceda, izgovorjava in branje ter razumevanje preprostih arabskih besed. Spoznali boste tudi osnovno besedišče, kot so dnevi v tednu, številke in barve. Prav tako boste usvojili osnovne besedne zveze in jezikovne spretnosti.

Arabski jezik vsebuje veliko zgodovino in dediščino literature, teologije in znanosti. Govori ga več kot 400 milijonov ljudi, tako da je peti najbolj razširjen na svetu. Študij jezika pripomore k razumevanju ljudi iz različnih kultur in daje vpogled v kulturne razlike in podobnosti.

Vabljeni ste, da se nam pridružite vsak torek v prvi skupini ob 16.30 ali v drugi skupini ob 18.30 Predavanja bodo potekala vsak torek od 19. septembra do 12. decembra. Tečaj bo potekal v učilnici v prvem nadstropju MKC Maribor, Ob železnici 16, Maribor.

Nekaj dejstev o arabščini:
• piše se od desne proti levi;
• enako kakor slovenščina pozna dvojino tudi arabščina;
• iz nje izvirajo besede kot so algebra, alkohol, žirafa, gazela, kava, masaža;
• arabščina je izvirni jezik Korana, svete knjige islama.

Kontakt: info@alislam.si