In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Unga muslimer städar upp efter festen

Malmö – Dagen efter nyårsfesten fick Malmö stads renhållningsarbetare hjälp av en grupp unga muslimer som gett sig ut för att städa sin stad.
– Det handlar om att ge tillbaka till samhället, säger Rizwan Elahi.

Strax efter halv nio på nyårsdagens morgon anländer arton män med gula reflexvästar till Folkets Park. I händerna har de svarta plastsäckar. Uppdrag: att städa och göra en insats dagen efter nyårsafton.

De har börjat dagen tidigt på morgonen med bön och frukost i församlingslokalen på Klågerupsvägen.
– Vi har fått ihop runt tjugo säckar hittills, berättar Munir Niazi, som är vice ordförande i Ahmadiyya-samfundets Malmöavdelning.

Efter Folkets Park är S:t Knuts torg nästa anhalt. Även där fylls säckarna snabbt med kvarlämnade vinflaskor och förpackningar från gårdagens fyrverkerier.

Renhållare från Malmö stad kommer förbi och säger att de kan ta hand om plastsäckarna som den frivilliga städpatrullen har samlat in. Städningen fortsatte sedan på S:t Knuts väg och Parkgatan längs Folkets Park.
– Vi gör olika sådana här saker då och då. Det handlar om att ge tillbaka till samhället, och att städa upp är vårt gemensamma ansvar, säger Rizwan Elahi från församlingens ungdomsförening som är de som har kommit med idén till nyårsdagens skräpplockning.

Han säger att städning är ett bra och ganska enkelt sätt att göra en insats för miljön. Att församlingens ungdomar får vara med ser de som ett sätt att lära sig samhällsengagemang och förstå vikten av en ren miljö.

Samfundet vill också jobba för att nyansera bilden av muslimer.
– Just nu finns det mycket negativt om muslimer. Vi arbetar för fred och kärlek och vill visa det, säger Rizwan Elahi.
– Ja, det finns många muslimer som verkligen vill ha fred, fortsätter Bilal Igbal, en av de ansvariga för samfundets ungdomsförening.

Han berättar att ungdomarna planerar för fler arrangemang under våren. Det kan bli soppkök för utsatta Malmöbor och att bli blodgivare tillsammans.

Samfundets motto är ”Kärlek för alla, hat mot ingen” och medlemmarna i Ahmadiyya-samfundet kallar sig även muslimer för fred. Samfundet finns i runt 200 länder runt om i världen och har funnits i Malmö sedan 1980-talet.

Nu bygger församlingen en ny lokal och moské vid Elisetorpsvägen nära Yttre ringvägen.
– Förhoppningen är att vi ska vara klara till sommaren, säger Munir Niazi.

Han säger att senaste veckans bränder i moskéer i Eskilstuna, Eslöv och Uppsala har gjort honom orolig. Samfundets bygge bevakas sedan tidigare dygnet runt och nu har bevakningen intensifierats än mer.
– Men vi känner inte rädsla. Vi har varit etablerade så länge i Sverige. Oron nu handlar mer om att vi lider med de som har drabbats. Och vi hade lidit lika mycket om det hade varit en synagoga eller kyrka som blivit utsatt. Vi förkastar allt våld, säger Munir Niazi.

Harris Cheema från muslimska samfundet Ahmadiyya var en dem som städade vid S:t Knuts torg. Det blev många svarta sopsäckar med skräp från nyårsnatten.
BILD: HUSSEIN EL-ALAWI

Mikael Möller är parkarbetare i Arlöv. Han städar upp efter nyårsfirandet.
BILD: HUSSEIN EL-ALAWI

En hel del skräp har lämnats kvar på städernas gator.
BILD: HUSSEIN EL-ALAWI

Få Malmöbor tog med sig sitt skräp till en soptunna efter firandet. På nyårsdagens morgon syntes i stället resterna efter festen överallt kring gator och torg.
BILD: HUSSEIN EL-ALAWI
Källa: Sydsvenskan