In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Imam besöker Gällivare

GÄLLIVARE: I torsdags fanns imamen Agha Yahya Kham på gymnasieskolan i Gällivare för att presentera islam för eleverna.

IMAMBESÖK. Imamerna Ahga Yahya Kham, Göteborg, och Rizwan Afzal, Malmö, besöker Gällivare och Kiruna för att tala med gymnasielever om den islamska Ahmadiyyasamfundet, en gren inom islam, som förespråkar fred och kärlek mellan människor.

– Vi gör en jihad med fredligt budskap, säger han.

Bakom imam Agha Yahya Khams, motsvarigheten till en svensk kyrkoherde och religiös företrädare i Sverige för det muslimska samfundet Ahmadiyya, visit i Gällivare, ligger Fredrik Nilsson, lärare.

– Jag tyckte att eleverna ska få en så mångsidig och nyanserad bild som möjligt av åtminstone de stora religionerna och tog kontakt. Med stöd från näringslivet kunde resan för imamen, som tackade ja, och hans följe finansieras. Det gäller enbart resekostnaderna. Min önskan var att det kunde omfatta länets alla gymnasieskolor. Men tyvärr fanns inget intresse, berättar han.

Besöket i Gällivare dokumenteras av ett tv-team och kommer att visas via en arabiskspråkig satellit-kanal.

Bombdåd inte islam
Och Agha Yahya Kham slår direkt hål på missuppfattning om islam som en utpräglad våldsam religion.

– Redan långt före inbjudan, när en person från Irak spängde sig, i Allahs namn, i islams, i Stockholm den 11 december, tänkte jag att jag måste åka runt hela Sverige och förklara för icke-muslimer och muslimer att det inte är religion, inte islam, terrorister har ingen religion. Han var terrorist, ingen muslim. Terrorister har ingen religion. Säger han att han var muslim är det hans egen tolkning. Det är inget som sägs i Koranen, förklarar han och berättar att han redan som väldigt ung förutsåg sin livsuppgift som andlig vägledare inom islam.

Det är en tjänande roll som i många avseenden också inbegriper lekamliga själavårdande aspekter. Precis som för en svensk kyrkoherde.

Han känner sig väl mottagen i Gällivare, tycker att vinterlandskapet är vackert och hoppas nå fram till eleverna med bilden av islam som en i grunden fridsam religion.

Norrbotten är första anhalten för Ahmadiyyas ”Jihad”, för fred. Sedan går resan söderut.

– Norrland var första valet för vår jihad för fred. Jihad betyder inte heligt krig. Det betyder kamp och vi gör en jihad med fredligt budskap med referenser till Koranen därför att ungdomar i Sverige är allas vår framtid, säger Imam Agha Yahya Kham.

Mer information om Ahmadiyya Muslimska Samfundet hittar man på www.kärlekförallahatmotingen.se

http://www.kuriren.nu/familj/imam-besoker-gallivare-5883517.aspx