In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Den Heliga Qur’anen

År 2018 publicerade Islams Ahmadiyya församling en reviderad utgåva av den Heliga Qur’anen på svenska. Denna version innehåller introduktion till surorna (kapitlen) samt fotnoter som förklaring till vissa verser. Här kan du läsa denna utgåva som pdf.

https://alislam.cloud/se/Swedish_Quran.pdf 

En källa för att lära sig och bli introducerad om den heliga Koranen

https://www.alislam.org/quran/