Jalsa Salana Sverige 2015

Den 3:e till 4:e juni 2015 ägde Ahmadiyya Muslimska Samfundets årliga konvention, Jalsa Salana Sverige, rum i Nasir Moskén, Göteborg, Sverige. Detta var den 24:e Jalsa Salana i Sverige.