Den utlovade Messias och hans Khalifa

utlovade MessiasFirstSecondThirdForthFifth