iBooks Hello world!

Muhammads liv

Muhammads Liv är en del utav boken Introduktion till studien av den Heliga Quranen (utgiven 1947) skriven av Hans Helighet Mirza Bashir-ud-Din Mahmoood Ahmad. Muhammads Liv är en förträfflig och tillgiven levnadsteckning av profet Muhammad.

Denna utmärkta levnadsteckning följs av beskrivelser om den helige profeten Muhammads personlighet och karaktär under olika tidsperioder i hans liv. Full av Islams vackra läror som praktiskt visats upp av Islams Helige Grundare – en vägledning för mänskligheten.