iBooks Hello world!

Muhammad – kvinnans befriare

I alla tider har kvinnan ansetts vara maktlös och svag. Före den helige profeten Muhammads ankomst betraktades kvinnan som mannens slav och ägodel, och ingen religion eller nation kunde erbjuda kvinnan den rättighet som hon med någon rätt kunde åtnjuta. Hon hade ingen rätt att äga någonting, ingen rätt att ärva vare sig sin far eller sin man. När de äkta männen dog, blev änkorna tvångsbortgifta med mannens släktingar eller sålda för pengar. Det hände också att männen själva sålde sina fruar. Det fanns ingen lag som skyddade dem.

Profeten Muhammad proklamerade i Guds namn att mannen och kvinnan var jämlika. Han förkunnade att en man inte äger sin hustru. Mannen får inte sälja henne eller tvinga henne till hushållsslaveri. Läran av den helige Profeten lyfte upp kvinnan inte bara till en jämlik status som mannen, utan öppnade också dörrar till hennes sociala, fysiska och andliga utveckling.

Boken handlar om kvinnans frihet och rättigheter inom Islam och visar att Islams helige Profet verkligen var kvinnans befriare.