PDF Hello world!

Hur man blir fri från synd

av
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad av Qadian
Den Utlovade Messiasal och Mahdial
(Grundaren av Islams Ahmadiyyaförsamling)

A Swedish rendering of the book:
Gunaah Sei Nijaat Kyunkar Mil Sakti Hei?
[How to be Free from Sin]

Översatt av:
Waseem Zaffar

© 2016 Islam International Publications Ltd.